16 чергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт голови Броварської районної ради щодо його діяльності

Заслухавши звіт голови Броварської районної ради Сергія ГРИШКА про свою діяльність, відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Регламенту Броварської районної ради VІІІ скликання, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А: 

 1. Звіт голови районної ради затвердити.
 2. Відмітити, що робота голови районної ради організована відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Броварської районної ради VІІІ скликання, рішень районної ради, інших діючих нормативних актів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування.
Голова  ради                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 169-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2022 рік

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 в и р і ш и л а:

 1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2022 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Валентину ШУЛЬГУ.

 Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 170-16-VІІІ

План роботи


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районного бюджету Броварського району за  9 місяців 2021 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за  9 місяців 2021 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року по доходах у сумі 2 382 445,87 грн і по видатках у сумі 16 583 273,93 грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 14 200 828,06 грн, в тому числі:

 1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 2 382 445,87 грн і по видатках у сумі 16 451 057,65 грн з перевищенням видатків над доходами у сумі 14 068 611,78 грн.
 2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 0,00 грн і по видатках у сумі 132 216,28 грн з перевищенням видатків  над доходами у сумі 132 216,28 грн.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 171-16-VІІІ

Звіт

Додаток до звіту


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про районний  бюджет Броварського району Київської області на 2022 рік

(10306200000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи районного бюджету у сумі 1 443 100,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1 443 100,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 0,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 1 443 100,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1 443 100,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень;

профіцит за загальнийм фондом районного бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1443,10 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:

– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 1. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 37000,00 гривень згідно з додатком 7до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64¹ Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 103², 1034, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»:

1) субвенція на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства;

– затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

–  затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

–  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

– забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

– взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

– забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

–  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо;

– виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 2. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102та частини шостої статті 108цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 3. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 4. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.
 5. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.
 6. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2022 року.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 8. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

Голова ради                                                               Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 172-16-VІІІ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Презентація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про скорочення штату працівників та затвердження структури виконавчого апарату Броварської районної ради на 2022 рік 

Відповідно до статті 40, статті 492 Кодексу законів про працю України, статті 22 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів та з метою приведення структури виконавчого апарату Броварської районної ради у відповідність, зважаючи на відсутність у районній раді майна комунальної власності та коштів на фінансування скорочених посад, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Скоротити посади затверджені рішенням Броварської районної ради «Про затвердження структури виконавчого апарату Броварської районної ради на 2021 рік» від 03 грудня 2020 року № 9-1.2-VІІІ, а саме:

– начальника відділу комунального майна;

– консультанта голови ради з питань комунальної власності району;

– службовця – реєстрацї та обліку (комунального майна);

– службовця – адміністратора системи (комп’ютерної);

– головного спеціаліста;

– водія.

 1. Затвердити структуру виконавчого апарату Броварської районної ради на 2022 рік враховуючи скорочення посад з 01.03.2022, згідно з додатком.
 2. Звільнення працівників провести відповідно до вимог чинного законодавства
 3. Фінансування витрат на утримання виконавчого апарату ради проводити в межах сум, передбачених бюджетом на 2022 рік.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова  ради                                                                         Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 173-16-VІІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2021 рік за 9 місяців

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Павла ПРОСКОЧИЛА про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2021 рік за 9 місяців, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на
2021 рік за 9 місяців прийняти до відома.

Голова ради                                                                                 Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 174-16-VІІІ

Інформація

Додаток до інформації


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки

Заслухавши звіт виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Павла ПРОСКОЧИЛА про виконання районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2021 роки.

Голова ради                                                                   Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 175-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2020-2021 роках»

Заслухавши звіт виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Павла ПРОСКОЧИЛА про виконання районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин
у 2020-2021 роках», керуючись статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2020-2021 роках».

Голова ради                                                                   Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 176-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2021 рік

Заслухавши звіт виконувача обов’язків керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Олени ПОПОВОЇ про виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2021 рік, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

Затвердити звіт про виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2021 рік.

Голова  ради                                                                          Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 177-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації  та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2021 рік

Заслухавши та обговоривши звіт виконувача обов’язків керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Олени ПОПОВОЇ про виконання Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації  та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2021 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт про виконання Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації  та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2021 рік.
 2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації вивчити питання доцільності підготовки та затвердження Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2022 рік.

Голова ради                                                                             Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 178-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Олени ПОПОВОЇ про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки за 2021 рік прийняти до відома.

Голова ради                                                                                  Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 179-16-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Павла ПРОСКОЧИЛА про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району прийняти до відома.

Голова ради                                                                                 Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 180-16-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури і спорту, туризму сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Павла ПРОСКОЧИЛА про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури і спорту, туризму сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури і спорту, туризму сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді прийняти до відома.

 Голова ради                                                                              Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 181-16-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку про свою роботу,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 182-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної з питань земельних відносин, агропромислового розвитку про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 183-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку про свою роботу, районна рада                                  

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 184-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 185-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 186-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань екології та охорони навколишнього середовища про свою роботу, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища визнати задовільною.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 187-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної власності

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань комунальної власності про свою роботу, районна рада

 В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної власності.
 2. Роботу постійної комісії з питань комунальної власності визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 188-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту про свою роботу,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту визнати задовільною.

