І пленарне засідання 14 позачергової сесії Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІI скликання
від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VІI “Про районний бюджет
Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач. – VII  “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “457 105,675”, “432 768,64”, “24 337,035”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “468 198,4976”, “438 253,92706”, “29 944,57054”  та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “3 983,36852”.
1.4. У абзаці п`ятому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “3 983,36852”.
1.5. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335”  замінити на  “438 253,92706”, “29 944,57054”.
1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2016 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 5 485,28706 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                          – 2 676,19706 тис. грн.,
– районна рада                          – 117,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 1 169,09 тис. грн.,
– відділ культури                       – 146,0 тис. грн.,
– відділ фізичної культури і спорту – 134,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту    – 570,5 тис. грн.,
– управління фінансів                – 672,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 5 607,53554 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 360,0 тис. грн.,
– районна рада                           – 1588,0 тис. грн.,
– управління агропромислового комплексу – 1200,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 692,62854 тис. грн.,
– відділ культури                       – 162,0 тис. грн.,
– управління фінансів                – 1604,907 тис. грн..
1.7. Внести зміни в додаток 5 цього рішення, а саме назву «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік» змінити на назву «Міжбюджетні трансферти районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік».
1.8. У пункті 7 цифру “1 880,020” замінити на “4 113,98”.
2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
02 червня 2016 року
№ 155-14.1 позач.-VІІ
Пропозиції та додатки


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми  інвентаризації земель
Броварського району Київської області на 2015-2016 роки

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення контролю за раціональним використанням і охороною земель, забезпечення проведення інвентаризації земель, забезпечення особливого режиму використання особливо цінних земель, підвищення інвестиційної привабливості земель, підвищення ефективності державного регулювання ціноутворення у сфері земельних відносин, а також за здійсненням заходів з раціонального використання та охорони земель, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в розділ V Програми  інвентаризації земель Броварського району Київської області на 2015-2016 роки, виклавши його в наступній редакції:
«Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Броварську районну державну адміністрацію Київської області, яка є Замовником. Замовник здійснює загальне керівництво за виконанням заходів, передбачених Програмою. Відповідальним виконавцем Програми є Броварська районна державна адміністрація Київської області, яка може залучати до виконання заходів Програми підприємства, установи та організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.
Координація та контроль за ходом виконання Програми  здійснюється Броварською районною державною адміністрацією Київської області».
2. Броварській районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
02 червня 2016 року
№ 156-14.1 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про недоцільність скорочення існуючого ліжкового фонду
Броварської центральної районної лікарні

Заслухавши інформацію головного лікаря Броварської центральної районної лікарні Багнюка В.В. щодо недоцільності скорочення ліжкового фонду лікарні (вимога Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації скоротити ліжковий фонд лікарні до 38,0 ліжок на      10 тисяч населення та надати інформацію про ймовірну кількість вивільнених працівників – лист ДОЗ КОДА №1-36-511 від 16.02.2016р.), враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Вважати за недоцільне скорочення існуючого ліжкового фонду Броварської центральної районної лікарні.
2. Головному лікарю Броварської центральної районної лікарні Багнюку В.В.:
– постійно аналізувати використання ліжкового фонду та вживати заходів щодо його оптимізації;
–  щорічно інформувати районну раду про хід оптимізації використання ліжкового фонду.
3. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. направити дане рішення до Департаменту охорони здоров’я КОДА.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
02 червня 2016 року
№ 157-14.1 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок

Керуючись ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ч.21 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки    4-х земельних ділянок, що надані громадянам-власникам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Кулажинської сільської ради Броварського району Київської області:
нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що надана гр. Вороні Галині Андріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6560 га (рілля) становить 32260,96 грн. (тридцять дві тисячі двісті шістдесят гривень 96 коп.);
нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що надана гр. Коваленко  Ользі  Михайлівні  для  ведення  товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6560 га (рілля) становить 32260,96 грн. (тридцять дві тисячі двісті шістдесят гривень 96 коп.);
нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що надана гр. Крячок Софії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6559 га (рілля) становить 32259,02 грн. (тридцять дві тисячі двісті п’ятдесят дев’ять гривень 02 коп.);
нормативна грошова оцінка земельної ділянки, що надана гр. Воронцовій  Любові  Анатоліївні  для  ведення  товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6561 га (рілля) становить 32262,90 грн. (тридцять дві тисячі двісті шістдесят дві гривні 90 коп.).

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
02 червня 2016 року
№ 158-14.1 позач.-VІІ