11 чергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІIІ скликання            22 грудня 2020 року  № 28-4 позач.-VІІІ «Про районний бюджет Броварського району на 2021 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІIІ скликання від 22 грудня 2020 року № 28-4 позач.-VІIІ “Про районний бюджет Броварського району на 2021 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “270 000,00”, “270 000,00”,  замінити на “300 000,00”, “300 000,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “270 000,00”, “270 000,00”,    замінити на “20 244 636,96”, “20 244 636,96”.

1.3. Направити вільні залишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2021 року:

1.3.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 19 944 636,96 грн. по головних розпорядниках:

– района рада – 7 714 760,02 грн;

– районна державна адміністрація – 2 451 776,94 грн;

– управління фінансів – 9 778 100,00 грн.

 1. Внести зміни у додатки 2, 3, 5, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Заступник голови ради                                                     В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 119-11-VІІІ

Пропозиції

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про списання залишків коштів районного бюджету, заблокованих на рахунках АК АПБ «Україна» 

Розглянувши пропозиції управління фінансів Броварської районної державної адміністрації, керуючись статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, листом Національного банку України від 16.04.2009 року № 44-012/4506 «Про виключення банку «Україна» з Державного реєстру банків» та, зважаючи на те, що процедура ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна», відповідно до Закону України «Про продовження процедури ліквідації Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» закінчилась 01 січня 2009 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Списати залишки коштів районного бюджету заблокованих на рахунках АК АПБ «Україна», як безнадійної заборгованості, в сумі 37 222,57 гривень (тридцять сім тисяч двісті двадцять дві гривні 57 коп.), в тому числі за загальним фондом – 32 904,40 гривень та спеціальним фондом – 4 318,17 гривень, з них залишків коштів, які були передані Актом передачі Згурівською районною державною адміністрацією за загальним фондом – 32 171,98 грн, за спеціальним фондом 4 308,90 гривень, оскільки дана заборгованість є безнадійною.
 2. Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області спільно з управлінням фінансів районної державної адміністрації провести списання в установленому законодавством порядку.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 120-11-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2021 рік за І квартал

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Проскочила П.І. про хід виконання районної Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2021 рік за І квартал, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районної Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2021 рік за І квартал прийняти до відома.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 121-11-VІІІ

Інформація

Додаток до інформації


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання «Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2019-2021 роки»

Заслухавши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Проскочила П.І. про хід виконання «Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2019-2021 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію про хід виконання «Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2019-2021 роки» прийняти до відома.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 122-11-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до регламенту Броварської районної ради Київської області VIІI скликання

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до регламенту Броварської районної ради VIІI скликання, затвердженого рішенням ради від 10.12.2020 року №10-2-VIІI(із змінами, внесеними рішеннями ради від 11.03.2021 року № 86-9 позач.-VІІІ):

1.1. Пункт 2 статті 37 викласти у наступній редакції: «У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів голова, заступник голови, депутат районної ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі в засіданні ради та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів».

1.2. Пункт 3 статті 37 викласти у наступній редакції: «Якщо неучасть голови, заступника голови, депутатів районної ради, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, вони беруть участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання».

1.3. Доповнити статтю 37 пунктом 4 наступного змісту: «Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради».

 1. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 123-11-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Проскочила П.І. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту, охорони здоров`я та соціального захисту, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури прийняти до відома.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 124-11-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Проскочила П.І. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення функціонування закладів системи освіти Броварського району, створення і підтримки умов щодо забезпечення прав громадян району на якісну освіту, провадження різних форм освітнього процесу, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти прийняти до відома.
 2. Виконувачу обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Проскочилу П.І. здійснювати постійний контроль за станом розвитку освіти Броварського району.
 3. Рекомендувати сільським, селищним та міським радам Броварського району при розробці відповідних бюджетів та цільових програм передбачити в установленому порядку кошти на зміцнення матеріально-технічної бази та утримання закладів освіти району.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 125-11-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми забезпечення діяльності громадської організації «Спілка ветеранів АТО Броварщини» на 2021-2025 роки»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення додаткових умов для розширення можливостей всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів війни та учасників бойових дій АТО/ООС, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити Програму забезпечення діяльності громадської організації «Спілка ветеранів АТО Броварщини» на 2021-2025 роки».

