Цільові програми

№п/п Назва програми Мета програми Затверджено райрадою

 Загально-районні програми

 1 Програма соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2020 рік Зміцнення соціально-економічного потенціалу населених пунктів, підвищення рівня та якості життя населення, активізації економічної діяльності, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина Рішення від 26 грудня 2019 року № 889-67-VІІ

 Програми органів місцевого самоврядування

 2 Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2019-2020 роки Відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробивши вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною Рішення від 22 листопада 2018 року № 661-50-VІІ

 Програми правоохоронних органів та надзвичайних ситуацій

 3 Районна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2018-2021 роки Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки Рішення від 14 грудня 2017 року № 444-34-VІІ
 4 Районна Програма «Територіальна оборона» на 2019 – 2020 роки Здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення загонів територіальної оборони району для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених державою завдань з територіальної оборони Рішення від 18 грудня 2018 року № 703-51 позач.-VІІ
5 Програма підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу та відбору кандидатів на військову службу за контрактом в Броварському районі на 2020 рік
  1. Удосконалення заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота та громадянина.
  2. Формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.
  3. Удосконалення якості підготовки громадян до військової служби та військово-фахової орієнтації молоді.
  4. Проведення рекламно-агітаційних заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом.
  5. Поліпшення матеріально-технічної бази Броварського об’єднаного міського військового комісаріату.
Рішення від 19 березня 2020 року №  953-69-VІІ
6 Комплексна програма  профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2019-2021 роки Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, а також вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання і розкриття кримінальних правопорушень в Броварському районі Рішення від 14 березня 2019 року № 753-55-VІІ

 Програми агропромислового розвитку

 7 Районна програма «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2020-2021 роках» Максимальне оздоровлення тваринницьких ферм та приватного сектору району від лейкозу ВРХ, не допущення поширення  небезпечних захворювань спільних для людей і тварин, забезпечення виробництва благополучної у ветеринарно-санітарному відношенні, а отже, безпечної для людини продукції і сировини тваринного походження. Проведення заходів з профілактики сказу, запобіганню виникненню високопатогенного грипу птиці та заходів по не допущенню занесення збудника африканської чуми свиней Рішення від 26 грудня 2019 року № 898-67-VІІ
 8 Програма проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2019-2020 роки Встановлення місця розташування земельних ділянок, їх меж, розмірів, правового статусу, кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на її основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, сприяння в реалізації державної політики в сфері земельних відносин, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, захист ґрунтів від виснаження, деградації, забруднення, відтворення та збереження їхньої родючості, екологічно безпечні умови проживання населення і ведення господарської діяльності, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, стабілізацію виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності земель лісового фонду, а також визначення оптимальних обсягів робіт, необхідних для розв’язання цих проблем Рішення від 18 грудня 2018 року № 704-51 позач.-VІІ
 9 Програми по укріпленню берегів  р.Десна на території Броварського району Зменшення можливих збитків від шкідливої дії вод на територіях, де розміщені сільські населені пункти та сільськогосподарські угіддя Рішення від 24 лютого 2011 року  № 68-6-VІ

 Програми житлового будівництвa та містобудівної діяльності

 10 Програма містобудівної  діяльності Броварського району на період  2019-2021 роки Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Броварського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район Рішення від 14 березня 2019 року № 742-55-VІІ

 Програми підтримки ЗМІ

 11 Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2020 рік

Додаток 1

Додаток 2

Широко висвітлювати новини суспільно-політичного життя   міста Бровари та Броварського району  та покращувати  якість передач шляхом виконання заходів програми Рішення від 26 грудня 2019 року № 900-67-VІІ
12 Програма висвітлення діяльності Броварської районної державної адміністрації та Броварської районної ради в засобах масової інформації та інформування населення Броварщини на 2020 рік

Напрями діяльності та заходи Програми

забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян на свободу слова, вільний доступ до інформації, підвищення ролі засобів масової інформації у висвітленні діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для розвитку інформаційної сфери, реалізації державної інформаційної політики, найбільш повного забезпечення населення району та міста різноплановою,    соціально важливою інформацією Рішення від 19 березня 2020 року № 948-69-VІІ

 Програми підтримки підприємництва та розвитку інвестицій

 Програми ЖКГ

 13 Програма забезпечення якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки Розділ 3

Розділ 4

Покращення забезпечення населення Броварського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-економічної ситуації в Україні, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання Рішення від 12 липня 2005 року № 244-20-ІV
 14 Районна Програма заходів  з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території Броварського району на 2019-2020 роки Розроблення заходів, спрямованих на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, несанкціоновано завезеного сміття з іншої місцевості на територію району, утримання населених пунктів району в належному санітарному стані Рішення від 14 березня 2019 року № 746-55-VІІ