Голова ради                                                               Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 189-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 23.02.2021 року № 81-8 позач.-VІІІ

Розглянувши листа виконувача обов’язків голови  Броварської районної державної адміністрації Київської області Павла ПРОСКОЧИЛА про внесення змін до Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 23.02.2021 року № 81-8 позач.-VІІІ та викласти в новій редакції додаток 1 (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 190-16-VІІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації  та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2022-2023 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на свободу слова, вільний доступ до інформації, підвищення ролі засобів масової інформації у висвітленні діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, реалізації державної інформаційної політики, найбільш повного забезпечення населення Броварського району різноплановою, соціально важливою інформацією, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2022-2023 роки.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                 Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 191-16-VІІІ

Програма

Напрями діяльності та заходи Програми


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Заслухавши звіт директора комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірини ДЕМЕНТЬЄВОЇ, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт директора комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
 2. Роботу комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» визнати задовільною.

Голова ради                                                                                Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 192-16-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звільнення виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Броварський Торговий дім» Броварської районної ради Київської області

Розглянувши заяву виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Броварський Торговий дім» Броварської районної ради Київської області Володимира ПАВЛЕНКА про звільнення від 01 грудня 2021 року, відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України, розпорядження голови Броварської районної ради від 29 жовтня 2021 року                 № 69/к «Про попередження в.о. директора комунального підприємства «Броварський Торговий дім» Броварської районної ради Київської області про наступне вивільнення у порядку статті 49-2 Кодексу законів про працю України», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Звільнити Павленка Володимира Ілліча з посади виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Броварський Торговий дім» Броварської районної ради Київської області, відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України з 29 грудня 2021 року.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 193-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність Великодимерської селищної територіальної громади в особі Великодимерської селищної ради

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Передати безоплатно майно, яке перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність Великодимерської селищної територіальної громади в особі Великодимерської селищної ради, згідно переліку, що додається.
 2. Директору Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити передачу майна у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 194-16-VІІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність Броварської міської територіальної громади в особі Броварської міської ради

 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Передати безоплатно майно, яке перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність Броварської міської територіальної громади в особі Броварської міської ради, згідно переліку, що додається.
 2. Директору Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити передачу майна у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                             Сергій ГРИШКО

                                                                             

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 195-16-VІІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 28 квітня 2011 року № 97-7-VІ «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району та розміри орендних ставок за використання цього майна»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» № 630 від 28 квітня 2021 року, рішення Броварської районної ради № 1054-77-VII від 01.10.2020 року «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності об’єднаних територіальних громад Великодимерської, Калинівської, Калитянської селищних рад, Зазимської сільської ради», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 28 квітня 2011 року № 97-7-VІ «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району та розміри орендних ставок за використання цього майна».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 196-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 28 лютого 2012 року № 276-16-VІ «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» № 630 від 28 квітня 2021 року, рішення Броварської районної ради № 97-10-VIIІ від 30.03.2021 року «Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 28 лютого 2012 року № 276-16-VІ «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 197-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 року № 677-38-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у новій редакції»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Броварської районної ради № 1054-77-VII від 01.10.2020 року «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності об’єднаних територіальних громад Великодимерської, Калинівської, Калитянської селищних рад, Зазимської сільської ради», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року                № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 року № 677-38-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у новій редакції».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 198-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 28.02.2012 року № 275-16-VІ «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Броварської районної ради № 97-10-VIIІ від 30.03.2021 року «Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 28.02.2012 року № 275-16-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 199-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 року № 685-38-VI «Про затвердження тарифів на послуги з вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот, тарифів на послуги автомобілів та автовишки, що надаються різним категоріям споживачів комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення Броварської районної ради № 792-57 позач.-VIIІ від 16.05.2019 року «Про припинення діяльності комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради шляхом його ліквідації» зі змінами, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи припинення надання послуг з вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот, послуг автомобілів і автовишки та надання аналогічних послуг об’єднаними територіальними громадами, лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 року № 685-38-VI «Про затвердження тарифів на послуги з вивозу твердих побутових відходів та рідких нечистот, тарифів на послуги автомобілів та автовишки, що надаються різним категоріям споживачів комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 200-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 року № 684-38-VI «Про затвердження вартості одного захоронення невідомих та одиноких осіб за рахунок районного бюджету»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення Броварської районної ради № 792-57 позач.-VIIІ від 16.05.2019 року «Про припинення діяльності комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради шляхом його ліквідації» зі змінами, керуючись статтею статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи припинення надання послуг із захоронення невідомих та одиноких осіб за рахунок районного бюджету та надання цих послуг об’єднаними територіальними громадами, лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 21.08.2014 року № 684-38-VI «Про затвердження вартості одного захоронення невідомих та одиноких осіб за рахунок районного бюджету».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 201-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 03 грудня 2009 року № 443-32-V «Про затвердження типового договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» № 820 від  12 серпня 2020 року, рішення Броварської районної ради № 97-10-VIIІ від 30.03.2021 року «Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 03 грудня 2009 року № 443-32-V «Про затвердження типового договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 202-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 03 грудня 2009 року № 442-32-V «Про затвердження типових додаткових угод до договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району»

