19 чергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Регламенту
Броварської районної ради Київської області VIІ скликання

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення ефективного та оперативного проведення пленарних засідань районної ради, враховуючи  позитивні висновки та рекомендації  постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до Регламенту Броварської районної ради VIІ скликання, затвердженого рішенням ради від 19 листопада 2015 року №10-2.2 позач.-VIІ:
1.    В статті 27:
1.1.    Пункт 1 викласти в наступній редакції:
«Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться видача пультів для електронного голосування, що розпочинається за 45 хвилин до початку пленарного засідання. Кожен депутат отримує персональний пульт під власноручний підпис у відомості отримання персонального пульту. Депутати ради, голова ради, заступник голови ради реєструються за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація». Після оголошення головуючим про початок реєстрації, на екрані, який розташований у залі засідання, з’являється таймер зі зворотнім відліком та списком депутатів. Паралельно звучить звуковий супровід. Для здійснення реєстрації відводиться 20 секунд. Протягом вказаного часу депутат повинен натиснути кнопку «За». Прізвища депутатів, які проголосували (зареєструвались) відображаються на екрані. При зарахуванні голосу Системою «Рада Голос» на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод. Якщо депутат ради з певних причин спізнився на пленарне засідання, адміністратор електронної системи поіменного голосування (після повідомлення головуючого) здійснює реєстрацію депутата в ручному режимі. В разі технічної неможливості провести реєстрацію електронною Системою «Рада Голос», депутати підтверджують свою присутність власноручним підписом у друкованому реєстрі. Після проведення електронної реєстрації головуючий повідомляє присутніх про її підсумки».
1.2.    Пункт 7 виключити.
2. Пункт 1 статті 31 викласти у наступній редакції:
«На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам ради за чергою, встановленою на підставі запису на виступ за допомогою Системи «Рада Голос» або шляхом підняття руки, після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до обговорення питання. Прохання про надання слова іншим присутнім, для виступу в обговоренні питань, що розглядаються радою, подається до секретаріату сесії письмово або підняттям руки».
3. В статті 32:
3.1. Пункт 3 доповнити наступним абзацем:
«За відсутності правок та пропозицій депутатів, головуючий може поставити проект рішення на голосування одразу: «За основу і в цілому».
3.2. Пункт 7 викласти у наступній редакції:
«Рішення ради приймається відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням. Відкрите поіменне голосування здійснюється за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів із використанням персонального пульту депутата, який має три кнопки: «За» (зеленого кольору), «Проти» (червоного), «Утримався» (жовтого). При відкритому голосуванні із застосуванням Системи «Голос Рада», після оголошення головуючим про початок голосування, на екрані, який розташований у залі засідання, з’являється таймер зі зворотнім відліком та список депутатів. Паралельно звучить звуковий супровід. Після цього кожен зареєстрований депутат протягом 20 секунд має змогу проголосувати віддавши свій голос «За», «Проти», «Утримався». Прізвища депутатів, які проголосували одразу відображаються на екрані. При зарахуванні голосу Системою «Рада Голос» на персональному пульті депутата спалахує сигнальний світлодіод.
Після завершення процедури голосування Система «Голос Рада» автоматично визначає: число депутатів, що брали участь у голосуванні (згідно із зареєстрованими в базі даних депутатів), кількість голосів «За», «Проти», «Утримався», тих хто не голосував та стан рішення за результатами голосування: прийнято чи відхилено. Зведенні поіменні результати голосування демонструються на екрані, який розташований у залі засідання, та оголошуються головуючим. Одразу після оголошення результатів друкується протокол поіменного голосування та візується лічильною комісією. Він є невід’ємною частиною протоколу сесії. Електронні протоколи голосування зберігаються на сервері для голосування. Якщо після визначення результатів голосування від депутата надходить заява про неправильність його волевиявлення, зафіксованого електронною системою (помилково натиснення депутатом не тієї кнопки або збій у роботі пульта), та визнання вирішальності даного голосу у прийнятті рішення, вноситься пропозиція про проведення повторного голосування. Депутат про помилковість фіксації свого волевиявлення при голосуванні заявляє невідкладно, до початку розгляду наступного питання».
3.3. Оскільки рішенням ради від 15 березня 2016 року № 114-10 позач.-VІІ «Про внесення змін до Регламенту роботи Броварської районної ради Київської області VIІ скликання» пп.10 та 11 ст.32 були виключені, вважати пп.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 відповідно пп.10, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
3.4. Пп.10 викласти у наступній редакції:
«В разі технічної несправності електронної системи голосування Система «Рада Голос» або тимчасового припинення постачання електроенергії, відкрите поіменне голосування проводиться за допомогою друкованого списку для поіменного голосування, в якому депутати, після пред’явлення посвідчення або іншого документа, що засвідчує особу, проти свого прізвища особисто роблять запис “за”, “проти” або “утримався” та власноручний підпис».