 Освітні Програми

 15 Програма організації харчування учнів та вихованців закладів освіти Броварського району на 2020 рік Створення умов для збереження здоров’я учнів шкіл та вихованців дошкільної ланки закладів освіти району, забезпечення їх якісним, раціональним харчуванням Рішення від 26 грудня 2019 року № 893-67-VІІ
 16 Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2020 рік

Додаток

Удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг Рішення від 26 грудня 2019 року № 896-67-VІІ
17 Програма розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік Забезпечення реформування галузі освіти району відповідно до нового Закону України «Про освіту», реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року «Нова українська школа», удосконалення мережі закладів освіти з урахуванням потреб громад, суспільних запитів і державних вимог. Рішення від 11 лютого 2020 року № 919-68 позач.-VІІ

 Програми культурного розвитку та фізичного виховання

18 Програмарозвитку фізичної культури і спорту „Броварщина  спортивна” на 2017-2020 роки

Кошторис 1

Кошторис 2

Заходи

Кошторис на 2019 рік ДЮСШ

Кошторис на 2019 рік сектор ФК

Кошторис на 2020 рік ДЮСШ

Створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових. організаційно-технічних умов та здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту Рішення від 15 грудня 2016 року № 245-20 позач.-VІІ
 19 Програма розвитку футболу в Броварському районі на 2019-2021 роки Посилення підтримки розвитку футболу в районі (інвестиції, податкові та інші пільги передусім для дитячо-юнацького футболу, футболу серед спортсменів-футболістів з обмеженими фізичними можливостями, аматорських футбольних клубів тощо); у зв’язку з цим необхідно сприяти модернізації та вдосконаленню інфраструктури дитячо- юнацького футболу в нашому районі.

– впровадження здорового способу життя в повсякденний побут жителів району  і забезпечення зайнятості населення у вільний час;

Рішення від 18 грудня 2018 року № 701-51 позач.-VІІ
 20 Програма розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки

розділи програми

Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю Рішення від 17 листопада 2016 року № 214-19-VІІ

 Соціальні програми

21 Районна Програма “Турбота” на 2016-2020 роки Подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених жителів Броварського району та посилення соціальних  гарантій захисту ветеранів війни та праці, забезпечення їх засобами реабілітації та поліпшення їх санаторно-курортного лікування Рішення від 24 грудня 2015 року № 31-5-VІІ
 22 Програма  підтримки  діяльності  Броварської  районної  громадської  організації  «Чорнобильський  Спас» на 2018-2020 роки

Кошторис

Здійснення  заходів  щодо  сприяння  соціального  захисту реабілітації  інвалідів,  ліквідаторів,  потерпілого  населення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  та  інвалідів  постраждалих  внаслідок  ядерних  випробувань  і  осіб,  що  підпали  під  дію  іонізуючих  випромінювань  під  час  трудової  діяльності  або  служби,  дітей    постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  ветеранів  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС  та  громадян,  що  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  залучення  їх  до  соціально-корисної  діяльності,  захист законних  інтересів  і  надання  допомоги  членам  «Чорнобильського  Спасу»,  їх  сім’ям  у  вирішенні  соціально-побутових,  медичних,  економічних  (матеріальних)  та  інших  потреб Рішення від 14 грудня 2017 року № 437-34-VІІ
 23 Програма розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки

Додаток

Надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством, підвищення іміджу Товариства серед громадськості, здійснення акцій милосердя і допомоги для ветеранів, постійна робота у виконанні державної програми «Турбота” Рішення від 17 листопада 2016 року № 222-19-VІІ
 24 Програма забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки 

Додаток

Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку Рішення від 24 грудня 2015 року № 33-5-VІІ
 25 Програма підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки  Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій Рішення від 24 грудня 2015 року № 32-5-VІІ
 26 Програма  організації громадських та інших робіт тимчасового характеру  в Броварському районі на 2018 – 2022 роки Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення (передусім осіб, зареєстрованих як безробітних) шляхом направлення їх на громадські роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади, району і сприяють їх соціальному розвитку Рішення від 14 грудня 2017 року № 440-34-VІІ
 27 Районна Програма забезпечення проведення роз`яснювальної роботи та оформлення субсидій серед населення Броварського району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги Соціальна підтримка сімей Броварського району в умовах підвищення цін та тарифів на комунальні послуги Рішення від 26 травня 2015 року № 807-48 позач.-VІ
 28 Програма зайнятості населення Броварського району на 2018-2020 роки Створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості насе­лення  району, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення  незайнятої частини громадян  працездатного  віку,  у тому числі осіб з інвалідністю, до економічно активної діяльності Рішення від 14 червня 2018 року № 566-42-VІІ

