2 позачергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження регламенту Броварської районної ради Київської області VІІІ скликання

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити регламент Броварської  районної  ради  Київської області VІІІ скликання (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                  С.М. Гришко

м. Бровари

10 грудня 2020 року

№ 10-2-VІІІ

Регламент


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про постійні комісії Броварської районної ради VІІІ скликання

Відповідно до  пункту 2 частини 1 статті 43, пункту 13 частини 1 статті 46, пункту 15 статті 47, пункту 4  частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Броварської районної ради VІІІ скликання (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

10 грудня 2020 року

№ 11-2-VІІІ

Положення


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про початок реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області

Керуючись ст. 43, 59 п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до              ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, Положення про інвентаризацію актів та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, на підставі постанов Броварської районної територіально виборчої комісії № 73 від 17.11.2020 та № 75 від 17.11.2020, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Почати процедуру реорганізації Згурівської районної ради (ЄДРПОУ  24213775), місцезнаходження: вул. Українська буд. 19, смт. Згурівка, Київська обл., 07600, Баришівської районної ради (ЄДРПОУ   05408852), місцезнаходження: площа Миру, буд. 1 смт. Баришівка Київська обл., 07500, шляхом приєднання до Броварської районної ради (ЄДРПОУ  23583547) місцезнаходження: вул. Гагаріна 15, м. Бровари Київська область, 07400.
 2. Броварська районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області.
 3. Утворити комісію з реорганізації Згурівської районної ради Київської області, Баришівської районної ради Київської області (згідно додатку № 1, додатку № 2).
 4. У зв’язку з реорганізацією Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області, яке передбачає її припинення шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області уповноважити комісію з реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області (далі – Комісія з реорганізації) забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Згурівської районної ради та Баришівської районної ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Згурівської районної ради та Баришівської районної ради.
 5. Затвердити План заходів з реорганізації Згурівської районної ради Київської області та Баришівської районної ради Київської області (згідно додатку № 3).
 6. Затвердити форму передавального акту (згідно додатку № 4). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності Згурівської районної ради та Баришівської районної ради, які реорганізуються шляхом приєднання до Броварської районної ради (згідно додатку № 5). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Згурівської районної ради, Баришівської районної ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством.
 9. Визначити відповідальними за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Згурівської районної ради та Баришівської районної ради станом на 31.12.2020 р., до Броварської районної ради Максак Світлану Михайлівну – керуючу справами виконавчого апарату Броварської районної ради, Ісай Тетяну Анатоліївну – головного бухгалтера виконавчого апарату Броварської районної ради.
 10. Головному бухгалтеру Броварської районної ради Ісай Тетяні Анатоліївні забезпечити своєчасне та повне прийняття і оприбуткування активів та зобов’язань Згурівської районної ради та Баришівської районної ради згідно з передавальним актом.
 11. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Згурівської районної ради та Баришівської районної ради, про хід і результати проведеної роботи інформувати Броварську районну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 12. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку:

– закриття рахунків Згурівської районної ради та Баришівської районної ради у органах державного казначейства та банках.

– подання фінансової звітності Згурівської районної ради та Баришівської районної ради за 2020 рік, а у разі необхідності – і за відповідний період 2021 року;

– державну реєстрацію припинення Згурівської районної ради, (ЄДРПОУ  24213775), місцезнаходження: вул. Українська буд. 19, смт. Згурівка, Київська обл., 07600, Баришівської районної ради, (ЄДРПОУ   05408852), місцезнаходження: площа Миру, буд. 1 смт. Баришівка Київська обл., 07500;

– державну реєстрацію змін до відомостей про Броварську районну раду, (ЄДРПОУ  23583547) місцезнаходження: вул. Гагаріна 15, м. Бровари Київська область, 07400.

 1. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Згурівської районної ради та Баришівської районної ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.
 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова ради                                                                            С.М. Гришко

 м. Бровари
10 грудня 2020 року

№ 12-2-VІІІ

Додатки 1, 2, 3, 4, 5


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про призначення головою комісії з реорганізації Баришівської районної ради Київської області шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області голову Броварської районної ради Гришка Сергія Миколайовича

Керуючись ст. 43, 59 п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, Положення про інвентаризацію актів та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, на підставі постанов Броварської районної територіально виборчої комісії № 73 від 17.11.2020 та № 75 від 17.11.2020, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Призначити головою комісії з реорганізації Баришівської районної ради Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області голову Броварської районної ради Гришка Сергія Миколайовича.

