24 чергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2023 рік

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2023 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Валентину ШУЛЬГУ. 

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 254-24-VІІІ

План роботи


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт голови Броварської районної ради щодо його діяльності

Заслухавши звіт голови Броварської районної ради Сергія ГРИШКА про свою діяльність, відповідно до статей 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Регламенту Броварської районної ради VІІІ скликання, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А: 

 1. Звіт голови районної ради затвердити.
 2. Відмітити, що робота голови районної ради організована відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Броварської районної ради VІІІ скликання, рішень районної ради, інших діючих нормативних актів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування.
Голова  ради                                                         Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 255-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2022 рік за 9 місяців 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2022 рік за 9 місяців, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2022 рік за 9 місяців прийняти до відома.

Голова ради                                                                          Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 256-24-VIII

Інформація

Додатки 1, 2, 3, 4

Додатки 5, 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районного бюджету Броварського району за 9 місяців 2022 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Броварської районної державної адміністрації Звіт про виконання районного бюджету Броварського району за  9 місяців 2022 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2022 року по доходах у сумі 18 861 752.44 грн і по видатках у сумі 24 198 832.23 грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 5 337 080.79 грн, в тому числі:

 1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 44 грн і по видатках у сумі 23 537 257.44 грн з перевищенням видатків над доходами у сумі 4 916 130,00 грн.
 2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 240625,00 грн і по видатках у сумі 661 574,79 грн з перевищенням видатків  над доходами у сумі 420 949,79 грн.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м.Бровари

15 грудня 2022 року

№ 257-24-VIII

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про районний  бюджет Броварського району Київської області на 2023 рік

(10306200000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2023 рік:

доходи районного бюджету у сумі 1 408 900,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1 408 900,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 0,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 1 408 900,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1 408 900,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1408,00 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:

– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2022 року № 252, Броварська районна державна адміністрація приймає за поданням управління фінансів рішення про внесення змін до рішень про районний бюджет.

 1. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5до цього рішення.
 2. Затвердити на 2023 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 41900,00 гривень згідно з додатком 7до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64¹ Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

1) субвенція на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) відповідно до пункту 22⁵ розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану здійснювати передачу коштів із спеціального фонду районного бюджету до загального фонду.

 1. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

Відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України в період воєнного стану норма статті 55 Бюджетного кодексу України не застосовується. При проведенні  видатків керуватися Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» №590 від 09.06.2021 року (зі змінами та доповненнями).

 1. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства;

– затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

–  затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

–  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

– забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України в період воєнного стану норми частини п’ятої 5 статті 28 Бюджетного кодексу України не застосовуються;

– взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

– забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

–  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 2. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 3. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 4. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

У період воєнного стану керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» № 252 від 11.03.2022 року  передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до відповідного місцевого бюджету здійснювати без укладення договорів.

 1. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.
 2. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2023 року.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 4. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

Голова ради                                                               Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 258-24-VІІІ

Пояснююча

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки

Заслухавши та обговоривши звіт виконувача обов’язків керівника апарату Броварської районної державної (військової) адміністрації Олени Попової про виконання програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та спільного засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2021-2022 роки.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 259-24-VIII

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року

Заслухавши звіт голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про виконаня Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання Районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 260-24-VIII

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури і спорту, туризму сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді 

Заслухавши інформацію голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури і спорту, туризму сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення відповідно до законодавства розвитку фізичної культури і спорту, туризму сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, прийняти до відома.

Голова ради                                                                   Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 261-24-VIII

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми організації територіальної оборони в Броварському районі на 2021 – 2023 роки

Заслухавши інформацію голови Броварської  районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про хід виконання Програми організації Територіальної оборони в Броварському районі на 2021 – 2023 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію про хід виконання Програми організації територіальної оборони в Броварському районі на 2021 – 2023 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                         Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 262-24-VIII

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації  та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2022-2023 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію виконувача обов’язків керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Олени ПОПОВОЇ про хід виконання Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2022-2023 роки та керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2022-2023 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                 Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 263-24-VIII

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району прийняти до відома.

Голова ради                                                                          Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 264-24-VIII

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2023 рік

Заслухавши та обговоривши Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2023 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2023 рік.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                              Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 265-24-VIII

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2023-2024 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указами Президента України про відзначення професійних та державних свят, з метою відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробивши вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та спільного засідання постійних комісій з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2023-2024 роки.
 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                  Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 266-24-VIII

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Заслухавши звіт директора комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Ірини ДЕМЕНТЬЄВОЇ, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт директора комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
 2. Роботу комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» визнати задовільною. 

