9 позачергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2021 рік

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2021 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Шульгу В.Є.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

11 березня 2021 року

№ 85-9 позач.-VІІІ

План роботи


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до регламенту Броварської районної ради Київської області VIІI скликання

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до регламенту Броварської районної ради VIІI скликання, затвердженого рішенням ради від 10.12.2020 року №10-2-VIІI:

1.1. Пункт 1 статті 1 викласти у наступній редакції: «Броварська районна рада (далі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст Броварського району в межах своїх повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також інших повноважень, переданих у встановленому законом порядку».

1.2. Пункт 1 статті 4 викласти у наступній редакції: «На засідання ради можуть бути запрошені заступники голови та керівники структурних підрозділів Броварської районної державної адміністрації Київської області, представники сільських, селищних та міських рад, представники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, політичних партій, громадських об’єднань, засобів масової інформації».

1.3. Пункт 6 статті 6 викласти у наступній редакції: «Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручень ради та її органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу в сільських, селищних та міських громадах».

1.4. Абзац 5 пункту 13 статті 6 викласти у наступній редакції: «- не допускати дій або бездіяльності, що суперечать законним інтересам територіальних громад сіл, селищ та міст Броварського району, а також направлених на невиконання, неналежне виконання чи не виправдане ускладнення виконання рішень ради чи її керівництва, створення перешкод роботі ради та її органів».

1.5. Пункту 6 статті 18 викласти у наступній редакції: «Сесія скликається головою ради у двотижневий строк після надходження пропозицій про її скликання. Датою надходження пропозицій вважається дата її реєстрації у виконавчому апараті ради. Двотижневий термін обчислюється, починаючи з дня наступного за днем реєстрації пропозицій. У разі, якщо останній день зазначеного терміну припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем терміну вважається перший після вихідного (святкового) робочий день».

1.6. Змінити по тексту регламенту слово «Проект» на «Проєкт».

1.7. Абзац 1 пункту 11 статті 30 викласти у наступній редакції: «У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання відповідно до вимог чинного законодавства» та привести у відповідність нумерацію даної статті.

1.8. Пункт 29 статті 32 викласти у наступній редакції: «Текст рішення ради готується для підписання та оприлюднюється виконавчим апаратом ради не пізніше як через п’ять робочих днів з дня затвердження документа».

1.9. Пункт 2 статті 37 викласти у наступній редакції: «Голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».

1.10. Пункт 3 статті 37 викласти у наступній редакції: «Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію районної ради з питань регламенту депутатської етики законності та правопорядку».

1.11. Пункт 4,5,6,7,8,9 статті 37 виключити.

 1. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                               С.М. Гришко

м. Бровари
11 березня 2021 року

№ 86-9 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Броварської районної ради Київської області VIІI скликання

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести наступні зміни до Положення про постійні комісії Броварської районної ради Київської області VIІI скликання, затвердженого рішенням ради від 10.12.2020 року №11-2-VIІI:

1.1. Змінити в тексті Положення слово «Проект» на «Проєкт».

1.2. Підпункт 8 пункту 1 Розділу II «затвердження ставок єдиного податку, надходження від яких зараховуються до бюджету Броварського району Київської області» виключити.

1.3. Підпункт 2 пунтку 2 Розділу II «надає пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю відповідно до осіб, в яких у ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою виникає чи може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів» виключити.

1.4. Підпункт 20 пункту 5 Розділу II «контролю за виконанням делегованих радою районній державній адміністрації повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» виключити.

 1. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                 С.М. Гришко

м. Бровари
11 березня 2021 року

№ 87-9 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Положення про звання «Почесний громадянин Броварського району» затвердженого рішенням Броварської районної ради від 28.04.2011 року № 90-7-

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Положення про звання «Почесний громадянин Броварського району» затвердженого рішенням Броварської районної ради від 28.04.2011 року № 90-7-VІ, а саме:

1.1. Пункт 5.3. Положення викласти в наступній редакції: – «Пільги на зазначені послуги надаються у грошовій формі за рахунок коштів об’єднаних територіальних громад Броварського району на території якої проживають Почесні громадяни Броварського району».