Голова ради                                                                            С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020 року

№ 13-2-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про призначення головою комісії з реорганізації Згурівської районної ради Київської області шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області голову Броварської районної ради Гришка Сергія Миколайовича

Керуючись ст. 43, 59 п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, Положення про інвентаризацію актів та зобов’язань затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, на підставі постанов Броварської районної територіально виборчої комісії № 73 від 17.11.2020 та № 75 від 17.11.2020, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Призначити головою комісії з реорганізації Згурівської районної ради Київської області, шляхом приєднання до Броварської районної ради Київської області голову Броварської районної ради Гришка Сергія Миколайовича.

Голова ради                                                                            С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020 року

№ 14-2-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін  до рішення Броварської районної ради Київської області від 11 лютого 2020 року № 920-68 позач.-VII  «Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2020 рік»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 14, 18 Закону України «Основи законодавства України  про охорону здоров’я», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. № 11  «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»,   враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до рішення Броварської районної ради Київської області від 11 лютого 2020 року № № 920-68 позач.-VII «Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Броварського району та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області на 2020 рік» (далі Програма), виклавши Додатки 1, 2 до Програми в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

10 грудня 2020 року

№ 15-2-VІІІ

Додатки 1, 2


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI “Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”, “10791 940,00” замінити на “499 516 834,51”, “494 242 255,51”,  “5 274 579,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”,     “10 791 940,00” замінити на “538 045 975,36”, “470 663 440,94”,  “67 382 574,42”.

1.3. У абзаці третьому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на

“62 899 191,78”.

1.4. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на                     “62 899 191,78”.

1.5. У пункті 5 цифри “64 553 922,00 ” замінити на  “ 116 943 810,24”.

1.6. Направити вільні залишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2020 року:

1.6.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 12 767 414,00 грн по головних розпорядниках:

– района рада – 50 000,00 грн;

– районна державна адміністрація – 5 363 994,00 грн;

– відділ освіти, культури, молоді та спорту – 2 705 970,00 грн;

– управління соціального захисту населення – 1 476 370,00 грн;

– управління фінансів – 3 171 080,00 грн.

1.6.2. по загальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів медичної субвенції) в сумі 586 246,10 грн по головних розпорядниках:

– районна державна адміністрація – 100,00 грн;

– управління соціального захисту населення – 586 146,10 грн.

1.6.3. по загальному  фонду районного бюджету (за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 580 800,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.4. по загальному  фонду районного бюджету (за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 207 400,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.5. по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 15 254 793,75 грн по головних розпорядниках:

– районна державна адміністрація – 3 190 000,00 грн;

– відділ освіти, культури, молоді та спорту – 1 196 678,00 грн;

– управління фінансів – 10 868 115,75 грн.

1.6.6. по спеціальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 8 944 784,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.7. по спеціальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 274 703,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

 1. Пункт 8 викласти в новій редакції :

Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 1. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

10 грудня 2020 року

№ 16-2-VІІІ

Пропозиції

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» шляхом його ліквідації

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, розділу 10. Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» шляхом його ліквідації.
 2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» та затвердити її персональний склад зідно з Додатком 1.

2.1. Призначити Куць Тетяну Григорівну головою ліквідаційної комісії.

2.2. Покласти повноваження керування справами закладу на ліквідаційну комісію.

2.3. Ліквідаційній комісії провести організаційно-правові заходи, передбачені Статутом комунального закладу та чинним законодавством.

 1. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту внесення запису в Єдиний державний реєстр щодо внесення інформації про припинення цієї юридичної особи.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 17-2- VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» шляхом його ліквідації

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, розділу 10. Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» шляхом його ліквідації.
 2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» та затвердити її персональний склад згідно з Додатком 1.

2.1. Призначити Білановську Ольгу Олексіївну головою ліквідаційної комісії.

2.2. Покласти повноваження керування справами закладу на ліквідаційну комісію.

2.3. Ліквідаційній комісії провести організаційно-правові заходи, передбачені Статутом комунального закладу та чинним законодавством.

 1. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту внесення запису в Єдиний державний реєстр щодо внесення інформації про припинення цієї юридичної особи.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 18-2-VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення діяльності комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» шляхом його ліквідації

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, розділу 8. Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» шляхом його ліквідації.
 2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та затвердити її персональний склад згідно з Додатком 1.

