4 позачергова сесія 8 скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про районний  бюджет Броварського району на 2021 рік 

10306200000

(код бюджету)

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету у сумі 270 000,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 270 000,00 гривень;

видатки районного бюджету у сумі  270 000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 270 000,00 гривень.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64¹ Бюджетного кодексу України.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

поточні трансферти населенню (код 2700) ;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (код 2240);

оплату енергосервісу (код 2276).

 1. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства;

– затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

–  затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

–  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

– забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

– взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

– забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

–  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо;

– виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

 1. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.
 3. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2021 року.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
 5. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

 Голова ради                                                               С.М. Гришко

м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 28-4 позач.-VІІІ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

Розглянувши лист Калитянської селищної ради Броварського району Київської області № 1746 від 18.12.2020, відповідно до рішення Калитянської селищної ради № 31-3позач.-VІІІ  від 16 грудня 2020 року «Про ініціативу входження Калитянської селищної ради до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР», який знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 21, м. Бровари, 07400», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Броварську районну раду Київської області.
 2. Включити до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» Калитянську селищну раду Броварського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

 м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 29-4 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАДІЯ» ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ»

Розглянувши лист Калитянської селищної ради Броварського району Київської області № 1747 від 18.12.2020, відповідно до рішення Калитянської селищної ради № 32-3позач.-VІІІ  від 16 грудня 2020 року «Про ініціативу входження Калитянської селищної ради до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАДІЯ» ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ»,який знаходиться за адресою: вул. Центральна, 27, с. Мокрець, 07425», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 10 Перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАДІЯ» ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ» Броварську районну раду Київської області
 2. Включити до складу засновників КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «НАДІЯ» ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ» Калитянську селищну раду Броварського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 30-4 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про виключення Броварської районної ради Київської області зі складу засновників Комунального підприємства Броварська редакція міськрайонного радіомовлення

В зв’язку з відсутністю в районному бюджеті коштів на фінансову підтримку комунального підприємства Броварська редакція міськрайонного радіомовлення в 2021 році, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи Постанову Верховної ради України  від 17 липня 2020 року                       № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників Комунального підприємства Броварська редакція міськрайонного радіомовлення Броварську районну раду Київської області.
 2. Звернутись до Броварської  міської ради Київської області з клопотанням щодо внесення відповідних змін до Статуту Комунального підприємства Броварська редакція міськрайонного радіомовлення.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

 м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 31-4 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа»

Відповідно до рішення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області від 18 грудня 2020 року № 63 ІV-VІІІ «Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» Броварську районну раду Київської області
 2. Включити до складу засновників комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» Великодимерську селищну раду Броварського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 32-4 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про припинення процедури ліквідації комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області

На підставі рішення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області від 18 грудня 2020 року № 64 IV-VIII «Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників Комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області», керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Припинити процедуру ліквідації комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області та повноваження ліквідаційної комісії.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської районної ради № 20-2 – VIII від 10 грудня 2020 року «Про припинення діяльності комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області шляхом його ліквідації».
 3. Доручити Поповичу Олександру Анатолійовичу здійснити відповідні реєстраційні дії.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                  С.М. Гришко

м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 33-4 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну в складі засновників комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області

На підставі рішення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області від 18 грудня 2020 року № 64 IV-VIII «Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників Комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Виключити зі складу засновників комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області Броварську районну раду Київської області
 2. Включити до складу засновників комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області Великодимерську селищну раду Броварського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 Голова ради                                                                        С.М. Гришко

м. Бровари
22 грудня 2020  року
№ 34-4 позач.-VІІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 78, 93 та 101 Бюджетного кодексу України, згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року № 879-66 позач.-VІI “Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік та додатків до нього”:

1.1. У абзаці першому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”, “10791 940,00” замінити на “499 916 834,51”, “494 642 255,51”,  “5 274 579,00”.

1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри “447 042 885,00”, “436 250 945,00”,     “10 791 940,00” замінити на “538 532 975,36”, “471 117 000,94”,  “67 415 974,42”.

1.3. У абзаці третьому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на

“62 141 395,42”.

1.4. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “7 390 000,00” замінити на                     “62 141 395,42”.

1.5. У пункті 5 цифри “64 553 922,00 ” замінити на  “ 116 943 810,24”.

1.6. Направити вільні залишки загального фонду, що утворилися станом на 01.01.2020 року:

1.6.1. по загальному фонду районного бюджету в сумі 12 767 414,00 грн по головних розпорядниках:

– района рада – 50 000,00 грн;

– районна державна адміністрація – 5 363 994,00 грн;

– відділ освіти, культури, молоді та спорту – 2 705 970,00 грн;

– управління соціального захисту населення – 1 476 370,00 грн;

– управління фінансів – 3 171 080,00 грн.

1.6.2. по загальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів медичної субвенції) в сумі 586 246,10 грн по головних розпорядниках:

– районна державна адміністрація – 100,00 грн;

– управління соціального захисту населення – 586 146,10 грн.

1.6.3. по загальному  фонду районного бюджету (за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 580 800,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.4. по загальному  фонду районного бюджету (за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 207 400,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.5. по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 15 254 793,75 грн по головних розпорядниках:

– районна державна адміністрація – 3 190 000,00 грн;

– відділ освіти, культури, молоді та спорту – 1 196 678,00 грн;

– управління фінансів – 10 868 115,75 грн.

1.6.6. по спеціальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 8 944 784,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

1.6.7. по спеціальному фонду районного бюджету (за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції) в сумі 274 703,00 грн по відділу освіти, культури, молоді та спорту.

 1. Пункт 8 викласти в новій редакції :

Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 1. Внести зміни у додаток 5 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова  ради                                                                       С.М. Гришко

м. Бровари

22 грудня 2020 року

№ 35-4 позач.-VІІІ

Пропозиції

Додаток 5