51 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 46835 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2018 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 77, 78, 91, 93 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 468-35 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2018 рік» та додатків до нього:

1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “622 814,727”, “605 351,624”, “17 460,103” замінити на “758 901,25192”, “723 266,93092”, “35 634,321”.

1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “622 814,727”, “605 351,624”, “17 460,103” замінити на “778 813,56935”, “702 202,03293”, “76 611,53642”.

1.3. У пункті 2 цифри “605 351,624”, “17 460,103” замінити на “702 202,03293”, “76 611,53642”.

1.4. У пункті 7 цифру “7 639,208” замінити на “85 395,41652”.

1.6. Направити вільні лишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2018 року:

1.6.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 10 554,54859 тис. грн. по головних розпорядниках:

– районна рада                                – 290,35 тис. грн,

– райдержадміністрація                  – 1 640,88667 тис. грн,

– відділ освіти                                  – 2 624,41662 тис. грн,

– управління соціального захисту  – 587,93 тис. грн,

– відділ культури                             – 2 699,2 тис. грн,

– управління фінансів                      – 2 711,7653 тис. грн.

1.6.2. по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 9 357,76884 тис.грн по головних розпорядниках:

– районна рада                                  – 34,5 тис. грн,

– райдержадміністрація                    – 3 736,01984 тис. грн,

– відділ освіти                                   – 2 495,438 тис. грн,

– управління фінансів                      – 3 091,811 тис. грн.

 1. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 683-51 позач.-VІІ

Пропозиції

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції з місцевого бюджету)

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати в 2019 році з бюджету Броварського району до бюджетів органів місцевого самоврядування кошти у вигляді міжбюджетного трансферту (іншої субвенції з місцевого бюджету).
 2. Затвердити договір «Про передачу та прийняття коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції з місцевого бюджету)».
 3. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. підписати договір «Про передачу та прийняття коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції з місцевого бюджету)».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 684-51 позач.-VІІ

Д О Г О В І Р


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування)

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати в 2019 році з бюджету Броварського району до бюджету м. Бровари кошти у вигляді міжбюджетного трансферту (субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування).
 2. Затвердити договір «Про передачу та прийняття коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування)».
 3. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. підписати договір «Про передачу та прийняття коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування)».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 685-51 позач.-VІІ

Д О Г О В І Р


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний  бюджет Броварського району на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Броварська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 693 484 227,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 691 336 218,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 148 009,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі  693 484 227,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 686 755 416,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 6 728 811,00 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі
4 580 802,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
4 580 802,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500 000,0 гривень, що становить 0,07 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 500 000,00 гривень, що становить 0,07 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, ви-значених цим пунктом.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез-ня 2002 року № 415 (із змінами).

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 1. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до п. 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5-1 до цього рішення.

При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:

– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 63 899 575,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 103², 1034,104, 105 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 14, статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

окремі заходи по реалізації регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

заходи, пов’язані з запобігання чи ліквідацією надзвичайних ситуацій, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

 1. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства;

– затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

–  затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

–  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

– забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

– взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

–  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

–  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо;

– виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 1. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 1. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 1. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.
 1. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.
 1. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2019 року.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 686-51 позач.-VІІ

Презентация

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 5-1

додаток 6

додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІ скликання на 2019 рік

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІІ скликання на 2019 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Гоголіну А.В.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 687-51 позач.-VІІ

ПЛАН роботи


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни та доповнення до п.4.1.10. «Проекти будівництва, реконструкції, ремонтів та інших заходів розвитку населених пунктів Броварського району» Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 21 грудня 2017 року № 471-35 позач.-VІІ, а саме:
№ п/п Назва робіт Обсяги фінансування (тис. грн) Бюджет
Літківська сільська рада
12 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини пров. Базарний с. Літки Броварського району Київської області» 500,00 Районний бюджет
Броварська районна рада
29 «Виготовлення проекту реконструкції адміністративної будівлі за адресою:

м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 16»

500,00 Районний бюджет

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 688-51 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я, сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Юрченко О.Б. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я, сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію про хід виконання повноважень делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я взяти до відома.
 2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації:

2.1. Посилити контроль в частині проведення приписної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» з лікарями Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Броварського району.

2.2. Забезпечити виконання відповідних програм в галузі охорони здоров’я.

2.3. Посилити контроль за впровадженням медичної реформи у медичному закладі вторинного рівня, а саме – Комунальним некомерційним підприємством Броварської районної ради та Броварської міської ради «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня».

