75 позачергова сесія

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районного бюджету Броварського району за  1 півріччя 2020 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за  1 півріччя 2020 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах у сумі 270 887,1 тис. грн і по видатках у сумі 249 415,1 тис. грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 21 472,0 тис. грн, в тому числі:

 1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 266 653,1 тис. грн і по видатках у сумі 226 674,2 тис. грн з перевищенням доходів над видатками у сумі 39 978,9 тис. грн.
 2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 4 234,0 тис. грн і по видатках у сумі 22 740,9 тис. грн з перевищенням видатків над доходами у сумі 18 506,9 тис. грн.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м.Бровари
13 серпня 2020 р.
№ 1026 -75 позач.-VII

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання
від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-
VІI «Про районний бюджет
Броварського району на 2020 рік»
та додатків до нього

  

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI “Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”, “10791 940,00” замінити на “494 226 019,03”, “489 083 811,03”,  “5 142 208,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”,     “10 791 940,00” замінити на “532 842 159,88”, “465 118 304,10”,  “67 723 855,78”.

1.3. У абзаці третьому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на

“62 581 647,78”.

1.4. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на                     “62 581 647,78”.

1.5. У пункті 5 цифри “64 553 922,00 ” замінити на  “ 116 006 819,24”.

1.6. Направити вільні залишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2020 року:

1.6.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 12 767 414,00 грн по головних розпорядниках:

– района рада – 50 000,00 грн;

– районна державна адміністрація – 5 363 994,00 грн;

– відділ освіти, культури, молоді та спорту – 2 705 970,00 грн;

– управління соціального захисту населення – 1 476 370,00 грн;

– управління фінансів – 3 171 080,00 грн.

1.6.2. по загальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів медичної субвенції) в сумі 586 246,10 грн по головних розпорядниках:

– районна державна адміністрація – 100,00 грн;

– управління соціального захисту населення – 586 146,10 грн.

1.6.3 по загальному  фонду районного бюджету (за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 580 800,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.4 по загальному  фонду районного бюджету (за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 207 400,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.5 по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 15 254 793,75 грн по головних розпорядниках:

– районна державна адміністрація – 3 190 000,00 грн;

– відділ освіти, культури, молоді та спорту – 1 196 678,00 грн;

– управління фінансів – 10 868 115,75 грн.

1.6.6. по спеціальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 8 944 784,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.7 по спеціальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 274 703,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту

 1. Пункт 8 викласти в новій редакції :

Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

3. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м.Бровари
13 серпня 2020 року
№ 1027 -75 позач.-VII

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області та затвердження нової редакції Статуту комунального закладу

Керуючись п.20 ч.1 ст. 43 та ч.4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. г ч. 2 ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі рішення Броварської районної ради Київської області від 08 серпня 2019 року № 824-61позач.-VII «Про передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до розділу 1 Статуту комунального закладу, доповнивши його наступними підпунктом :

1.3.1. Співзасновниками комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області можуть бути інші юридичні особи (органи місцевого самоврядування) за згодою Засновника.

 1. Доповнити пункт 2.4. Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області підпунктом: « – утримання та передача в оренду рухомого і нерухомого комунального майна».
 2. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області.
 3. Директору комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М.Гришко

м.Бровари
13 серпня 2020 року
№ 1028 -75 позач.-VII

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення розміру плати за навчання в Комунальному закладі Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про позашкільну освіту», «Про засади державної регулярної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», з метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей, збереження існуючого контингенту учнів, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити розмір плати за навчання в Комунальному закладі Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» на 2020 – 2021 навчальний рік з 01.09.2020 року, згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Броварської районної ради від 25 червня 2019 року № 813-59-VII «Про затвердження Порядку встановлення розміру плати за навчання та встановлення розміру плати за навчання в Комунальному закладі Броварської районної ради «Школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м.Бровари
13 серпня 2020 року
№ 1029 -75 позач.-VII

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Про надання доручення щодо забезпечення приміщенням Броварської районної територіальної виборчої комісії Київської області на період проведення виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських,  селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України  від 08.08.2020 № 164 «Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень, дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів», на підставі звернення Броварської районної територіальної виборчої комісії Київської області від 12.08.2020 року, з метою створення належних умов для здійснення виборчими комісіями їх повноважень, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Доручити Броварській райдержадміністрації (балансоутримувачу приміщення) надати у безоплатне користування приміщення Великого залу (IV поверх) адмінбудинку, що розташований за адресою: м. Бровари,  вул. Гагаріна, 15, Броварській районній територіальній виборчій комісії Київської області на період проведення виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських,  селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
13 серпня 2020 року
№  1030-75 позач.-VІІ