Цільові програми

№п/п Назва програми Мета програми Затверджено райрадою

 Загально-районні програми

1 Програма соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2021 рік

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Подолання негативних наслідків впливу коронавірусної хвороби (COVID-19) та глобальної економічної рецесії на соціально-економічний розвиток регіону для забезпечення гідних умов життя та добробуту населення Броварського району шляхом посилення інвестиційної та інноваційної активності, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, забезпечення енергоефективності об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх об’єднаних територіальних громад, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища Рішення від30 березня 2021 року

№ 101-10-VIII

Програми органів місцевого самоврядування
2 Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки Відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробивши вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною Рішення від 28 січня 2021 року № 61-6 позач.-VІІІ

 Програми правоохоронних органів та надзвичайних ситуацій

3 Районна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2018-2021 роки Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки Рішення від 14 грудня 2017 року № 444-34-VІІ
4 Комплексна програма  профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2019-2021 роки Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, а також вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання і розкриття кримінальних правопорушень в Броварському районі Рішення від 14 березня 2019 року № 753-55-VІІ

 Програми агропромислового розвитку

5 Районна програма «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2020-2021 роках» Максимальне оздоровлення тваринницьких ферм та приватного сектору району від лейкозу ВРХ, не допущення поширення  небезпечних захворювань спільних для людей і тварин, забезпечення виробництва благополучної у ветеринарно-санітарному відношенні, а отже, безпечної для людини продукції і сировини тваринного походження. Проведення заходів з профілактики сказу, запобіганню виникненню високопатогенного грипу птиці та заходів по не допущенню занесення збудника африканської чуми свиней Рішення від 26 грудня 2019 року № 898-67-VІІ

 Програми житлового будівництвa та містобудівної діяльності

6 Програма містобудівної  діяльності Броварського району на період  2019-2021 роки Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Броварського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район Рішення від 14 березня 2019 року № 742-55-VІІ

 Програми підтримки ЗМІ

7 Програма висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2021 рік

Напрями діяльності та заходи Програми

забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на свободу слова, вільний доступ до інформації, підвищення ролі засобів масової інформації у висвітленні діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, реалізації державної інформаційної політики, найбільш повного забезпечення населення району та міста різноплановою,    соціально важливою інформацією Рішення від 28 січня 2021 року № 63-6 позач.-VІІІ

 Програми підтримки підприємництва та розвитку інвестицій

 Програми ЖКГ

 Освітні Програми

 Програми культурного розвитку та фізичного виховання

8 Програма розвитку футболу в Броварському районі на 2019-2021 роки Посилення підтримки розвитку футболу в районі (інвестиції, податкові та інші пільги передусім для дитячо-юнацького футболу, футболу серед спортсменів-футболістів з обмеженими фізичними можливостями, аматорських футбольних клубів тощо); у зв’язку з цим необхідно сприяти модернізації та вдосконаленню інфраструктури дитячо- юнацького футболу в нашому районі.- впровадження здорового способу життя в повсякденний побут жителів району  і забезпечення зайнятості населення у вільний час; Рішення від 18 грудня 2018 року № 701-51 позач.-VІІ

 Соціальні програми

9 Програма  підтримки  діяльності  Броварської  районної  громадської  організації  «Чорнобильський  Спас» на 2021-2025 роки

