21 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІI скликання
від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VІI “Про районний бюджет
Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VII  “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “502 880,72294”, “471 137,57994”, “31 743,143”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “514 241,73718”, “455 060,93264”, “59 180,80454” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “25 641,44252”.
1.4. У абзаці п`ятому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “25 641,44252”.
1.5. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335”  замінити на  “455 060,93264”, “59 180,80454”.
1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2016 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 5 581,4267 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 2 756,531 тис. грн.,
– районна рада                          – 117,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 1 184,8957 тис. грн.,
– відділ культури                       – 146,0 тис. грн.,
– відділ фізичної культури і спорту     – 134,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту       – 570,5 тис. грн.,
– управління фінансів                – 672,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 5 779,58754 тис.грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 510,0 тис. грн.,
– районна рада                            –  1588,0 тис. грн.,
– управління агропромислового комплексу  – 1200,0 тис. грн.,
– відділ освіти                              –  692,62854 тис. грн.,
– відділ культури                         – 162,0 тис. грн.,
– управління фінансів                  – 1626,959 тис. грн.
1.7. Внести зміни в додаток 5 цього рішення, а саме назву «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік» змінити на назву «Міжбюджетні трансферти районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік».
1.8. У пункті 7 цифру “1 880,020” замінити на “5 063,23482”.
2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 253-21 позач.-VІІ
Пропозиції та додатки


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2017 рік

Броварська районна рада вирішила:

1.    Визначити на 2017 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 594619,110 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 569767,000 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 24852,110 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
– видатки районного бюджету у сумі 594619,110 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 569767,0 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 24852,110 тис.грн. згідно з додатком 3 цього рішення.
– загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансованими, додаток № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 569767,0 тис.грн. та спеціальному фонду 24852,110 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200,0 тис.грн..

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 цього рішення.
Відповідно до п. 20 Розділу VI. «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити розрахунок субвенції на утримання  закладів дошкільної освіти на 2017 рік  згідно формули:
S = D(v) *( Hod* І(с) ) *12 , де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2017 рік,
– Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку в місяць, обчислений  у  розрахунках  відповідно  до  фактичний видатків за 11 місяців 2016 року,
Hod=1160,087
– D(v) – кількість дітей у віці 0 – 6 років у селах, селищах, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.,
– І(с)  – прогнозний індекс споживчих цін – 108,1 відсотка,
При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою :
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти  населенню;
– трансферти органам державного управління інших рівнів.

6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2967,562 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження,  визначені  ст.69-1, 71 районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України,
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати)обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

13. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної  адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

16. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

17. Установити, що кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.

18. Відповідно до статті 18 розділу VI. Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України установити, що починаючи з 2017 року, у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
– у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків,
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

20. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

21. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (0117470), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках.

22.  Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.

23. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

24. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 254-21 позач.-VІІ
Пояснююча та додатки


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження витрат на утримання
районної ради та її виконавчого апарату на 2017 рік

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  витрати на утримання районної ради та її  виконавчого апарату,  згідно з додатком.
2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці, але не більше середнього розміру премії працівників виконавчого апарату.
4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 255-21 позач.-VІІ
Витрати


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи
Броварської районної ради VІІ скликання на 2017 рік

Відповідно до статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІІ скликання на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Гоголіну А.В.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 256-21 позач.-VІІ
План роботи


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про прийняття видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів  до  бюджету Броварського району

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду на прийняття з бюджету Калитянської селищної ради у бюджет Броварського району асигнувань 2017 року в розрахунковому об’ємі бюджету охорони здоров’я селища для надання необхідної спеціалізованої медичної допомоги жителям Калитянської об’єднаної територіальної громади у Броварській районній лікарні.
2.   Уповноважити голову Броварської районної ради Гришка С.М. підписати договір між Броварською районною радою та Калитянською селищною радою на прийняття видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в розрахунковому об’ємі бюджету охорони здоров’я селища для надання необхідної спеціалізованої медичної допомоги жителям Калитянської об’єднаної територіальної громади у Броварській центральній районній  лікарні.
3. Затвердити договір з даного питання між Калитянською селищною радою та Броварською районною радою, що додається.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 257-21 позач.-VІІ
Договір


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності  на 2017-2018 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення та стимулювання окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробивши вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші заслуги перед Броварщиною та Україною, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2017-2018 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 258-21 позач.-VІІ
Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису на 2017 рік до Програми забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, збройних сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, з метою всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити кошторис на 2017 рік до Програми забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, збройних сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 259-21 позач.-VІІ
Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми збереження архівних фондів Броварського району на 2017 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», вимог Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, з метою збереження архівного фонду Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму збереження архівних фондів Броварського району на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 260-21 позач.-VІІ
Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про звільнення директора Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.38 Кодексу Законів про працю України, Положенням Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Порядком призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій, заснованих Броварською районною радою, затвердженого рішенням сесії Броварської районної ради VII скликання від 18.02.2016 № 111-9-VII, відповідно до поданої заяви Коркіної Н.І., враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити Коркіну Надію Іванівну з посади директора комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з 30 грудня 2016 року.
2. Коркіній Н.І. передати, Козьменко Т.П. прийняти матеріальні цінності комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» відповідно до акту приймання-передачі.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 261-21 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про призначення директора Комунального закладу
Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.38 Кодексу Законів про працю України, Положенням Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Порядком призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій, заснованих Броварською районною радою, затвердженого рішенням сесії Броварської районної ради VII скликання від 18.02.2016 № 111-9-VII, відповідно до поданої заяви Козьменко Т.П., враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Призначити  Козьменко  Тетяну  Петрівну  на  посаду  директора Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
2. Коркіній Н.І. передати, Козьменко Т.П. прийняти матеріальні цінності комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» відповідно до акту приймання-передачі.
3. Директору Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» вчинити реєстраційні дії відповідно до чинного законодавства України.
4. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. укласти контракт з директором Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 262-21 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми
підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової
орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на  строкову військову службу в Броварському районі на 2016 рік

Керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання, якості підготовки громадян до військової служби, проведення рекламно-агітаційних заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом та поліпшення матеріально-технічної бази Броварського об’єднаного міського військового комісаріату, враховуючи позитивні висновки та рекомендації президії районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді,організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу  в Броварському районі на 2016 рік, виклавши розділ V. Фінансове забезпечення, в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 263-21 позач.-VІІ


Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про продовження договорів оренди майна, що перебуває
у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ
Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011                    № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, (протокол № 8 від 26.10.2016 р.), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Продовжити термін дії договорів оренди об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку  комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3. У разі неукладання договорів оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору оренди на об’єкти, зазначені в додатку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 264-21 позач.-VІІ
Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження створення та відкриття структурного підрозділу Броварської центральної районної лікарні «Центру гемодіалізу»

Заслухавши і обговоривши інформацію головного лікаря Броварської центральної районної лікарні Багнюка В.В. щодо необхідності відкриття Центру гемодіалізу в Броварській центральній районній лікарні, керуючись                  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи охорони здоров’я», п.6.2. Статуту Броварської центральної районної лікарні, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту  і з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити створення та відкриття структурного підрозділу  Броварської центральної районної лікарні «Центр гемодіалізу» на 6 ліжок з 01.01.2017 року.
2. Головному лікарю Броварської центральної районної лікарні:
– провести організаційні роботи по створенню та відкриттю «Центру гемодіалізу»;
– розробити та подати на погодження голові районної ради структуру та штатний розпис Броварської центральної районної лікарні з урахуванням «Центру гемодіалізу».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
22 грудня 2016 року
№ 265-21 позач.-VІІ