68 позачергова сесія

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік» та додатків до нього

 Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI “Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”, “10791 940,00” замінити на “452 742 585,00”, “448 045 245,00”,  “4 697 340,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”, “10 791 940,00” замінити на “452 742 585,00”, “440 356 054,00”,  “12 386 531,00”.

1.3. У абзаці третьому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на “7 689 191,00”.

1.4. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на                     “7 689 191,00”.

1.5. У пункті 5 цифри “64 553 922,00 ” замінити на  “64 653 922,00”.

 1. Пункт 8 викласти в новій редакції :

Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 1. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 916-68 позач.-VІІ

Пропозиції

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження районної  Програми забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих на 2020 рік

 Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», з метою забезпечення стовідсоткового безкоштовного відпуску інсулінів інсулінозалежним хворим, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих на 2020 рік (далі Програма), що додається.
 2. Управлінню соціального захисту населення та управлінню фінансів Броварської райдержадміністрації, врахувати потреби в асигнуваннях на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 917-68 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження районної  Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Броварського району на 2020 – 2021 роки

 Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» , «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 15.06.2004, постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 955 « Про затвердження Програми надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», наказу  Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2004 № 566 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна допомога», «орт одонтологія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія» (надалі –  Протоколів надання медичної допомоги), враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Броварського району на 2020 – 2021 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Управлінню соціального захисту населення та управлінню фінансів Броварської райдержадміністрації, врахувати потреби в асигнуваннях на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 918-68 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України з питань освіти, документами Міністерства освіти і науки України, з метою реалізації пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014      № 856-44-VI, з метою забезпечення розвитку системи освіти в Броварському районі, з урахуванням досягнутого в результаті виконання  попередніх програм, формування оптимальної мережі закладів освіти, створення належних умов для забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до повноцінної і якісної дошкільної, загальної середньої та допрофесійної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитів населення та забезпечення соціального захисту учнів та вихованців Броварського району, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В и р і ш и л а:

 1. Затвердити Програму розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 919-68 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2020 рік» 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Конституції України, ст.89,91 Бюджетного кодексу України, ст.14, 18 Закону України «Основи законодавства України  про охорону здоров’я», п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015р. № 11  «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури,сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2020 рік» (далі – Програма), що додається.
 2. Управлінню фінансів Броварської райдержадміністрації проводити фінансування коштів у межах затверджених на вказану Програму.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійні комісії районної ради з питань освіти, культури,сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 920-68 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу Броварській районній раді майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, закріпленого на праві господарського відання за комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Зобов’язати Науменка В.М, голову ліквідаційної комісії передати Броварській районній раді майно (основні засоби та товарно-матеріальні цінності), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району та закріплені на праві господарського відання за комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради згідно з Додатком 1 та Додатком 2.
 2. Утворити комісію по передачі Броварській районній раді майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району закріпленого на праві господарського відання за комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, (далі Комісія) у складі згідно з Додатком 3.
 3. Комісії:

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі вищезазначеного майна до Броварської районної ради в термін 2 (два) дні з моменту прийняття рішення.

3.2. Оформити акт прийому-передачі та затвердити його у встановленому законом порядку.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 921-68 позач.-VІІ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу комунальному закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Передати комунальному закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області майно (основні засоби та товарно-матеріальні цінності), що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району згідно з Додатком 1 та Додатком 2.
 2. Утворити комісію по передачі комунальному закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, (далі Комісія) у складі згідно з Додатком 3.
 3. Комісії:

3.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі вищезазначеного майна до Броварської районної ради в термін 2 (два) дні з моменту прийняття рішення.

3.2. Оформити акт прийому-передачі та затвердити його у встановленому законом порядку.

 1. Балансоутримувачем майна згідно з Додатком 1 та Додатком 2 визначити комунальний заклад «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 922-68 позач.-VІІ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звільнення виконуючого обовязки директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради

Розглянувши заяву виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради Науменка В.М. про звільнення, відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пунктів 7.2 та 7.3 Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звільнення Науменка Віктора Миколайовича з посади виконуючого обов’язки директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради з 31.12.2019 (відповідно до розпорядження про звільнення від 28.12.2019 № 123/к).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 923-68 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Броварської районної ради від 16 травня 2019 року № 792-57 позач.-VII «Про припинення діяльності комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради шляхом його ліквідації»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з неможливістю до 01 січня 2020 року переукласти договори оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

Внести зміни до рішення Броварської районної ради від 16 травня 2019 року № 792-57 позач.-VII «Про припинення діяльності комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради шляхом його ліквідації», а саме:

 1. Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: Припинити діяльність комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради шляхом його ліквідації з 01.03.2020 року.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 924-68 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6.2 Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада,

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити структуру комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області, що додається (додаток 1).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 925-68 позач.-VІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про набуття Броварською районною радою права власності на ліфт пасажирський ЛП – 0463БМЭ

Розглянувши лист ТОВ «Карат-Ліфткомплект» про свою відмову від свого права власності на ліфт ЛП – 0463БМЭ Q = 400, V = 0.63м/с 4 зуп, Hn = 9.9 з частотним регулятором головного приводу та приводу дверей кабіни зав. № 222539, який знаходиться в будівлі за адресою м. Бровари бульвар Незалежності, 39, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 329, 336 ЦК України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Набути право власності на ліфт пасажирський ЛП – 0463БМЭ Q = 400, V = 0.63м/с 4 зуп, Hn = 9.9 з частотним регулятором головного приводу та приводу дверей кабіни зав. № 222539, який знаходиться в будівлі за адресою м. Бровари бульвар Незалежності, 39.
 2. Головному бухгалтеру виконавчого апарату ради Ісай Т.А. поставити на баланс (рухоме майно) ліфт пасажирський ЛП – 0463БМЭ Q = 400, V = 0.63м/с 4 зуп, Hn = 9.9 з частотним регулятором головного приводу та приводу дверей кабіни зав. № 222539 з балансовою вартістю 369 063грн 65коп.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 926-68 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення пільгової орендної плати для Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі п.17 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, затвердженої рішенням сесії Броварської районної ради від 28 квітня 2011 року № 97-7-VI (зі змінами), розглянувши лист Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 20.01.2020 року № 33-1.3-4, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити пільгову орендну плату для Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) розміром 1 гривня на рік.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 927-68 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Києва 

Відповідно до статті 174 Земельного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою про встановлення (зміни) меж міста Києва, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Відмовити в погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Києва.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 928-68 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення пільгової орендної плати для Головного управління Держгеокадастру у Київській області

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі п.17 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, затвердженої рішенням сесії Броварської районної ради від 28 квітня 2011 року № 97-7-VI (зі змінами), розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 11.01.2020 року № 17-10-0.53-415/2-20, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити пільгову орендну плату для Головного управління Держгеокадастру у Київській області розміром 1 гривня на рік.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 лютого 2020 року

№ 929-68 позач.-VІІ