Голова ради                                                                          Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 267-24-VIII

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора  комунального  підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області Лариси ЗАПОЛЬСЬКОЇ, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області.
 2. Роботу комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області визнати задовільною.

Голова ради                                                                      Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 268-24-VIII

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку про свою роботу,  районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку визнати задовільною.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 269-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту про свою роботу,  районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту визнати задовільною.

Голова ради                                                               Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 270-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної з питань земельних відносин, агропромислового розвитку про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку визнати задовільною. 

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 271-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку прийняти до відома.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку визнати задовільною. 

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 272-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку визнати задовільною. 

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 273-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків визнати задовільною. 

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 274-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань екології та охорони навколишнього середовища про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.
 2. Роботу постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища визнати задовільною. 

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 275-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної власності

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань комунальної власності про свою роботу, районна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Звіт постійної комісії районної ради з питань комунальної власності взяти до відома.
 2. Роботу постійної комісії з питань комунальної власності визнати задовільною. 

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 276-24-VІІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Хмельовик, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області

Відповідно до статей 10, 173, 174, 175 «Земельного Кодексу України», Перспективного плану формування територій громад Київської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р.  № 600-р, на підставі рішень Березанської міської ради від 24.11.2020 № 40-03-VІІІ «Про початок реорганізації Яблунівської сільської ради, шляхом приєднання до Березанської міської ради», від 11.03.2021 № 148-10-VІІІ «Про утворення старостинських округів на території Березанської міської ради», від 04.02.2021 № 121-08-VIIІ «Про затвердження передавального акту», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Хмельовик, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області, розроблений відповідно до рішення Яблунівської сільської ради Броварського району Київської області від 18.05.2020 № 593-39-07 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Хмельовик та Дубове», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Хмельовик, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області, розроблений ТОВ «Регіонземсервіс», що додається.
 2. Змінити, відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Хмельовик, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області, розробленого ТОВ «Регіонземсервіс» шляхом збільшення існуючої площі – 101,7200 га та встановлення загальної площі села Хмельовик – 235,4820 га.
 3. Зобов’язати Березанську міську паду раду внести відомості про встановлення (зміну) межі села Хмельовик, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області до Державного земельного кадастру.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку. 

Голова ради                                                                       Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 277-24-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Дубове, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області

Відповідно до статей 10, 173, 174, 175 «Земельного Кодексу України», Перспективного плану формування територій громад Київської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  20.05.2020 р.  № 600-р, на підставі рішень Березанської міської ради від 24.11.2020 № 40-03-VІІІ «Про початок реорганізації Яблунівської сільської ради, шляхом приєднання до Березанської міської ради», від 11.03.2021 № 148-10-VІІІ «Про утворення старостинських округів на території Березанської міської ради», від 04.02.2021 № 121-08-VIIІ «Про затвердження передавального акту», розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Дубове, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області, розроблений відповідно до рішення Яблунівської сільської ради Броварського району Київської області від 18.05.2020 № 593-39-07 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Хмельовик та Дубове», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Дубове, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області, розроблений ТОВ «Регіонземсервіс», що додається.
 2. Змінити, відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Дубове, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області, розробленого ТОВ «Регіонземсервіс» шляхом збільшення існуючої площі – 73,0000 га та встановлення загальної площі села Дубове – 126,2260 га.
 3. Зобов’язати Березанську міську паду раду внести відомості про встановлення (зміну) межі села Дубове, Яблунівського старостинського округу, Березанської міської ради, Броварського району, Київської області до Державного земельного кадастру.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку. 

Голова ради                                                                       Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 278-24-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 29.07.2021 року № 140-12 позач.-VIII «Про затвердження списку присяжних Баришівського районного суду Київської області»

Відповідно до ст. 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 29.07.2021 року № 140-12 позач.-VIII «Про затвердження списку присяжних Баришівського районного суду Київської області», а саме:

– ввести до списку присяжних Юркевич Валентину Вікторівну, 1977 р.н., с. Пилипче, замість вибулої Пантелусь Людмили Володимирівни.

 1. Направити дане рішення начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області та голові Баришівського районного суду Київської області.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. 

