28 чергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2023 рік за І півріччя 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2023 рік за І півріччя, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2023 рік за І півріччя прийняти до відома.

Голова ради                                                                                   Сергій ГРИШКО

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 318-28-VIIІ

Інформація

Додатки 1, 2, 3, 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додатки 8, 9

Додатки 10, 11, 12

Додатки 13, 14


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2023-2024 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Олени ПОПОВОЇ про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2023-2024 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, спільного засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту і з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2023-2024 роки за 2023 рік прийняти до відома.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 319-28-VIIІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я, сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я 

Заслухавши інформацію першого заступника голови Броварської районної державної адміністрації Олексія Дорошенка про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я, сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту і з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я, сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, прийняти до відома.
  2. Голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку здійснювати постійний контроль за станом розвитку охорони здоров’я Броварського району.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                        Сергій ГРИШКО

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 320-28-VIIІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань земельних відносин та агропромислового розвитку, з  питань комунальної власності, з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, з  питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію  про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення, прийняти до відома.

Голова ради                                                              Сергій  ГРИШКО 

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 321-28-VIIІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою 

Заслухавши та обговоривши Інформацію голови Броварської районної державної адміністрації Володимира МАЙБОЖЕНКА про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», », враховуючи позитивні висновки та рекомендації спільного засідання постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту і з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою прийняти до відома.

Голова ради                                                                     Сергій ГРИШКО

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 322-28-VIIІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про делегування повноважень Броварської районної ради Броварській районній державній адміністрації

Відповідно до статей 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку,районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Делегувати Броварській районній державній адміністрації наступні повноваження районної ради:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових місцевих програм підготовки територіальної оборони та підготовки населення до участі в русі національного спротиву, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку, проєктів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку, розвитку молоді відповідно областей та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проєкту Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району;

6) об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координація цієї роботи;

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проєктів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міськими радами;

12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, розташованих на територіях територіальних громад, у яких не утворені уповноважені органи містобудування та архітектури;

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

16) координація на території району діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою;

19) сприяння розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжних центрів, інших суб’єктів молодіжної роботи.

  1. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Броварської районної ради «Про делегування повноважень Броварської районної ради Броварській районній державній адміністрації» від 27.07.2006 № 26-3 позач.-V.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку. 

Голова ради                                                                         Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 323-28-VIIІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміни у складі постійних комісій Броварської районної ради VІІI скликання 

Розглянувши заяви депутатів Броварської районної ради VIII скликання Москаленка О.В. та Аджапашвілі Л.М.. про включення їх до складу постійних комісій, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до персонального складу постійних комісій Броварської районної ради, затверджених рішенням районної ради від 03 грудня 2020 року № 7-1.2.-VІІI «Про обрання голів та постійних комісій Броварської районної ради VІІІ скликання»:

– ввести Москаленка Олексія Вікторовича до складу постійної комісії з питань екології та охорони наколишнього середовища.

– ввести Аджапашвілі Лідію Миколаївну до складу постійної комісії з питань промисловості, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                  Сергій ГРИШКО

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 324-28-VIIІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії Броварської районної ради від 15 грудня 2022 року № 254-24-VІІІ «Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2023 рік»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до рішення сесії від 15 грудня 2022 року № 254-24-VІІІ «Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІІ скликання на 2023 рік», включивши в додаток розділ 4. «Діяльність з підготовки проектів регуляторних актів» та питання до нього:

4.1. Про перегляд регуляторного акта рішення Броварської районної ради від 12 вересня 2013 року № 526-28-VІ «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Броварського району».

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                            Сергій ГРИШКО 

м. Бровари

14 вересня 2023 року

№ 325-28-VIIІ