3.5. Пп.11 викласти у наступній редакції:
«В разі технічної несправності електронної системи голосування, після заповнення друкованого списку для поіменного голосування лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування – у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу пленарного засідання».
4. Статтю 33 викласти у наступній редакції:
«Стаття 33. Особливості зберігання та обліку персональних пультів Системи «Рада Голос».
1. Персональні пульти Системи «Рада Голос» є персональними засобами голосування депутатів ради. Депутат не має права виносити пульт за межі сесійної зали. Перед тим, як покинути зал засідання, депутат зобов’язаний передати персональний пульт на збереження відповідальній особі виконавчого апарату ради.
2. В разі, якщо депутат покинув зал засідання, не передавши персональний пульт на зберігання відповідальній особі виконавчого апарату ради то, за пропозицією головуючого або депутатів, відбувається блокування роботи пульту для голосування. Після повернення депутата до зали засідання робота пульту для голосування розблоковується.
3. При оголошенні перерви у планерному засіданні відбувається блокування електронної системи голосування. Після закінчення перерви у планерному засіданні проводиться розблокування електронної системи голосування. Для цього головуючий оголошує про відновлення роботи системи, а кожен депутат підтверджує свою присутність натисканням клавіші «За», «Проти» чи «Утримався». Розблокування роботи пультів у системі після перерви депутатів, які спізнилися здійснює адміністратор електронної системи (за погодженням з головуючим) у ручному режимі.
4. Після закриття пленарного засідання пульти для голосування перераховуються та передаються на зберігання відповідальній особі виконавчого апарату ради. У міжсесійний період пульти разом з програмними компонентами Системи «Рада Голос» знаходяться на відповідальному зберіганні у виконавчому апараті ради.
5. Для забезпечення надійної роботи Системи «Рада Голос», формується технічний резервний фонд з трьох пультів із закріпленням за ними імен: «Резерв 1», «Резерв 2», «Резерв 3».
6. В разі технічної несправності персонального пульта під час пленарного засідання, депутат ради звертається до головуючого щодо видачі йому пульту з технічного резервного фонду. Цей факт фіксується в протоколі сесії та у відомості отримання персонального пульту із зазначенням прізвища, імені та по-батькові депутата і прив’язки його до конкретного резервного пульта».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 205-19-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районного бюджету Броварського району
за  9 місяців 2016 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців  2016 року по доходах у сумі 358672,0 тис. грн. і по видатках у сумі 334111,4 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 24560,6 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 337548,8 тис. грн. і по видатках у сумі 304631,1 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 32917,7 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 21123,2 тис. грн. і по видатках у сумі  29480,3 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 8357,1 тис. грн.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 206-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІI скликання
від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VІI “Про районний бюджет
Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VII  “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “507 907,30194”, “476 219,19894”, “31 688,103”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “519 268,31618”, “465 209,78164”, “54 058,53454” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “20 574,21252”.
1.4. У абзаці п`ятому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “20 574,21252”.
1.5. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335” замінити на                             “465 209,78164”, “54 058,53454”.
1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2016 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 5 581,4267 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 2 756,531 тис. грн.,
– районна рада                          – 117,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 1 184,8957 тис. грн.,
– відділ культури                       – 146,0 тис. грн.,
– відділ фізичної культури і спорту     – 134,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту        – 570,5 тис. грн.,
– управління фінансів                – 672,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 5 779,58754 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 510,0 тис. грн.,
– районна рада                          – 1588,0 тис. грн.,
– управління агропромислового комплексу   – 1200,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            –   692,62854 тис. грн.,
– відділ культури                         – 162,0 тис. грн.,
– управління фінансів                – 1626,959 тис. грн.
1.7. Внести зміни в додаток 5 цього рішення, а саме назву «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік» змінити на назву «Міжбюджетні трансферти районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік».
1.8. У пункті 7 цифру “1 880,020” замінити на “4 879,03782”.
2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 5/1, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 207-19-VІІ

