Цільові програми

№п/п Назва програми Мета програми Затверджено райрадою

 Загально-районні програми

 1 Програма соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік Зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку Рішення від 21 грудня 2017 року
№ 471-35 позач.-VІІ

 Програми органів місцевого самоврядування

2 Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2017-2018 роки Відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробивши вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною Рішення від 22 грудня 2016 року
№ 258-21 позач.-VІІ
3 Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій і кадрового резерву Броварського району на 2017 – 2018 роки

додаток 2

Розвиток професійного кадрового потенціалу району шляхом вдосконалення функціонування системи навчання, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для професійної діяльності працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій району Рішення від 17 листопада 2016 року
№ 220-19-VІІ

 Програми правоохоронних органів та надзвичайних ситуацій

4 Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2017-2018 роки Забезпечення ефективної реалізації державної політки на пріоритетному напрямку розвитку держави, а саме у сфері профілактики правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання і розкриття кримінальних правопорушень в Броварському районі Рішення від 23 листопада 2017 року
№ 418-33 позач.-VІI
5 Районна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2018-2021 роки Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки Рішення від 14 грудня 2017 року
№ 444-34-VІІ

 Програми агропромислового розвитку

6 Районна програма «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2018-2019 роках» Максимальне оздоровлення тваринницьких ферм та приватного сектору району від лейкозу ВРХ, не допущення поширення  небезпечних захворювань спільних для людей і тварин, забезпечення виробництва благополучної у ветеринарно-санітарному відношенні, а отже, безпечної для людини продукції і сировини тваринного походження. Проведення заходів з профілактики сказу, запобіганню виникненню високопатогенного грипу птиці та заходів по не допущенню занесення збудника африканської чуми свиней Рішення від14 грудня 2017 року
№ 443-34-VІІ
 7 Програма проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2017-2018 роки

Додаток

Встановлення місця розташування земельних ділянок, їх меж, розмірів, правового статусу, кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на її основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, сприяння в реалізації державної політики в сфері земельних відносин, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, захист ґрунтів від виснаження, деградації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості, екологічно безпечні умови проживання населення і ведення господарської діяльності, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності земель лісового фонду, а також визначення оптимальних обсягів робіт, необхідних для розв’язання цих проблем. Рішення від 08 червня 2017 року
№ 322-28-VІІ
 8 Програма підтримки розвитку садівництва та ягідництва у Броварському районі на 2017-2018 роки
  • Розвиток галузі садівництва на території району;
  • нарощування площ садів і ягідників;
  • забезпечення населення району високоякісною продукцією.
Рішення від 07 вересня 2017 року
№ 374-30.2-VІІ

 Програми житлового будівництвa та містобудівної діяльності

9 Програма містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи Броварського району на період 2016-2018 роки Розроблення комплексу містобудівної документації на території Броварського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район Рішення від 21 квітня 2016 року
№ 133-12-VІІ

 Програми підтримки ЗМІ

10 Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2018 рік

Додаток 1

додаток 2

Більш повне висвітлення новин суспільно-політичного життя району та покращення якості передач Рішення від 14 грудня 2017 року
№ 446-34-VІІ
11 Програма підтримки розвитку засобів масової інформації та інформування населення Броварщини на 2018 рік

Додаток

Забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на свободу слова, вільний доступ до інформації, підвищення ролі засобів масової інформації у висвітленні діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, реалізації державної інформаційної політики, найбільш повного забезпечення населення району та міста різноплановою,    соціально важливою інформацією  Рішення від14 грудня 2017 року

№ 467-34-VІІ

 Програми підтримки підприємництва та розвитку інвестицій

 12 Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Броварському районі на 2017-2019 роки Формування сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення Броварського району шляхом стимулювання інвестиційної діяльності у сфері промисловості, торгівлі й агропромислового комплексу, зростання інвестиційної активності підприємств, ділових та фінансових структур, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так й іноземних для розв’язання на цій основі найголовніших проблем і завдань соціально-економічного характеру Броварського району. Рішення від 07 вересня 2017 року
№ 371-30.2-VІІ
 13 Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі на 2017-2018 роки Забезпечення стійкого розвитку малого і середнього підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності Рішення від 07 вересня 2017 року
№ 372-30.2-VІІ

 Програми ЖКГ

14 Програма забезпечення якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки 

Розділ 4

Покращення забезпечення населення Броварського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-економічної ситуації в Україні, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання Рішення від 12 липня 2005 року
№ 244-20-ІV
15 Районна Програма заходів  з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Броварського району на 2017-2018 роки  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, несанкціоновано завезеного сміття з іншої місцевості на територію району, утримання населених пунктів району в належному санітарному стані Рішення від 07 вересня 2017 року
№ 373-30.2-VІІ

 Освітні Програми

16 Програма організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Броварського району на 2018 рік