2.1. Призначити Козьменко Тетяну Петрівну головою ліквідаційної комісії.

2.2. Покласти повноваження керування справами закладу на ліквідаційну комісію.

2.3. Ліквідаційній комісії провести організаційно-правові заходи, передбачені Положенням про комунальний заклад та чинним законодавством.

 1. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту внесення запису в Єдиний державний реєстр щодо внесення інформації про припинення цієї юридичної особи.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 19-2-VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення діяльності комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області шляхом його ліквідації

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, розділу 9. Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області шляхом його ліквідації.
 2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області та затвердити її персональний склад згідно з Додатком 1.

2.1. Призначити Поповича Олександра Анатолійовича головою ліквідаційної комісії.

2.2. Покласти повноваження керування справами закладу на ліквідаційну комісію.

2.3. Ліквідаційній комісії провести організаційно-правові заходи, передбачені Статутом комунального закладу та чинним законодавством.

 1. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту внесення запису в Єдиний державний реєстр щодо внесення інформації про припинення цієї юридичної особи.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

 м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 20-2-VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» шляхом його ліквідації

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, розділу VII. Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» шляхом його ліквідації.
 2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» та затвердити її персональний склад згідно з Додатком 1.

2.1. Призначити Бабич Валентину Віталіївну головою ліквідаційної комісії.

2.2. Покласти повноваження керування справами закладу на ліквідаційну комісію.

2.3. Ліквідаційній комісії провести організаційно-правові заходи, передбачені Статутом комунального закладу та чинним законодавством.

 1. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох місяців з моменту внесення запису в Єдиний державний реєстр щодо внесення інформації про припинення цієї юридичної особи.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 21-2-VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шляхом приєднання до комунального підприємства «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області 

Відповідно до статтей 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 59 Господарського кодексу України, статтей 104-107 Цивільного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Припинити діяльність КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шляхом приєднання до комунального підприємства «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області.
 2. Встановити, що правонаступником усіх прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальне підприємство «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області.
 3. Передати комунальному підприємству «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області майно КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 4. Створити комісію з припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шляхом приєднання до комунального підприємства «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області (далі – Комісія) у складі згідно з додатком №1.
 5. Комісії:

5.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо припинення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

5.2. Скласти передавальний акт в установленому законом порядку.

 1. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 22-2-VІІІ

Додаток 1


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (Дитяча школа мистецтв)»

Розглянувши лист Калинівської селищної ради Броварського району Київської області № 1760 від 09.12.2020, відповідно до рішення Калинівської селищної ради № 35/2(позач).-VІІІ «Про ініціативу входження Калинівської селищної ради до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (Дитяча школа мистецтв)», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10 Перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (Дитяча школа мистецтв)» Броварську районну раду Київської області
 2. Включити до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (Дитяча школа мистецтв)» Калинівську селищну раду Броварського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
10 грудня 2020  року
№ 23-2-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Броварської районної ради від 01 жовтня 2020 року № 1054-77-VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності об’єднаних територіальних громад Великодимерської, Калинівської, Калитянської селищних рад, Зазимської сільської ради»

 Розглянувши лист Великодимерської селищної ради № 2534/03-15 від 07.12.2020, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10 Перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1-4 Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести зміни до рішення Броварської районної ради від 01 жовтня 2020 року № 1054-77-VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності об’єднаних територіальних громад Великодимерської, Калинівської, Калитянської селищних рад, Зазимської сільської ради», а саме:

1.1. Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: 1. Доручити голові Броварської районної ради звернутись до Великодимерської, Калинівської, Калитянської селищних рад, Зазимської сільської ради щодо надання згоди на прийняття у комунальну власність об’єднаних територіальних громад майна та боргових зобов’язань, які стосуються майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, (згідно з додатками).

1.2. Пункт 2 рішення викласти в наступній редакції: 2. Передати безоплатно майно та боргові зобов’язання які стосуються майна, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності:

– об’єднаної територіальної громади Великодимерської селищної ради, (згідно  додатку 1);

– об’єднаної територіальної громади Калинівської селищної ради, (згідно  додатку 2);

– об’єднаної територіальної громади Калитянської селищної ради, (згідно  додатку 3);

– об’єднаної територіальної громади Зазимської сільської ради, (згідно  додатку 4);

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

10 грудня 2020 року

№ 24-2-VІІІ

Додатки 1, 2, 3, 4