Пропозиції та додатки


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2016 року

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2016 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2016 року прийняти до відома.
2. Доручити Броварській районній державній адміністрації здійснювати координацію виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2016 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 208-19-VІІ

Інформація
Основні показники економічного і соціального розвитку Броварського району


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області
на 2015-2016 роки

Заслухавши та обговоривши звіт заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про виконання районною державною адміністрацією Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2015-2016 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районною державною адміністрацією виконання районною державною адміністрацією Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2015-2016 роки.
2. Доручити Броварській районній державній адміністрації інформувати населення щодо виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2015-2016 роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 209-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою прийняти до відома.
2. Забезпечити подальше виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 210-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційній діяльності на території Броварського району

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційній діяльності на території Броварського району, керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційній діяльності на території Броварського району прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації сприяти залученню і збільшенню інвестицій в розвиток економіки та покращення інвестиційного клімату району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 211-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень  делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у встановленому порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень  делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у  встановленому порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією, керуючись статтями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи   позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань  архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень  делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у  встановленому порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією прийняти до відома.
2. Постійній комісії з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків провести аналіз виконання районною державною адміністрацією прийнятих рішень районною радою та висновків і рекомендацій профільної комісії, в частині повноважень, делегованих районною радою з підготовки питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією, та направити результати аналізу до Броварської районної державної адміністрації для усунення виявлених недоліків.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 212-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок, та інших громадських організацій, керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту, охорони здоров`я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській райдержадміністрації звернути увагу на покращення роботи щодо сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості та  національно-культурних традицій населення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту,  охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 213-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку галузі культури
Броварського району на 2017-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Плаксі Ю.С. про Програму розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму розвитку галузі культури Броварського району на 2017-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 214-19-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки прийняти до відома.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 215-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання  Програми забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних Сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання  Програми забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних Сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання  Програми забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних Сил і правоохоронних органів на 2016-2020 роки прийняти до відома.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 216-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових  на 2016-2020 роки

Заслухавши та обговоривши  інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання  Програми підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки прийняти до відома.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 217-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі
на 2016-2018 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2016-2018 роки, керуючись  статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2016-2018 роки прийняти до відома.
2. Активізувати роботу з провадження у життя методики соціального супроводження осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які після закінчення інтернатних та навчальних закладів повертаються на постійне місце проживання до Броварського району.
3. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомні та опікунські сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Забезпечити через засоби масової інформації популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 218-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2017 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації  Плаксі Ю.С. про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2017 рік, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей Броварського району на 2017 рік (додається).
2. Броварській районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми при формуванні бюджету Броварського району  на 2017 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, сім”ї, материнства, дитинства та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 219-19-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій і кадрового резерву Броварського району на 2017 – 2018 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою професійного зростання кадрового потенціалу району шляхом удосконалення системи навчання, урізноманітнення форм і методів навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери управління району, враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій і кадрового резерву Броварського району на 2017 – 2018 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 220-19-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису на 2017 рік до Програми підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити кошторис на 2017 рік до Програми підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних Сил, правоохоронних органів на  2016-2020 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 221-19-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 14 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України», з метою надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством, підвищення іміджу Товариства серед громадськості, здійснення акції милосердя і допомоги для нужденних категорій громадян, виконання державної програми «Турбота», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 222-19-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Районної  цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2015-2017 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання Районної  цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2015-2017 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Районної  цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення  пожежної безпеки на 2015-2017 роки, прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській райдержадміністрації, сільським та селищним головам активізувати роботи по виконанню заходів передбачених зазначеною Програмою.
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 223-19-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети “Нове життя” на 2017 рік

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 91 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу в Україні)”, Указом Президента України від 09.12.2000  №1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети “Нове життя” на 2017 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 224-19-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2017 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  статтею 91 Бюджетного кодексу України,  Законами України «Про телебачення і радіомовлення»,  “Про Цивільну оборону в Україні”, Указом  Президента України від 09.12.2000 № 1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”,  а також   враховуючи  позитивні висновки постійних комісій районної ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Програму  діяльності та  фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 225-19-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту про свою роботу,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту:
–  брати активну участь при розробці та розгляді районних програм, проектів рішень ради;
– посилити контроль за виконанням рішень районної ради, цільових програм, висновків та рекомендацій комісії, вносити власні пропозиції раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 226-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань
регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку про свою роботу, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку прийняти до відома.
2. Роботу постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 227-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради
з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків про свою роботу, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків:
–  брати активну участь при розробці та розгляді районних програм, проектів рішень ради;
– посилити контроль за виконанням рішень ради, висновків та рекомендації комісії, вносити власні пропозиції районній раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Роботу постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 228-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора Комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області»