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 126-11-VІІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми містобудівної діяльності  Броварського району на період 2019-2021 роки

Заслухавши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської  районної державної адміністрації Проскочила П.І. про хід виконання Програми містобудівної діяльності  Броварського району на період 2019-2021 роки, керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Інформацію про хід виконання Програми містобудівної діяльності Броварського району на період 2019-2021 роки (далі- Програма) прийняти до відома.
 2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам активізувати роботу з виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

 м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 127-11-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень  делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією

Заслухавши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської  районної державної адміністрації Проскочила П.І. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень  делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією, прийняти до відома.
 2. Рекомендувати міським, селищним та сільським радам активізувати роботу по розробці генеральних планів та детальних планів територій.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

 Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 128-11-VІІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора  комунального  підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області Запольської Л.А., керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області.
 2. Роботу комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області визнати задовільною.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 129-11-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора  комунального підприємства «Госпрозрахункова група з приватизації державного житлового фонду району» Броварської районної ради Київської області

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Госпрозрахункова група з приватизації державного житлового фонду району» Броварської районної ради Київської області Вакулко В.М., керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт директора комунального підприємства «Госпрозрахункова група з приватизації державного житлового фонду району» Броварської районної ради Київської області.
 2. Роботу комунального підприємства «Госпрозрахункова група з приватизації державного житлового фонду району» Броварської районної ради Київської області визнати задовільною.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 130-11-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність Великодимерської селищної територіальної громади в особі Великодимерської селищної ради, Калитянської селищної територіальної громади в особі Калитянської селищної ради

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Передати безоплатно майно, яке перебуває на балансі: комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у комунальну власність:

– Великодимерської селищної територіальної громади в особі Великодимерської селищної ради, (згідно додатку 1);

– Калитянської селищної територіальної громади в особі Калитянської селищної ради, (згідно додатку 2);

 1. Доручити балансоутримувачам здійснити передачу згідно з актом прийому-передачі майна.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 131-11-VІІІ

Додаток 1

Додаток 2


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на списання майна, що належить до основних фондів підприємства та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6.2.  Статуту КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісій районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Надати згоду Комунальному некомерційному підприємству Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на списання майна, що належить до основних фондів Підприємства та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, а саме Бормашини, інвентарний номер 101470012, 31.12.2006 року придбання, закріпленої за Богданівською амбулаторією ЗПСМ, балансова (залишкова) вартість якої становить 0 грн. 00 коп., 100% знос.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Заступник голови ради                                                В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 132-11-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального  некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 року №801, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (додається).
 2. Директору Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
 3. Вважати пункти 2 та 3 рішення Броварської районної ради «Про зміну в складі засновників Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» № 113-10-VІІІ від 30 березня 2021 року такими, що втратили чинність.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

 м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 133-11-VІІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників Комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області

На підставі рішення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області від «Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області» від 18 березня 2021 року № 279 X-VIII, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників Комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області Броварську районну раду Київської області.
 2. Включити до складу засновників Комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області Великодимерську селищну раду Броварського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 134-11-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову в наданні погодження ТОВ «МІРАНКОМ» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Погреби», що знаходиться у Броварському районі Київської області

Розглянувши лист Державної служби геології та надр України від 26.04.2021 № 6416/01/11-21 про надання погодження ТОВ «МІРАНКОМ» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Погреби», що знаходиться в Броварському районі Київської області, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Кодексу України «Про надра», п. 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1172), враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Відмовити в наданні погодження ТОВ «МІРАНКОМ» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Погреби», що знаходиться у Броварському районі Київської області.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 135-11-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону дитинства», «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків голови Броварської районної державної адміністрації Проскочила П.І. про затвердження Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна», на період до 2022 року (далі – Програма) та викласти в наступній редакції, що додається.
 2. Броварській районній державній адміністрації:

2.1. Здійснювати координацію виконання заходів Програми та щороку інформувати про хід їх виконання постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 136-11-VІІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2021 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 29.12.2020 року № 57-5-VІІІ

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2021 рік, затвердженої рішенням Броварської районної радивід 29.12.2020 року № 57-5-VІІІ:

1.1. Розділ 3 викласти у наступній редакції: «Фінансове забезпечення виконання Програми до моменту зміни засновників здійснюється за рахунок районного бюджету».

1.2.  Додаток № 1 викласти в редакції, що додається.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань комунальної власності.

 Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 137-11-VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення депутатів Броварської районної ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України з вимогою переглянути систему нарахування субсидій в державі

Заслухавши звернення депутатів фракції політичної партії Європейська Солідарність в Броварській районній раді VIII скликання про необхідність перегляду процедури нарахування субсидій для соціально незахищених громадян, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи напружену соціальну ситуацію в країні, складну епідеміологічну ситуацію та позитивні висновки і рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Підтримати звернення депутатів фракції політичної партії Європейська Солідарність в Броварській районній раді VIII скликання до Кабінету Міністрів України про необхідність перегляду процедури нарахування субсидій.
 2. Доручити голові ради надіслати звернення до Кабінету Міністрів України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Заступник голови ради                                            В.Є. Шульга

м. Бровари

24 червня 2021 року

№ 138-11-VІІІ

Звернення