10 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Регламенту роботи Броварської районної ради Київської області VIІ скликання

Відповідно до ч.3 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести наступні зміни до Регламенту роботи Броварської районної ради VIІ скликання, затвердженого рішенням ради від 19 листопада 2015 року № 10-2.2 позач.-VIІ:
1. В статті 32 Регламенту роботи Броварської районної ради VIІ скликання:
1.1. Пункт 7 викласти у наступній редакції: «Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням».
1.2. Пункт 8 викласти у наступній редакції: «Для підготовки проведення таємного голосування головуючий оголошує перерву».
1.3. Пункт 9 викласти у наступній редакції: «Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».
1.4. Пункти 10 та 11 виключити.
2. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           
 

м. Бровари
15 березня 2016 року
№ 114-10 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІI скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VІI “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 14 січня 2016 року № 65-7 позач.-VII  “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “453 991,735”, “431 072,4”, “22 919,335”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “443 638,435”, “427 971,1”, “15 667,335” замінити на “458 624,88906”, “434 368,64706”, “24 256,242”  та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У абзаці четвертому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “1 054,907”.
1.4. У абзаці п`ятому пункту 1 цифри “0,0” замінити на “1 054,907”.
1.5. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335”  замінити на  “434 368,64706”, “24 256,242”.
1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2016 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 3 296,24706 тис. грн. по головних розпорядниках:
– адміністрація                     – 2 059,19706 тис. грн.,
– районна рада                   – 92,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 467,55 тис. грн.,
– відділ культури                   – 30,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту – 165,0 тис. грн.,
– управління фінансів                 – 482,5 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 1 336,907 тис. грн. по головних розпорядниках:
– районна рада                         –  450,0 тис. грн.,
– відділ освіти                           –  270,0тис. грн.,
– відділ культури                       – 162,0 тис. грн.,
– управління фінансів                – 454,907 тис. грн.
1.7. Внести зміни в додаток 5 цього рішення, а саме назву «Міжбюджетні трансферти з районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік» змінити на назву «Міжбюджетні трансферти районного бюджету  місцевим бюджетам  на 2016 рік».
1.8. У пункті 7 цифру “1 880,020” замінити на “2 213,98”.
2. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           
 

м. Бровари
15 березня 2016 року
№ 115-10 позач.-VІІ
 
Пропозиції
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення районної ради від 26.05.2015 року № 809-48 позач.-VІ «Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату районної ради»

Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року №1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до структури виконавчого апарату районної ради та затвердити її згідно з додатком.
2. Фінансування витрат на утримання виконавчого апарату ради проводити в межах сум, передбачених бюджетом на 2016 рік зі змінами.

Голова ради                                         С.М.Гришко           
 

м. Бровари
15 березня 2016 року
№ 116-10 позач.-VІІ
 
Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2016-2017 роках»

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про ветеринарну медицину України», «Про державну підтримку сільського господарства», з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників району у виробництві стратегічно важливих видів сільськогосподарських продуктів для забезпечення продовольчої безпеки, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2016-2017 роках» ( додається).
2. Броварській районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної програми при формуванні бюджетів на 2016-2017 роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова ради                                         С.М.Гришко           
 

м. Бровари
15 березня 2016 року
№ 117-10 позач.-VІІ
 
Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про виправлення технічної помилки у п. 19.1 Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Виправити технічну помилку у п.19.1 Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від  21 серпня 2014 року № 677-38-VI,  вставивши помилково пропущений вираз «за рішенням Комісії;» після двокрапки (:) та перед виразом «- закінчення строку, на який договір було укладено;».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                         С.М.Гришко           
 

м. Бровари
15 березня 2016 року
№ 118-10 позач.-VІІ