2.4. Посилити контроль за наданням безкоштовної медичної допомоги Комунальним некомерційним підприємством Броварської районної ради та Броварської міської ради «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» та наданням платних медичних послуг згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 із змінами, внесеними КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Броварської районної ради з питань освіти, культури, сім’ї молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 689-51 позач.-VІІ

ІНФОРМАЦІЯ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Додатку до Програми  стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2018 рік

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання населенню Броварського району доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Додатку «Обсяги фінансування Програми» до Програми стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії Броварської районної ради від 22 березня 2018 року № 523-39-VII, виклавши його в редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 690-51 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до фінансового забезпечення заходів районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей на 2018 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 14.12.2017 №439-34-VІІ

Заслухавши інформацію першого заступника голови Броварської райдержадміністрації Плаксі Ю.С. про внесення змін до Про внесення змін до фінансового забезпечення заходів районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей на 2018 рік, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до фінансового забезпечення заходів районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей на 2018 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 14.12.2017 №439-34-VІІ:

1.1. Перелік заходів Програми – проведення новорічних та різдвяних свят, придбання подарунків доповнити словами – солодких та цінних.

1.2. Орієнтовні обсяги фінансування новорічних та різдвяних свят, придбання подарунків цифри «100 000,00» замінити на «180 000,00».

1.3. Орієнтовні обсяги фінансування на надання допомоги дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах у вигляді дитячого харчування, засобів гігієни, ліків, продуктів харчування, одягу, взуття, шкільних портфелів, шкільного приладдя цифри «100 000,00» замінити на  «20 000,00».

2. Викласти додаток до районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей на 2018 рік в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 691-51 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  внесення  змін до  кошторису витрат  на 2019 рік  до Програми  діяльності  Броварської  районної  громадської  організації  «Чорнобильський  Спас»  на 2018-2020 роки

Керуючись  ст. 43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  в  наслідок  Чорнобильської  катастрофи»,  враховуючи  позитивні висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  освіти,  культури,  сім’ї,  молоді  та  спорту,  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  і  з  питань  бюджету,  фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  районна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести  зміни  до  кошторису  витрат на  2019 рік до Програми  діяльності  Броварської  районної  громадської  організації  «Чорнобильський  Спас»  на 2018-2020 роки,  що  додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 692-51 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження  кошторису  на  2019  рік  до  Програми  підтримки  діяльності  Броварської  районної  організації  інвалідів  війни, Збройних  Сил  та  учасників  бойових  дій  на 2016-2020 роки

Керуючись  ст. 43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  в  наслідок  Чорнобильської  катастрофи»,  враховуючи  позитивні  висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  освіти,  культури,  сім’ї,  молоді  та  спорту,  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  і  з  питань  бюджету,  фінансів,  соціально-економічного  розвитку,  районна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити кошторис  на  2019  рік  до  Програми  підтримки  діятельності  Броварської  районної  організації  інвалідів  війни, Збройних  Сил  та  учасників  бойових  дій  на  2016-2020 роки,  що  додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 693-51 позач.-VІІ

Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису на 2019 рік до Програми підтримки діяльності Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки

Керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни і праці, Збройних сил і правоохоронних органів , враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити кошторис на 2019 рік до Програми підтримки діяльност Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 694-51 позач.-VІІ

Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису на 2019 рік до  Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на  2017-2021 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України», з метою надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством Червоного Хреста України, здійснення акції милосердя і допомоги для нужденних категорій громадян, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити кошторис на 2019 рік до Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017 -2021 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 695-51 позач.-VІІ

Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису витрат комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» на 2019 рік до Програми розвитку фізичної культури і спорту «Броварщина спортивна» на 2017-2020 роки

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Указом  Президента України від 09 лютого 2016 року № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої активності в Україні на період до 2025 року» Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити кошторис витрат комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» на 2019 рік до Програми розвитку фізичної культури і спорту «Броварщина спортивна» на 2017-2020 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 696-51 позач.-VІІ

Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Кошторису сектору фізичної культури, молоді та спорту Броварської районної державної адміністрації на 2019 рік до Програми розвитку фізичної культури і спорту «Броварщина спортивна» на 2017-2020 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом  Президента України від 09 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя — здорова нація», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити кошторис витрат сектору фізичної культури молоді та спорту Броварської районної адміністрації на 2019 рік на виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту «Броварщина спортивна» на 2017-2020 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 697-51 позач.-VІІ

Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2019 рік

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2019 рік, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2019 рік (додається).
 2. Броварській районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми при формуванні бюджету Броварського району  на 2019 рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 698-51 позач.-VІІ

Програма

Додаток до програми


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами Україні «Про охорону дитинства», «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С., про затвердження Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Районну комплексну Програму підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року (далі – Програма), що додається.
 2. Броварській районній державній адміністрації:

2.1. Здійснювати координацію виконання заходів Програми та щороку інформувати про хід їх виконання постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