 1. Рекомендувати об’єднаним територіальним громадам Броварського району передбачити у бюджетах громад фінансування пільг Почесним громадянам Броварського району, згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            С.М. Гришко

м. Бровари
11 березня 2021 року

№ 88-9 позач.-VIII

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми забезпечення діяльності Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил,
правоохоронних органів на 20
21-2025 роки

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного  розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил,правоохоронних органів на 2021-2025 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  з  питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 Голова ради                                                                               С.М. Гришко
 м. Бровари
11 березня 2021 року
№ 89-9 позач.VІІІ

Програма

Додаток до програми


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 23.02.2021 року № 81-8 позач.-VІІІ

Розглянувши листа виконувача обов’язків голови  Броварської районної державної адміністрації Київської області Проскочила П.І. про внесення змін до Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2021 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 23.02.2021 року № 81-8 позач.-VІІІ та викласти в новій редакції додаток № 1 (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

11 березня 2021 року

№ 90-9 позач.-VІІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження програми фінансової підтримки реорганізованим та  ліквідованим відділам  Згурівської  та Баришівської районних державних адміністрацій Броварського району Київської області   

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», з метою фінансового забезпечення реорганізованим та  ліквідованим відділам  Згурівської  та Баришівської районних державних адміністрацій Броварського району Київської області, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити програму фінансової підтримки реорганізованим та ліквідованим відділам  Згурівської  та Баришівської районних державних адміністрацій Броварського району Київської області   (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                 С.М. Гришко

 м. Бровари

11 березня 2021 року

№ 91-9 позач.-VІІІ

Програма

Додаток до програми


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІIІ скликання   22 грудня 2020 року  № 28-4 позач.-VІІІ «Про районний бюджет Броварського району на 2021 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів Броварської районної державної адміністрації, керуючись статтями 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІIІ скликання від 22 грудня 2020 року № 28-4 позач.-VІIІ “Про районний бюджет Броварського району на 2021 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “270 000,00”, “270 000,00”,  замінити на “300 000,00”, “300 000,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “270 000,00”, “270 000,00”,    замінити на “15 656 436,96”, “15 656 436,96”.

1.3. Направити вільні залишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2021 року:

1.3.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 15 356 436,96 грн. по головних розпорядниках:

– района рада – 7 714 760,02 грн;

– районна державна адміністрація – 2 451776,94 грн;

– управління фінансів – 5 189 900,00 грн.

 1. Внести зміни у додатки 2, 3, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

11 березня 2021 року

№ 92-9 позач.-VІІІ

Пропозиції

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про дострокове припинення повноважень депутата Броварської районної ради VІІІ скликання Лісової Альони Миколаївни

Розглянувши заяву депутата Броварської районної ради VІІI скликання Лісової Альони Миколаївни про складання нею депутатських повноважень, відповідно до статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Вважати повноваження депутата Броварської районної ради VІІI скликання Лісової Альони Миколаївни, достроково припиненими.
 2. Направити рішення Броварській районній територіальній виборчій комісії.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            С.М. Гришко

м. Бровари
11 березня 2021 року

№ 93-9 позач.-VIII


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про завершення процедури реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області

На виконання рішення Броварської районної ради № № 12-2-VІІІ від 10 грудня 2020 року «Про початок реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області», відповідно до п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104,105,107 Цивільного кодексу України, ст.4,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.4 ст. 31 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, Положення про інвентаризацію актів та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку,  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Ліквідувати Згурівську районну раду (ЄДРПОУ  24213775), місцезнаходження: вул. Українська буд. 19, смт. Згурівка, Київська обл., 07600, Баришівську районну раду (ЄДРПОУ   05408852), місцезнаходження: площа Леніна, буд. 1 смт. Баришівка Київська обл., 07500, шляхом приєднання до Броварської районної ради (ЄДРПОУ 23583547) місцезнаходження: вул. Гагаріна 15, м. Бровари Київська області.
 2. Голові Броварської районної ради забезпечити в установленому законом порядку :

2.1. Надати пакет документів для здійснення державної реєстрації припинення Згурівської районної ради (ЄДРПОУ 24213775), місцезнаходження: вул. Українська буд. 19, смт. Згурівка, Київська обл., 07600, Баришівської районної ради (ЄДРПОУ  05408852), місцезнаходження: площа Леніна, буд. 1 смт. Баришівка Київська обл., 07500.