З метою приведення рішень Броварської районної ради у відповідність до чинного законодавства, на підставі статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» № 820 від                   12 серпня 2020 року, рішення Броварської районної ради № 97-10-VIIІ від 30.03.2021 року «Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист-роз’яснення Державної регуляторної служби України від 22.10.2021 року № 7351/0/20-21, позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 03 грудня 2009 року № 442-32-V «Про затвердження типових додаткових угод до договору оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

 м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 203-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Плоске, Плосківського старостинського округу, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

Відповідно до статей 10, 173, 174, 175 «Земельного Кодексу України», Перспективного плану формування територій громад Київської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р.  № 600-р, на підставі рішень Великодимерської селищної ради від 10.12.2020 р. № 54 ІІІ-VІІІ «Про початок реорганізації Богданівської, Гоголівської, Кулажинської, Плосківської, Русанівської та Світильнянської сільських рад шляхом приєднання до Великодимерської селищної ради», від 26.11.2020 р.     № 10 І-VІІІ «Про утворення старостинських округів», від 04.02.2021 р. № 172 VIII-VIIІ «Про затвердження Передавальних актів Богданівської, Гоголівської, Кулажинської, Плосківської, Русанівської, Світильнянської сільських рад», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Плоске Плосківської сільської ради Броварського району Київської області, розроблений відповідно до рішення Плосківської сільської ради Броварського району Київської області від 28.10.2019 р. № 211-XXXV-VІІ «Про затвердження генерального плану села Плоске Броварського району Київської області», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Плоске, Плосківського старостинського округу, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «Київзем», що додається.
 2. Змінити, відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Плоске, Плосківського старостинського округу, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, розробленого ТОВ «Київзем» шляхом збільшення існуючої площі – 359,6000 га та встановлення загальної площі села Плоске – 861,0400 га .
 3. Зобов’язати Великодимерську селищну раду внести відомості про встановлення (зміну) межі села Плоске, Плосківського старостинського округу, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області до Державного земельного кадастру.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова ради                                                                       Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 204-16-VІІІ

Проект землеустрою


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу основних засобів та інших матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та Зазимської сільської ради Броварського району Київської області 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 19.11.2021 № 913/5(позач.)-VIII «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та затвердження Статуту підприємства», рішенням Зазимської сільської ради Броварського району Київської області від 02 грудня 2021 року  № 2357-23-позачергової-VIIІ «Про входження до складу засновників Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області», листів Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та  Зазимської сільської ради Броварського району Київської області від 22.11.2021 № 3636 та від 18.11.2021 № 1347/02-25 щодо ініціювання передачі майна з балансу Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  у комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та  Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Передати основні засоби та інші матеріальні цінності, що перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, згідно переліку, що додається.
 2. Директору Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити передачу матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та Зазимської сільської ради Броварського району Київської області у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 205-16-VІІІ

Додатки 1, 2


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміни у складі постійних комісій Броварської районної ради VІІI скликання

Розглянувши заяви депутатів Броварської районної ради VIII скликання Чижа Вячеслава Володимировича від 15.12.2021 року, Суховєєвої Оксани Миколаївни від 16.12.2021 року про внесення змін до складу постійних комісій Броварської районної ради, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до персонального складу постійних комісій Броварської районної ради, затверджених рішенням районної ради від 03 грудня 2020 року № 7-1.2.-VІІІ «Про обрання голів та постійних комісій Броварської районної ради VІІІ скликання», а саме:

– виключити Чижа Вячеслава Володимировича зі складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та включити до складу постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

– виключити Суховєєву Оксану Миколаївну зі складу постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. та включити до складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                               Сергій ГРИШКО

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 206-16-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІIІ скликання   22 грудня 2020 року  № 28-4 позач.-VІІІ «Про районний бюджет Броварського району на 2021 рік» та додатків до нього 

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІIІ скликання від 22 грудня 2020 року № 28-4 позач.-VІIІ “Про районний бюджет Броварського району на 2021 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “270 000,00”, “270 000,00”, замінити на “1 424 027,00”, “1 424 027,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “270 000,00”, “270 000,00”,    замінити на “22 344 060,96”, “22 344 060,96”.

1.3. Направити вільні залишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2021 року:

– по загальному фонду районного бюджету в сумі 20 920 033,96 грн. по головних розпорядниках:

– районна рада – 7 714 760,02 грн;

– районна державна адміністрація – 3 427 173,94 грн;

– управління фінансів – 9 778 100,00 грн.

1.4. Пункт 2.1. цифри “13 912 449,94 ” замінити на  “13 970 449,94”.

 1. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       Сергій Гришко

м. Бровари

21 грудня 2021 року

№ 207-16-VІІІ

Пропозиції

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 7