Заслухавши та обговоривши звіт директора Комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області Ткаченко Л.О. про роботу закладу, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт директора Комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області»
2. Роботу Комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області» визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 229-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора Комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області

Заслухавши та обговоривши звіт директора Комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області Куць Т.Г. про роботу закладу, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт директора Комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області.
2. Роботу Комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 230-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа»

Заслухавши та обговоривши звіт директора Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» Філіпової Т.А. про роботу закладу, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних  комісій районної ради з питань комунальної власності і  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт директора Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» .
2. Роботу Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школи»  визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 231-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Заслухавши та обговоривши звіт директора Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Коркіної Н.І. про роботу закладу, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт директора Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
2. Роботу Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» визнати задовільною.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 232-19-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про призначення головного лікаря Комунального закладу
Броварської районної ради «Броварський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до поданої заяви Дементьєвої І.А., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.2 п.6.5. Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Порядком призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників підприємств (їх об’єднань), закладів, установ та організацій, заснованих Броварською районною радою, затвердженого рішенням сесії Броварської районної ради VIІ скликання від 18.02.2016р. №111-9-VІІ, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Призначити  Дементьєву Ірину Анатоліївну  на  посаду головного лікаря Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» з 17.11.2016.
2. Головному лікарю Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» внести зміни до реєстраційної справи згідно з чинним законодавством України
3. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. укласти контракт з головним лікарем Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї,молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 233-19-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального закладу
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 року №801, примірним статутом Центру первинної медико-санітарної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.06.2011 року №384, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  (додається).
2. Головному лікарю Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити  реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 234-19-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження організаційної структури Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2017 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженого рішенням районної ради від 24.12.2015 року №54-5-VII, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та  соціального захисту, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити організаційну структуру Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2017 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 235-19-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до розділу 5, доповнивши його наступними пунктами:
« 5.9. Доходи (прибутки) Територіального Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Положенні».
« 5.10. Забороняється розподіляти отримані прибутки або їх частини серед Засновників (учасників), членів Територіального Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
2. Внести зміни до розділу 8, доповнивши його пунктом 8.6:
«У разі припинення діяльності Територіального Центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника)».
3. Затвердити нову редакцію Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додається).
4. Директору комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» здійснити реєстрацію Положення відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 236-19-VІІ

Положення


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до розділу 1, виклавши п. 1.2 в наступній редакції: «1.2. Юридична адреса комунального закладу:
07443, Україна, Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вул.Шкільна, 8».
2. Внести зміни до розділу 6, доповнивши його наступними підпунктами:
« 6.10. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті».
« 6.11. «Забороняється розподіляти отримані прибутки або їх частини серед Засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
3. Внести зміни до розділу 10, доповнивши його підпунктом 10.6:
«У разі припинення діяльності Центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника)».
4. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» (додається).
5. Директору Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 237-19-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України,  розглянувши подання голови Броварської районної державної адміністрації Сінька В.О., враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району, мають тривалий термін експлуатації та не підлягають капітальному ремонту:
1.1. Русанівський НВК: комп’ютерний кейс, 1996 року введення в експлуатацію. Зношеність – 100 %. Балансова вартість становить 12254,00 гривень, залишкова вартість – 0,00 гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 238-19-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про продовження договорів оренди майна, що перебуває
у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ
Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011               № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, (протокол            № 7 від 29.07.2016 р.), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Продовжити термін дії договорів оренди об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку  комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3. У разі неукладання договорів оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладання договору оренди на об’єкти, зазначені в додатку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 239-19-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок

Керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр. Клименко Тетяні Миколаївні на території Жердівської сільської ради Броварського району Київської області:
нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,6212 га рілля становить  49131,88 грн. (сорок дев’ять  тисяч сто тридцять одна гривня 88 коп.);
нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2897 га сіножаті становить       3644,67 грн. (три тисячі шістсот сорок чотири гривні 67 коп.).
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0200 га, яка надається в оренду ТОВ «ІНІЦІАТИВА ПЛЮС»  для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій на території Літочківської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка якої становить 54784,35 грн. (п’ятдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят чотири гривні 35 коп.).

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 240-19-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення Броварської районної ради до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана про недопущення скорочення видатків на стипендії для студентів ВНЗ у Державному бюджеті України на 2017 рік

Відповідно до частини 2 статті 43, частини 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Схвалити звернення депутатів Броварської районної ради до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана про недопущення скорочення видатків на стипендії для студентів ВНЗ у Державному бюджеті України на 2017 рік (текст звернення додається).

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
17 листопада 2016 року
№ 241-19-VІІ

Звернення