13 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІI скликання
від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VІI “Про районний бюджет
Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VII  “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “456 460,675”, “432 123,64”, “24 337,035”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “466 101,36906”, “436 864,42706”, “29 236,942”  та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “3 385,907”.
1.4. У абзаці п`ятому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “3 385,907”.
1.5. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335”  замінити на “436 864,42706”, “29 236,942”.
1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2016 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 4 840,78706 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 2 576,19706 тис. грн.,
– районна рада                           – 107,0 тис. грн.,
– відділ освіти                             – 996,09 тис. грн.,
– відділ культури                         – 30,0 тис. грн.,
– відділ фізичної культури і спорту  – 134,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту    – 515,0 тис. грн.,
– управління фінансів                  – 482,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 4 799,907 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                           – 360,0 тис. грн.,
– районна рада                           – 1020,0 тис. грн.,
– управління агропромислового комплексу – 1200,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 453,0 тис. грн.,
– відділ культури                        – 162,0 тис. грн.,
– управління фінансів                  – 1604,907 тис. грн.
1.7. Внести зміни в додаток 5 цього рішення, а саме назву «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік» змінити на назву «Міжбюджетні трансферти районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік».
1.8. У пункті 7 цифру “1 880,020” замінити на “4 113,98”.
2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 148-13 позач.-VІІ
Пропозиції

ДодаткиБРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю. С. про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2016 рік, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2016 рік, затвердженої рішенням Броварської районної ради від 18.02.2016 № 80-9-VII (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 149-13 позач.-VІІ
ДодатокБРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми щодо вдосконалення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації Броварської  районної державної адміністрації на 2016 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення необхідних умов для вирішення соціальних проблем населення Броварського району у сфері державної реєстрації, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної  ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму щодо вдосконалення надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації Броварської  районної державної адміністрації на 2016 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 150-13 позач.-VІІ
Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в Броварському районі на 2016 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота та громадянина, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради  з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в Броварському районі на 2016 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 151-13 позач.-VІІ
ПрограмаБРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від
17 листопада 2015 року № 6-2.1-VІІ «Про затвердження персонального складу постійних комісій Броварської районної ради VІІ скликання»

В зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Куліди М.В., розглянувши заяву Шибіко Р.М., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до п.4 рішення сесії районної ради від                       17 листопада 2015 року № 6-2.1-VІІ «Про затвердження персонального складу постійних комісій Броварської районної ради VІІ скликання»:
– ввести Шибіко Романа Михайловича до складу постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 152-13 позач.-VІІБРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про продовження договорів оренди майна, що перебуває
у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл, селищ
Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011 № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 2 від 29.02.2016р.), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити термін дії договорів оренди об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. За результатами розгляду комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (надалі Комісія), доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари Київської області і територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3.  У разі неукладання договорів оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладення договору оренди на об’єкти, зазначені в додатку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 153-13 позач.-VІІБРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР на проведення реконструкції (зі змінами площі) та розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції приміщень, розташованих за адресами: м. Бровари вул. Ярослава Мудрого,16 та м. Бровари вул. Незалежності,39

Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5.2 Статуту КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР, з метою належного утримання майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл балансоутримувачу КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР на проведення реконструкції (зі змінами площі) та розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції будівель, які належать до майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району та розташованих за адресами: м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 16 та м. Бровари вул. Незалежності, 39.
2. Доручити директору КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР заключити договір на виготовлення проектно-кошторисної документації.
3. Надати проектно-кошторисну документацію на погодження чергової сесії Броварської районної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           

м. Бровари
12 травня 2016 року
№ 154-13 позач.-VІІ