Голова ради                                                               Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 279-24-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження списку присяжних Броварського міськрайонного суду Київської області

Відповідно до ст. ст. 64, 65 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити список присяжних Броварського міськрайонного суду Київської області у складі 15 осіб:

– Рущак Катерина Миронівна, 1980 р.н., с. Семиполки;
– Пасіхов Володимир Леонідович,1968 р.н., м. Бровари;

– Каленіченко Валентина Василівна, 1964 р.н., с. Скибин;

– Самсоненко Ірина Миколаївна, 1968 р.н, с. Красилівка

– Павленко Володимир Ілліч , 1967 р.н., с. Красилівка;

– Петрик Михайло Миколайович, 1958 р.н., с. Рожівка;
– Гопкало Олена Віталіївна, 1980 р.н., с. Семиполки;
– Дасік Олег Васильович, 1971 р.н., с. Літочки;

– Негода Оксана Михайлівна, 1969 р.н, с. Погреби;
– Суботовський Юрій Володимирович, 1978 р.н., с.Зазим’я
– Матвієнко Світлана Олександрівна, 1961 р.н., с. Літки;

– Лип’явка Олег Миколайович, 1966 р.н., м. Бровари;

– Мазур Людмила Петрівна, 1980 р.н., с. Гоголів;

– Кошолап Юрій Петрович, 1973 р.н., с. Плоске;

– Малюк Яна Вікторівна, 1990 р.н., с. Рудня.

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської районної ради Київської області від 26 грудня 2019 року №887-67 VІI “Про затвердження списку присяжних Броварського міськрайонного суду Київської області”.
 1. Направити  дане рішення начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області та голові Броварського міськрайонного суду Київської області.
 1. Контроль за  виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 280-24-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Броварської районної ради від 13 вересня 2022 року № 251-22-VIII «Про передачу  транспортних засобів, що перебувають на балансі   Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ  Броварського району, Збройним Силам України» та додатку до нього

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України  «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», п. 6.3. Статуту КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД», на підставі листа КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД» від 05.12.2022 № 342 та листів Військових частин, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до рішення Броварської районної ради від 13 вересня 2022 року № 251-22-VII, виклавши додаток у новій редакції, що додається.
 2.   Директору КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД»  зняти з обліку та здійснити передачу автомобілів Військовим частинам, зазначеним у додатку, згідно з актом прийому-передачі.
 3. Надати згоду КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД» на списання транспортного засобу, що перебуває на балансі Підприємства та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, а саме   автомобіля УАЗ-3962 МД-ТК, № АІ 69-00 АЛ XTT 37410050444103, інвентарний номер – 101510127, 2005 року випуску, первісною вартістю – 37742,000 грн., балансова (залишкова) вартість становить 0 грн. 00 коп., сума зносу – 100%.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                 Сергій ГРИШКО  

                                         

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 281-24-VІІI

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІIІ скликання 21 грудня 2021 року  № 172-16-VІІІ «Про районний бюджет Броварського району Київської області на 2022 рік» та додатків до нього 

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись законами України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, від 24 лютого 2022 року  № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», статтями 93, 101 та  підпункту 5 пункту 22 розділу УІ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІIІ скликання від 21 грудня 2021 року № 172-16-VІIІ “Про районний бюджет Броварського району Київської області на 2022 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “1 443 100,00”, “1 443 100,00”, “0,00” замінити на “21 441 200,00”, “21 200 575,00”, “240 625,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “1 443100,00”, “1 443100,00”, “0,00” замінити на “34 934 870,00”, “34 044 245,00”, “890 625,00”.

 1. В пункті 5 цифри “37 000,00 ” замінити на “30 423 600,00”.
 2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 282-24-VІІІ

Пропозиції

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову в наданні погодження ТОВ «Будіндустрія – Сервіс ЛТД» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Солов’їна», що знаходиться у Броварському районі Київської області

Розглянувши лист Державної служби геології та надр України від 15.11.2022 № 4388/07/2-22, про надання погодження ТОВ «Будіндустрія – Сервіс ЛТД»  щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Солов’їна», що знаходиться в Броварському районі Київської області, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Кодексу України «Про надра», п. 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 124) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836, враховуючи висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Відмовити в наданні погодження ТОВ «Будіндустрія – Сервіс ЛТД» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску ділянки «Солов’їна», що знаходиться у Броварському районі Київської області.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 283-24-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про відмову в наданні погодження ТОВ «ВК ПРОФІ» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску Південноліткинської ділянки, що знаходиться у Броварському районі Київської області

Розглянувши лист Державної служби геології та надр України від 07.12.2022 № 4772/07/2-22, про надання погодження ТОВ «ВК ПРОФІ» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску Південноліткинської ділянки, що знаходиться в Броварському районі Київської області, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Кодексу України «Про надра», п. 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615, (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 124) ) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836, враховуючи висновки і рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Відмовити в наданні погодження ТОВ «ВК ПРОФІ» щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення піску Південноліткинської ділянки, що знаходиться у Броварському районі Київської області.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

15 грудня 2022 року

№ 284-24-VІІІ