Паспорт Програми

Створення умов для збереження здоров’я учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти району, забезпечення їх якісним, раціональним харчуванням  Рішення від14 грудня 2017 року
№ 441-34-VІІ
17  Програма правової освіти населення Броварського району на 2015-2018 роки

Додаток 2

 Підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права  Рішення від 26 лютого 2015 року
№ 750-46-VІ
18 Програма розвитку інклюзивного навчання в навчальних закладах Броварського району на 2017-2019 роки Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Броварського району дітям з особливими освітніми потребами  відповідно до вимог суспільства Рішення від 07 вересня 2017 року
№ 367-30.2-VІІ
 19 Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2018-2019 роки Досягнення високого рівня розвитку системи освіти району відповідно до вимог громади і замовників освітніх послуг щодо якісної освіти та освітньої діяльності, забезпечення ефективного управління системою освіти Рішення від
22 березня 2018 року № 519-39-VІІ

 Програми культурного розвитку та фізичного виховання

20 Програмарозвитку фізичної культури і спорту „Броварщина  спортивна” на 2017-2020 роки

Кошторис 1

Кошторис 2

Заходи

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових. організаційно-технічних умов та здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту Рішення від 15 грудня 2016 року
№ 245-20 позач.-VІІ
21 Програма розвитку футболу в Броварському районі на 2014-2018 роки Будівництво, реконструкція і вдосконалення матеріально-технічної бази футболу (стадіони, футбольні майданчики, спортивні зали; футбольна форма, інвентар, методичні посібники та література);подальше залучення усіх верств населення до масової гри у футбол та збільшення чисельності вболівальників футбольних матчів Рішення від 17 квітня 2014 року
№ 602-35-VІ
22 Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки

розділи програми  

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю Рішення від 17 листопада 2016 року
№ 214-19-VІІ

 Соціальні програми

23 Районна Програма “Турбота” на 2016-2020 роки

План фінансового забезпечення Програми на 2017 рік 

План фінансового забезпечення Програми на 2018 рік

Подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених жителів Броварського району та посилення соціальних  гарантій захисту ветеранів війни та праці, забезпечення їх засобами реабілітації та поліпшення їх санаторно-курортного лікування Рішення від 24 грудня 2015 року
№ 31-5-VІІ
24 Програма  підтримки  діяльності  Броварської  районної  громадської  організації  «Чорнобильський  Спас» на 2018-2020 роки

Кошторис

Здійснення  заходів  щодо  сприяння  соціального  захисту реабілітації  інвалідів,  ліквідаторів,  потерпілого  населення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  інвалідів  постраждалих  внаслідок  ядерних  випробувань  і  осіб,  що  підпали  під  дію  іонізуючих  випромінювань  під  час  трудової  діяльності  або  служби,  дітей    постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  ветеранів  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС  та  громадян,  що  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  залучення  їх  до  соціально-корисної  діяльності,  захист законних  інтересів  і  надання  допомоги  членам  «Чорнобильського  Спасу»,  їх  сім’ям  у  вирішенні  соціально-побутових,  медичних,  економічних  (матеріальних)  та  інших  потреб Рішення від 14 грудня 2017 року
№ 437-34-VІІ
25 Районна комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей на 2018 рік Підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинок дітей, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку  Рішення від14 грудня 2017 року

№ 439-34-VІІ

26 Програма розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки

Додаток

Кошторис на 2018 рік

Надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством, підвищення іміджу Товариства серед громадськості, здійснення акцій милосердя і допомоги для ветеранів, постійна робота у виконанні державної програми «Турбота” Рішення від 17 листопада 2016 року
№ 222-19-VІІ
27 Програма забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці,Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки 

Кошторис на 2017 рік

Кошторис на 2018 рік

Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку Рішення від 24 грудня 2015 року
№ 33-5-VІІ
28 Програма підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки

Кошторис на 2017 рік

Кошторис на 2018 рік

 Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій Рішення від 24 грудня 2015 року
№ 32-5-VІІ
29 Програма  організації громадських та інших робіт тимчасового характеру  в Броварському районі на 2018 – 2022 роки

 

Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітних) шляхом направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади, району і сприяють їх соціальному розвитку Рішення від14 грудня 2017 року

№ 440-34-VІІ

30 Районна Програма забезпечення проведення роз`яснювальної роботи та оформлення субсидій серед населення Броварського району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Соціальна підтримка сімей Броварського району в умовах підвищення цін та тарифів на комунальні послуги Рішення від 26 травня 2015 року
№ 807-48 позач.-VІ

 Медичні програми

31 Програма відшкодування в Броварському районі  витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2018 – 2020 роки Забезпечення окремих категорій громадян , за рецептами лікарів,  безоплатними та пільговими ліками при амбулаторному лікуванні Рішення від 14 грудня 2017 року
№ 431-34-VІІ
32 Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2018 рік