2.2. При розробці пропозицій щодо районного бюджету на 2019 рік та при формуванні районного бюджету на відповідні наступні роки передбачити видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 699-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  районної  Програми «Сільська молодь» на 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації  Юрченко О.Б. про затвердження районної Програми «Сільська молодь» на 2019-2021 роки, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму «Сільська молодь» на 2019-2021 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 700-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  Програми розвитку футболу в Броварському районі на 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації  Юрченко О.Б. про затвердження Програми розвитку футболу в Броварському районі на 2019-2021 роки, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення підтримки, розвитку футболу в районі та впровадження здорового способу життя в повсякденний побут жителів району, розширення та удосконалення бази футболу, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму розвитку футболу в Броварському районі на 2019-2021 роки (додається).
 2. Броварській районній державній адміністрації виходячи з реальних можливостей місцевого бюджету передбачити видатки на реалізацію Програми за рахунок загальних асигнувань по галузі «Фізична культура і спорт».
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 701-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми  фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання населенню Броварського району доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 702-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми «Територіальна оборона» на 2019 – 2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23.09.2016 № 406/2016 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України», з метою проведення часткової мобілізації на території України та формування в районі загонів територіальної оборони, враховуючи розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.07.2014 № 229 «Про попередні заходи щодо створення системи оборони на території Київської області», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму «Територіальна оборона» на 2019 – 2020 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 703-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2019-2020 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексі України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про землеустрій», з метою підвищення ефективності державного управління та контролю за раціональним використанням і охороною земель, забезпечення проведення інвентаризації земель, забезпечення особливого режиму використання особливо цінних земель, підвищення інвестиційної привабливості земель, підвищення ефективності державного регулювання ціноутворювання у сфері земельних відносин, а також за здійсненням заходів з раціонального використання та охорони земель, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2019-2020 роки, що додається.
 2. Броварській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію районної Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2019-2020 роки.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 704-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2019 рік

Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу в Україні)”, Указами Президента України від 09.12.2000р. №1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2019 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 705-51 позач.-VІІ

програма

 


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2019 рік

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.91 Бюджетного кодексу України,  Законами України «Про телебачення і радіомовлення»,  «Про Цивільну оборону в Україні», Указом  Президента України від 09.12.2000 № 1323 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму діяльності    та    фінансової    підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2019 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 706-51 позач.-VІІ

Програма

Додаток 1

Додаток 2


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2019 рік

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про національний архівний фонд і архівні установи», з метою збереження архівного фонду Броварського району, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2019 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 707-51 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про звільнення директора комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» та призначення виконуючого обов’язки директора

Розглянувши заяву директора комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» Тимченко С.В. про звільнення за власним бажанням, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.38 Кодексу Законів про працю України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Звільнити Тимченко Світлану Володимирівну з посади директора комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» з 18 грудня 2018 року.
 2. Призначити виконуючим обов’язки директора комунального закладу Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» Смірнову Олену Борисівну з 19 грудня 2018 року.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 708-51 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці села Погреби  Погребської сільської ради Броварського району Київської області

Відповідно до ст. 10, 173, 174, 175 Земельного Кодексу України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці села Погреби Погребської сільської ради Броварського району Київської області, розроблений відповідно до рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області від 22.06.2018 р. №1710-51-VII, враховуючи позитивні  висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці села Погреби Погребської сільської ради Броварського району Київської області, розроблений ТОВ «ЛА ЗЕМГРУП», що додається.
 2. Змінити, відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі адміністративно-територіально одиниці села Погреби  Погребської сільської ради Броварського району Київської області, розробленого ТОВ    «ЛА ЗЕМГРУП»  шляхом збільшення існуючої площі – 1126,10 га та встановлення загальної площі села Погреби  2499,3757 га.
 3. Зобов’язати Погребську сільську раду внести відомості про встановлення (зміну) межі адміністративно-територіальної одиниці села Погреби  Погребської сільської ради Броварського району Київської області до Державного земельного кадастру.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 709-51 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  змін до розділу   VIII районної Програми  “Турбота” на 2016-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розпорядження Президента України від 14.09.2000 № 280/2000-рп “Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя” та з метою посилення соціального захисту вразливих верств населення, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити зміни до розділу VIII районної Програми “Турбота”  на 2016-2020 роки та викласти їх наступним пунктом:

– передбачити кошти на надання матеріальної допомоги соціально незахищеним жителям району та працівникам районних установ (організацій) за поданням депутатів Броварської районної ради.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 710-51 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження змін до плану фінансового забезпечення на 2019 рік  районної Програми “Турбота” на  2016-2020 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні ”, “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розпорядження Президента України від 14.09.2000р. № 280/2000-рп “Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”, з метою посилення соціального захисту вразливих верств населення, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити зміни до Плану фінансового забезпечення на 2019 рік районної Програми “Турбота” на  2016-2020 роки, збільшивши його з  2300,0 тис грн. до 3160,0 тис. грн.
 2. Управлінню соціального захисту населення та управлінню фінансів Броварської райдержадміністрації при формуванні бюджету врахувати потреби в асигнуваннях на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 711-51 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження витрат на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату,  згідно з додатком.
 2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
 3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці, але не більше середнього розміру премії працівників виконавчого апарату.
 4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
18 грудня 2018 року
№ 712-51 позач.-VІІ

Додаток


колективне звернення учасників АТО та бойових дій Броварського району