 Медичні програми

 29 Програма відшкодування в Броварському районі  витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів окремим категоріям громадян при амбулаторному лікуванні на 2018 – 2020 роки Забезпечення окремих категорій громадян , за рецептами лікарів,  безоплатними та пільговими ліками при амбулаторному лікуванні Рішення від 14 грудня 2017 року № 431-34-VІІ
 30 Програма  фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини Рішення від 26 грудня 2019 року № 894-67-VІІ
31 Програма «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2020 рік” Всебічне та висококваліфіковане забезпечення медичного обслуговування населення Броварського району,  шляхом  надання  йому своєчасно та якісно  медичних  послуг,  в порядку та обсязі, встановлених  законодавством. Досягнення цієї мети можливо, в першу чергу, через поліпшення  фінансування вторинної медичної допомоги, зокрема щодо підвищення оплати праці медичних працівників, налагодження більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного й справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості та вдосконалення матеріально-технічної бази КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР Рішення від 11 лютого 2020 року № 920-68 позач.-VІІ
32 Районна  Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Броварського району на 2020 – 2021 роки Реалізація положень законодавства України щодо забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення стоматологічною допомогою. Рішення від11 лютого 2020 року № 918-68 позач.-VІІ
33 Районна Програма забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих на 2020 рік
  1. Забезпечення 100 % безкоштовного відпуску інсуліну інсулінозалежним хворим.
  2. Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, зменшення ускладнень.
  3. Збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.
Рішення від 11 лютого 2020 року № 917-68 позач.-VІІ
 Молодіжні програми
 34 Районна комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна країна» на період до 2022 року Всебічна та комплексна підтримка сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, протидія торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку Рішення від 18 грудня 2018 року № 699-51 позач.-VІІ
 35 Районна  Програма «Сільська молодь» на 2019-2021 роки Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій Рішення від 18 грудня 2018 року № 700-51 позач.-VІІ
 36 Програма щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2019-2021 роки Створення необхідних умов вирішення найбільш гострих соціальних проблем соціально незахищених категорій сімей,  дітей  та молоді.  Реалізація мети Програми спрямована на покращення добробуту людей, виявлення найбільш незахищених категорій сімей, дітей та молоді Рішення від 22 листопада 2018 року № 659-50-VІІ
 37
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа в Броварському районі на 2019-2021 роки
Поступове розв’язання проблеми забезпечення упорядкованим житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа після завершення терміну перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях піклувальників, а також після закінчення ними навчання у вищих навчальних закладах Рішення від 24 жовтня 2019 року     № 860-63 позач.-VІІ

 Інші програми

 38 Програма відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району  Урегулювання процедури відшкодування витрат балансоутримувача – комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради за утримання нежитлових приміщень будівлі розташованої за адресою: м. Бровари, бул. Незалежності, 39, які тимчасово не перебувають в оренді, а саме, послуг з опалення вищеназваних нежитлових приміщень Рішення від 21 квітня 2016 року № 147-12-VІІ
 39 Програма збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2020 рік Забезпечення повного, своєчасного і правильного прийому від організацій, установ та підприємств документів з особового складу тимчасового та довгострокового термінів зберігання, а також забезпечення виконання запитів соціально-правового характеру для захисту інтересів держави і громадян району Рішення від 26 грудня 2019 року № 901-67-VІІ
40 Комплексна програма фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою на 2020 рік – забезпечення належного виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;- забезпечення престижності професії працівників органів державної влади Рішення від 19 березня 2020 року№  947-69-VІІ
41 Районна програма з мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Броварського районі на 2019 – 2020 роки своєчасне та якісне проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи адміністративно-територіальної одиниці на роботу в умовах особливого періоду, сприяння Броварському об’єднаному міському військовому комісаріату при проведенні організаційних заходів під час підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, та виконання заходів територіальної оборони Рішення від 14 березня 2019 року № 748-55-VІІ
42 Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради на час карантину

РОЗРАХУНОК 1

РОЗРАХУНОК 2

РОЗРАХУНОК 3

забезпечення працівників під час карантину на виплату 2/3 заробітної плати відповідно до ст. 113 КЗпП України та відпускних Рішення від 14 травня 2020 року № 977-71 позач.-VІІ