63 позачергова сесія

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 18 грудня 2018 року № 68651 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2019 рік» та додатків до нього

 Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 18 грудня 2018 року № 686-51 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2019 рік» та додатків до нього:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “693 484,227”, “691 336,218”, “2 148,009” замінити на “720 277,78”, “698 117,471”,  “22 160,309”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “693 484,227”, “686 755,416”, “6 728,811” замінити на “758 945,49535”, “685 803,07213”, “73 142,42322”.

1.3. У абзаці третьому пункту 1 цифри “4 502,820” замінити на “50 916,74422”.

1.4. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “4 502,820” замінити на “50 916,74422”.

1.5. У пункті 5 цифри “63 899 575,00” замінити на  “102 364,57235”.

1.6. Направити вільні лишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2019 року:

1.6.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 5322,91593 тис. грн. по головних розпорядниках:

– райдержадміністрація                  – 384,42948 тис. грн;

– районна рада                                 – 113,9 тис. грн;

– відділ освіти                                  – 1246,17945 тис. грн;

– управління соціального захисту – 820,0 тис. грн;

– відділ культури                             – 808,407 тис. грн;

– управління фінансів                      – 1950,0 тис. грн.

1.6.2. по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 33279,42942 тис. грн. по головних розпорядниках:

– районна рада                                  – 2005,0 тис. грн;

– райдержадміністрація                   – 688,0 тис. грн;

– відділ освіти                                   – 21635,20142 тис. грн;

– управління соціального захисту   – 100,0 тис. грн;

– відділ культури                               – 883,105 тис. грн;

– управління фінансів                       – 7968,123 тис. грн.

1.7. Направити вільні лишки спеціального фонду, що утворилися станом на 01.01.2019 року по головному розпоряднику:

– управління фінансів                       – 65,370 тис. грн.

 1. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 857-63 позач.-VІІ

Пропозиції

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Плану фінансового забезпечення на 2019 рік районної Програми відшкодування в Броварському районі витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2018-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та з метою забезпечення окремих груп населення, за певними категоріями захворювань, безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів у разі амбулаторного лікування та з метою посилення соціального захисту вразливих верств населення, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Плану фінансового забезпечення на 2019 рік районної Програми відшкодування в Броварському районі витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2018-2020 роки, а саме з 300,0 тис.грн. на 400,0 тис.грн.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                      С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 858-63 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад», у зв’язку з утворенням у Броварському районі об’єднаних територіальних громад, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту, охорони здоров`я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням сесії від 17 листопада 2016 року № 214-19-VІІ, а саме у розділ 1 «Бібліотечна справа» додати п.8 (видавнича діяльність) та внести зміни до фінансування даного розділу і викласти в наступній редакції:
 

з/п

 

Зміст заходу

 

Відповідальні

 за виконання

 

Термін

виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Район-ний бюджет Місцевий бюджет Залучені кошти
8. Видання  краєзнавчої літератури: книги, буклети, каталоги, мистецькі альбоми, карти – путівники Броварського району, туристичні листівки, краєзнавча газета «Юний краєзнавець». Відділ культури 2019

2020

100,0

74,4

Всього за роками: 2019

2020

670,4

649,8

   
Всього: 2019-2020 1320,2
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 859-63 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в Броварському районі на 2019-2021 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим Кодексом Української РСР, Законами України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в Броварському районі на 2019-2021 роки (далі Програма) (додається).
 2. Рекомендувати сільським та селищним радам розробити та затвердити свої відповідні Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 860-63 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21-3 Закону України «Про культуру», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» (додаток ).
 2. Секретарем конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» призначити консультанта голови ради з питань комунальної власності Бобко Л.М.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                 С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 861-63 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звільнення директора комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області

Розглянувши заяву директора комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області Максака О.І. про звільнення, відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6.2. Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області, Порядком призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій, заснованих Броварською районною радою, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

 В И Р І Ш И Л А : 

 1. Затвердити звіт директора комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області.
 2. Визнати роботу комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області задовільною.
 3. Звільнити Максака Олексія Івановича з посади директора комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області відповідно до статті 38 Кодексу Законів про працю України з 24 жовтня 2019 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 862-63 позач.-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про призначення директора комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6.2. Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області, Порядком призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій, заснованих Броварською районною радою, відповідно до поданої заяви в.о. директора комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області Поповича О.А., враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту , районна рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Призначити Поповича Олександра Анатолійовича директором комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області з 25 жовтня 2019 року.
 2. Доручити голові Броварської районної ради укласти контракт з директором комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області терміном на 5 років.
 3. Доручити директору комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області провести відповідні реєстраційні дії.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 863-63 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Броварської районної ради від 08 серпня 2019 року № 823-61 позач.-VII «Про передачу Броварській районній раді майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району закріпленого на праві господарського відання за комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради»

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з відсутністю фінансування на утримання нерухомого майна, що передається, в зв’язку з відсутністю кворуму комісії з передачі майна Броварській районній раді, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення Броварської районної ради від 08 серпня 2019 року № 823-61 позач.-VII «Про передачу Броварській районній раді майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району закріпленого на праві господарського відання за комунальним підприємством «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради», а саме:

1.1. Пункт 3.1 рішення викласти в наступній редакції: 3.1 Здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі вищезазначеного майна до Броварської районної ради в термін до 28 грудня 2019 року.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 864-63 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Броварської районної ради від 08 серпня 2019 року № 824-61 позач.-VII «Про передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району»

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку зі звільненням голови комісії з передачі комунальному закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, в зв’язку з відсутністю фінансування на утримання нерухомого майна, що передається, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до рішення Броварської районної ради від 08 серпня 2019 року № 824-61 позач.-VII «Про передачу майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району», а саме:

1.1. Пункт 3 рішення викласти в наступній редакції: Утворити комісію по передачі комунальному закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району (далі Комісія) у складі згідно з Додатком 3.

1.2. Пункт 4.1. рішення викласти в наступній редакції: 4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо передачі вищезазначеного майна до комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області в термін до 28 грудня 2019 року.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

 м. Бровари

24 жовтня 2019 року

№ 865-63 позач.-VІІ

Додаток 3