Додаток

Удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг  Рішення від 14 грудня 2017 року
№ 438-34-VІІ
 33  Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2018 роки  Подальше поліпшення епідемічної ситуації, в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ко-інфекції ТБ/ ВІЛ, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу,  підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз  шляхом покращення медичної допомоги хворим на туберкульоз, скорочення витрат від тимчасової та постійної непрацездатності, зменшення кількості ускладнень, що призводять до інвалідності та смерті  і спрямовано на ефективне використання наявних ресурсів. Рішення від 26 жовтня 2017 року
№ 409-32-VІІ
 34 Програма «Забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів Броварського району на 2018 рік» 1. Забезпечення інсулінами інсулінозалежних хворих у відповідності з вимогами наказу МОЗ України від 04.09.2017р. №1025 «Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 серпня 2017р».
2. Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, зменшення ускладнень.
3. Збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.
Рішення від 22 березня 2018 року № 520-39-VІІ
 35 Програма «Підтримка служби переливання крові Броварської центральної районної лікарні та розвитку донорства в Броварському районі на 2018 рік» Збереження в структурі Броварської центральної районної лікарні відділення переливання крові, забезпечення його функціонування та подальший розвиток, шляхом виділення на ці потреби коштів. Рішення від 22 березня 2018 року № 521-39-VІІ
 36 Програма «Покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази Броварської центральної районної лікарні на 2018 рік” Поліпшення  фінансування вторинної медичної допомоги для налагодження більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного й справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості та вдосконалення матеріально-технічної бази Броварської ЦРЛ. Рішення від 22 березня 2018 року № 522-39-VІІ
37 Програма  стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2018 рік Поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рішення від 22 березня 2018 року № 523-39-VІІ
 Молодіжні програми
38 Районна Програма щодо вдосконалення соціальної роботи  із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2016 – 2018 роки Створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем для соціально незахищених категорій сімей,  дітей  та молоді Рішення від 24 грудня 2015 року
№ 35-5-VІІ
39 Районна Програма «Сільська молодь» на 2014-2018 роки Cтворення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій Рішення від 17 квітня 2014 року
№ 601-35-VІ

 Інші програми

40 Програма підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Броварському районі на 2017-2018 роки Удосконалення заходів допризовної підготовки і військо – патріотичного виховання молоді, створення системи шефських зв’язків військових частин з навчальними закладами району, удосконалення якості підготовки громадян до військової служби та відбору кандидатів на військову службу за контрактом Рішення від 23 листопада 2017 року
№ 419-33 позач.-VІI
41 Програма відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району Урегулювання процедури відшкодування витрат балансоутримувача – комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради за утримання нежитлових приміщень будівлі розташованої за адресою: м. Бровари, бул. Незалежності, 39, які тимчасово не перебувають в оренді, а саме, послуг з опалення вищеназваних нежитлових приміщень Рішення від 21 квітня 2016 року
№ 147-12-VІІ
42 Програма збереження архівних фондів Броварського району на 2018 рік Забезпечення повного, своєчасного і правильного прийому від організацій, установ та підприємств району документів постійного терміну зберігання, а також забезпечення захисту інтересів держави і громадян виконання запитів тематичного та соціально-правового харак­теру Рішення від14 грудня 2017 року
№ 447-34-VІІ
 43 Програма збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2018 рік Забезпечення повного, своєчасного і правильного прийому від організацій, установ та підприємств документів з особового складу тимчасового та довгострокового термінів зберігання, а також забезпечення виконання запитів соціально-правового характеру для захисту інтересів держави і громадян району Рішення від14 грудня 2017 року
№ 448-34-VІІ
44 Програма «Територіальна оборона» на 2017 – 2018 роки Залучення фінансових ресурсів із джерел, незаборонених законодавством України для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони щодо здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної оборони району.  Рішення від 08 червня 2017 року
№ 323-28-VII
 45 Районна Програма забезпечення надання якісних адміністративних послуг населенню Броварського району на 2017–2018 роки Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг, який створено для належної організації роботи із замовниками (фізичними та юридичними особами) з метою надання якісних адміністративних послуг.  Рішення від 08 червня 2017 року
№ 339-28-VІІ
46 Програма з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Боварського району на 2018 рік Сприяння Броварському об’єднаному міському військовому комісаріату при проведенні організаційних заходів під час підготовки та проведенні мобілізації людських і транспортних ресурсів та виконанні заходів територіальної оборони. Рішення від 22 березня 2018 року № 527-39-VІІ
47 Програма сприяння функціонуванню державної реєстрації  в Броварському  районі на 2018 рік Сприяння функціонування у Броварському районі державної реєстрації речових прав на  нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Рішення від 22 березня 2018 року № 533-39-VІІ
48 Комплексна програма фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою, на 2018-2019 роки – забезпечення належного виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– забезпечення престижності професії працівників органів державної влади.
Рішення від 22 лютого 2018 року № 494-38 позач.-VІІ