2.2. Знищення печаток та штампів Згурівської районної ради Київської області, Баришівської районної ради Київської області протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації припинення районних рад як юридичних осіб.

2.3. Додержання трудових прав працівників Згурівської районної ради Київська області та провести виплату, згідно з додатком № 1, з місцевого бюджету Броварського району через Броварське управління державної казначейської служби України Київської області; виплати кредиторської заборгованості Згурівської районної ради Київської (оплата теплопостачання, послуг зв’язку та архівних послуг).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                            С.М. Гришко

м. Бровари
11 березня 2021 року
№ 94-9 позач.-VІІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища Баришівського району у комунальну власність Баришівської селищної ради комунального підприємства Баришівської районної ради «Райводоканал»

Відповідно до положень статей 140,142, 144 Конституції України, вимог статей 43, 59, 60, пункту 10, підпункту 3 пункту 6-2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, враховуючи рішення Баришівської селищної ради від 17 квітня 2019 року № 206-09-07 «Про звернення депутатів Баришівської селищної ради щодо безоплатної передачі комунального підприємства «Баришівкатепломережа» та комунального підприємства Баришівської районної ради «Райводоканал» із спільної власності територіальних громад сіл, селища Баришівського району у комунальну власність Баришівської селищної ради», рішення Броварської районної ради № 12-2-VIII, від 10.12.2020 року «Про початок реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селища Баришівського району у комунальну власність Баришівської селищної ради комунальне підприємство Баришівської районної ради «Райводоканал».
 2. Виключити зі складу засновників комунального підприємства Баришівської районної ради «Райводоканал» Баришівську районну раду (код ЄДРПОУ 05408852, смт. Баришівка, площа Миру, буд. 1).
 3. Включити до складу засновників комунального підприємства Баришівської районної ради «Райводоканал» Баришівську селищну раду (код ЄДРПОУ 04360623, смт. Баришівка, вул. Центральна, 27).
 4. Делегувати до складу комісії з приймання – передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селища Баришівського району у комунальну власність Баришівської селищної ради комунального підприємства Баришівської районної ради «Райводоканал», представників Броварської районної ради, а саме: Скорика Бориса Мироновича – депутата Броварської районної ради; Чебанова Сергія Леонідовича – депутата Броварської районної ради; Матісько Віру Григорівну – депутата Броварської районної ради.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                     С.М. Гришко

м. Бровари

11 березня 2021 року

№ 95-9 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розглянувши листи Калитянської селищної ради Броварського району Київської області № 444 від 23.02.2021, Зазимської селищної ради Броварського району Київської області № 221/02-25 від 23.02.2021 року, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області № 267/03-15 від 03.02.2021 року, Калинівської селищної ради Броварського району Київської області № 343 від 18.02.2021 року, відповідно до рішень Калитянської селищної ради Броварського району Київської області № 106-6-VІІІ від 18 лютого 2021 року, Зазимської сільської ради Броварського району Київської області № 376-05-позачергова-VII від 26 січня 2021 року, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області № 156-VII-VIII від 28 січня 2021 року, Калинівської селищної ради Броварського району Київської області № 158/04-VIII від 29 січня 2021 року щодо ініціативи входження до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10 Перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Включити до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Калитянську селищну раду Броварського району Київської області, Калинівську селищну раду Броварського району Київської області, Зазимську сільську раду Броварського району Київської області, Великодимерську селищну раду Броварського району Київської області.
 2. Затвердити нову редакцію Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КАЛИТЯНСЬКОї СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. (Додається).
 3. Директору КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КАЛИТЯНСЬКОї СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, вчинити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту комунального підприємства відповідно до вимог чинного законодавства. (Додається).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
11 березня 2021  року
№ 96-9 позач.-VІІІ

Статут