18 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІI скликання
від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VІI “Про районний бюджет
Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VII  “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “489 216,72891”, “459 123,32591”, “30 093,403”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “500 577,74315”, “453 082,29561”, “47 495,44754” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “15 605,82552”.
1.4. У абзаці п`ятому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “15 605,82552”.
1.5. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335”  замінити на “453 082,29561”, “47 495,44754”.
1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2016 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 5 581,4267 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 2 756,531 тис. грн.,
– районна рада                          – 117,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 1 184,8957 тис. грн.,
– відділ культури                       – 146,0 тис. грн.,
– відділ фізичної культури і спорту     – 134,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту        – 570,5 тис. грн.,
– управління фінансів                – 672,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 5 779,58754 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 510,0 тис. грн.,
– районна рада                          – 1588,0 тис. грн.,
– управління агропромислового комплексу  – 1200,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            –  692,62854 тис. грн.,
– відділ культури                        – 162,0 тис. грн.,
– управління фінансів                  – 1626,959 тис. грн.
1.7. Внести зміни в додаток 5 цього рішення, а саме назву «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік» змінити на назву «Міжбюджетні трансферти районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік».
1.8. У пункті 7 цифру “1 880,020” замінити на “4 373,34”.
2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 195-18 позач.-VІІ
Пропозиції та додатки


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про підтримку рішення Київської обласної ради
від 20.09.2016 № 191-09-VІI

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розпорядження Президента  України  від 16.09.2016 № 251/2016-рп «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій», враховуючи Рішення Київської обласної ради від 20.09.2016 № 191-09-VІI «Про внесення пропозицій щодо кандидатур для участі у конкурсі для зайняття вакантної посади голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 31 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Підтримати рішення Київської обласної ради від 20.09.2016 № 191-09-VІI «Про внесення пропозицій щодо кандидатур для участі у конкурсі для зайняття вакантної посади голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 31 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»», яким рекомендовано для участі у конкурсі на посаду голови Київської обласної державної адміністрації Бондарєва Костянтина Анатолійовича.
2. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з клопотанням щодо забезпечення прозорості проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій.
3. Направити рішення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби та Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
4. Рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Броварської районної ради.
5. Звернутись до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної ради з рекомендацією внести зміни до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 298 та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. №246, враховуючи Розпорядження Президента  України  від 16.09.2016р. №251/2016-рп «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій», доповнивши їх тезою: «кандидатури на заміщення вакантних посад державних службовців подають місцеві органи влади чи трудові колективи».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 196-18 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Броварської центральної районної лікарні

 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до розділу 4 пункту 4.2., доповнивши його наступними підпунктами:
«4.2.1. Доходи (прибутки) Лікарні використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті».
«4.2.2. «Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), членів Лікарні, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
2. Внести зміни до розділу 7, доповнивши його підпунктом 7.7:
«У разі припинення діяльності Лікарні (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету».
3. Затвердити нову редакцію Статуту Броварської центральної районної  лікарні (додається).
4. Головному лікарю Броварської центральної районної лікарні здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 197-18 позач.-VІІ
Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Статуту Броварської редакції міськрайонного радіомовлення в новій редакції

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Статуту Броварської редакції міськрайонного радіомовлення (додаються).
2. Викласти Статут Броварської редакції міськрайонного радіомовлення в новій редакції (додається).
3. Доручити директору Брвоарської редакції міськрайонного радіомовлення здійснити заходи з державної реєстрації Статуту Броварської редакції міськрайонного радіомовлення  в новій редакції
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 198-18 позач.-VІІ
Додаток

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до розділу 5, доповнивши його наступними підпунктами:
«5.7. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті».
«5.8. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
2. Внести зміни до розділу 8, доповнивши його підпунктом 8.7:
«У разі припинення діяльності Підприємства (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника)».
3. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області (додається).
4. Директору комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 199-18 позач.-VІІ
Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячий будинок «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни  до розділу 3 пунктів 3.1., 3.2. та абзаців 1 та 2 пункту 3.5., виклавши їх в такій редакції:
«3.1.Комплектування Закладу здійснюється Засновником на підставі рішення органів виконавчої влади за місцем проживання (перебування) дитини, також на підставі направлення служби у справах дітей та сім’ї Броварської РДА.
В окремих випадках за рішенням органів виконавчої влади до Закладу можуть зараховуватися діти з неповних та функціонально неспроможних сімей».
«3.2.Комплектування Закладу здійснюється протягом календарного року».
«3.5.Зарахування дітей до Закладу проводиться наказом Директора на підставі таких документів:
– направлення служби у справах дітей та сім’ї Броварської РДА на підставі  рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;».
2. Внести зміни до розділу 8 пункту 8.3., доповнивши його наступними підпунктами:
«8.3.1. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цих Статутом».
«8.3.2. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), членів Закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
3. Внести зміни до розділу11, доповнивши його пунктом 11.8:
«У разі припинення діяльності Закладу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника)».
4. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячий будиноку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (додається).
5. Директору Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячий будиноку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 200-18 позач.-VІІ
Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального закладу «Броварський районний Центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити розділ 6 наступними пунктами:
«6.9. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті».
«6.10. «Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
2. Доповнити розділ 10 пунктом 10.6 наступного змісту:
«У разі припинення діяльності Центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахувати до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника)».
3. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу «Броварський районний Центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області (додається).
4. Директору КЗ «Броварський районний Центр дитячої та юнацької творчості» БРР КО здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 201-18 позач.-VІІ
Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової  редакції Статуту Комунального закладу  Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа»

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до розділу 6, доповнивши його наступними пунктами:
«6.8. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, членів, працівників дитячо-юнацької спортивної школи (крім оплати їхньої праці і нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління спортивної школи та  інших пов’язаних з ними осіб».
«6.9. Доходи (прибутки) дитячо-юнацької спортивної школи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети, цілей і завдань та напрямів діяльності, визначених для ДЮСШ цим Статутом».
2. Внести зміни до розділу 10, доповнивши його підпунктом 10.6:
«У разі припинення існування ДЮСШ як юридичної особи, її ліквідації, поділу, злиття, приєднання або перетворення всі активи передаються одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету ( відповідно до рішення Засновника)».
3. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» (додається).
4. Директору КЗ БРР «Дитячо-юнацька спортивна школа» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 202-18 позач.-VІІ
Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до розділу І, виклавши пункт 1.2. в наступній редакції:
«1.2. Юридична адреса комунального закладу:
07443, Україна, Київська область, Броварський  район, смт Калинівка, вул.Шкільна, 4».
2. Внести зміни до розділу ІV, доповнивши його наступними підпунктами:
«6.9. Доходи (прибутки) Навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначеними в цьому Статуті».
«6.10. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед Засновників (учасників), членів Навчального закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».
3. Внести зміни до розділу Х, доповнивши його підпунктом 10.6:
«У разі припинення діяльності Навчального закладу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету (відповідно до рішення Засновника)».
4. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області» (додається).
5. Директору КЗ «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 203-18 позач.-VІІ
Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Кошторису  Програми розвитку фізичної культури і спорту в Броварському районі на 2012-2016 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення підтримки розвитку фізичної культури і спорту в районі, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Кошторису  Програми розвитку фізичної культури і спорту в Броварському районі на 2012-2016 роки (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
29 вересня 2016 року
№ 204-18 позач.-VІІ
Додаток