Кошторис

Здійснення  заходів  щодо  сприяння  соціального  захисту реабілітації  інвалідів,  ліквідаторів,  потерпілого  населення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  інвалідів  постраждалих  внаслідок  ядерних  випробувань  і  осіб,  що  підпали  під  дію  іонізуючих  випромінювань  під  час  трудової  діяльності  або  служби,  дітей    постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  ветеранів  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС  та  громадян,  що  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  залучення  їх  до  соціально-корисної  діяльності,  захист законних  інтересів  і  надання  допомоги  членам  «Чорнобильського  Спасу»,  їх  сім’ям  у  вирішенні  соціально-побутових,  медичних,  економічних  (матеріальних)  та  інших  потреб Рішення від 28 січня 2021 року № 62-6 позач.-VІІІ
10 Програма розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 рокиДодаток Надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством, підвищення іміджу Товариства серед громадськості, здійснення акцій милосердя і допомоги для ветеранів, постійна робота у виконанні державної програми «Турбота” Рішення від 17 листопада 2016 року № 222-19-VІІ
11 Програма  організації громадських та інших робіт тимчасового характеру  в Броварському районі на 2018 – 2022 роки Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітних) шляхом направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади, району і сприяють їх соціальному розвитку Рішення від 14 грудня 2017 року № 440-34-VІІ
12 Районна Програма забезпечення проведення роз`яснювальної роботи та оформлення субсидій серед населення Броварського району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Соціальна підтримка сімей Броварського району в умовах підвищення цін та тарифів на комунальні послуги Рішення від 26 травня 2015 року № 807-48 позач.-VІ
13 Програма забезпечення діяльності Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2021-2025 роки

Кошторис

Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, воїнів АТО пенсіонерів, громадян похилого віку Рішення від 11 березня 2021 року
№ 89-9 позач.VІІІ
14 Програма забезпечення діяльності громадської організації “Спілка ветеранів АТО Броварщини” на 2021-2025 роки всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів війни та учасників бойових дій АТО/ООС Рішення від 24 червня 2021 № 126-11-VІІІ

 Медичні програми

15 Районна  Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Броварського району на 2020 – 2021 роки Реалізація положень законодавства України щодо забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення стоматологічною допомогою. Рішення від11 лютого 2020 року № 918-68 позач.-VІІ
 Молодіжні програми
16 Районна комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року Всебічна та комплексна підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку Рішення від 18 грудня 2018 року № 699-51 позач.-VІІ
17 Районна  Програма «Сільська молодь» на 2019-2021 роки Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій Рішення від 18 грудня 2018 року № 700-51 позач.-VІІ
18 Програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2019-2021 роки Створення необхідних умов вирішення найбільш гострих соціальних проблем соціально незахищених категорій сімей,  дітей  та молоді.  Реалізація мети Програми спрямована на покращення добробуту людей, виявлення найбільш незахищених категорій сімей, дітей та молоді Рішення від 22 листопада 2018 року № 659-50-VІІ
19 Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в Броварському районі на 2019-2021 роки Поступове розв’язання проблеми забезпечення упорядкованим житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після завершення терміну перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях піклувальників, а також після закінчення ними навчання у вищих навчальних закладах Рішення від 24 жовтня 2019 року     № 860-63 позач.-VІІ

 Інші програми

20 Програма збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2021 рік Забезпечення повного, своєчасного і правильного прийому від організацій, установ та підприємств документів з особового складу тимчасового та довгострокового термінів зберігання, а також забезпечення виконання запитів соціально-правового характеру для захисту інтересів держави і громадян району Рішення від 29 грудня 2020 року № 57-5-VІІІ
21 Комплексна програма фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік

Додаток 1 (в новій редакції  9 чергової сесії)

– забезпечення належного виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– забезпечення престижності професії працівників органів державної влади.

Рішення від23 лютого 2021 року

№ 81-8 позач.-VІІІ

22 Програма фінансової підтримки реорганізованим та  ліквідованим відділам  Згурівської  та Баришівської районних державних адміністрацій Броварського району Київської області 

Додаток до програми

Забезпечення працівників заробітною платою  вивільнених у зв’язку з реорганізацією сектору культури, молоді і спорту Згурівської районної державної адміністрації, Згурівського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді та для сектору культури, молоді і спорту Баришівської районної державної адміністрації. Для упорядкування справ та здачі документів до КП «Трудовий архів». Для сплати штрафу, пені по сектору культури, молоді і спорту Баришівської районної державної адміністрації Рішення від 11 березня 2021 року № 91-9 позач.-VІІІ