Правові засади діяльності

Правові засади діяльності Броварської районної ради

Броварська районна рада є органом місцевого самоврядування, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та селищ Броварського району у межах своїх повноважень.

Броварська районна рада є юридичною особою. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, “Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, Європейською хартією місцевого самоврядування, Регламентом роботи ради, іншими законодавчими та нормативними актами.

Діяльність ради здійснюється відповідно до плану, який складається на рік та затверджується на сесії районної ради.

П о л о ж е н н я ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VIІІ СКЛИКАННЯ (із змінами, внесеними рішенням ради від 11.03.2021 року № 87-9 позач.-VІІІ)

Положення про президію Броварської районної ради VІ скликання

зміни до Положення про Президію Броварської районної ради VІ скликання

Положення про постійні комісії Броварської районної ради VІІ скликання

Положення про помічника-консультанта депутата Броварської районної ради VІ скликання

зміни до Положення помічника-консультанта депутата Броварської районної ради VІ скликання

Положення про порядок акредитації засобів масової інформації при Броварській районій раді V скликання

Положення про  зміст, опис та порядок використання символіки (герба та прапора) Броварського району

Положення про Почесну відзнаку Броварської районної ради “Знак Пошани”  І, ІІ, ІІІ ступеня