7 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 9 статті 75, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Районний бюджет Броварського району затвердити в новій редакції, а саме:
1. Визначити на 2016 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 443 638,435 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 427 971,1 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 15 667,335 тис.грн..
– видатки районного бюджету у сумі 443 638,435 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 427 971,1 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 15 667,335 тис.грн..
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 0,0 тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит спеціально фонду районного бюджету у сумі 0.0 тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 427 971,1 тис.грн. та спеціальному фонду 15 667,335 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис.грн..
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 цього рішення.
Відповідно до п. 20 Розділу VI. «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити розрахунок субвенції на утримання закладів дошкільної освіти на 2016 рік (додаток 5/1) згідно формули:
S = ((Z+N)*1.1+V+E)*1.643, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2016 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в 2016 році (обов’язкові виплати),
– N – нарахування на заробітну плату в 2016 році,
– (Z+N)*1.1 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2016 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2015 році,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на 2016 рік,
– 1,643 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований в бюджеті на 2015 рік”.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою :
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– трансферти органам державного управління інших рівнів.
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 880,020 тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 , 71 Бюджетного кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України,
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати)обсяги доходної та видаткової частини обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.
13. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
15. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.
16. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень
17. Установити, що кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.
18. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
– у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків,
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань,
– не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2016 року.
19. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
20. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для поповнення статутних фондів суб’єктів господарювання комунальної власності (КФК 180409) на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках.
21. У зв`язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» рішення сесії Броварської районної ради від 24.12.2015 року № 22-5-VІI “Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік” та додатків до нього визнати таким, що втратило чинність.
22. Додатки № 1, 2, 3, 5, 5/1, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
23. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.
24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

В.о. голови ради                                                                                                          А.В.Гоголіна

м. Бровари
14 січня 2016 року
№ 65-7 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми організації харчування учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів Броварського району на 2016 рік

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. №76-VIII, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.05 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішень сесій Броварської районної ради від 25.12.2014 №723-43-VІ «Про порядок визначення категорії учнів, які забезпечуються безкоштовним харчуванням», від 24.12.2015 №34-5-VІІ «Про внесення змін у додаток до рішення сесії районної ради VІ скликання від 25 грудня 2014 року №723-43-VІ «Про порядок визначення категорії учнів, які забезпечуються безкоштовним харчуванням», від 24.12.2015 №36-5-VІІ «Про безкоштовне харчування дітей дошкільного віку, батьки яких є учасниками АТО», з метою створення умов для збереження здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців дошкільної ланки навчальних закладів району, забезпечення їх якісним, раціональним харчуванням, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму організації харчування учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів Броварського району на 2016 рік (далі – Програма (додається ).
2. Броварській районній державній адміністрації :
2.1. Забезпечити організаційне виконання цієї Програми;
2.2. При формуванні районного бюджету передбачити бюджетні призначення на реалізацію заходів Програми.
2.3. Інформувати районну раду про стан виконання заходів реалізації Програми (червень, грудень).
3. Рекомендувати сільським та селищним радам встановити плату за харчування в дошкільних навчальних закладах в розмірі 50% – за рахунок місцевого бюджету та 50% – за батьківські кошти.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

В.о. голови ради                                                                                                                         А.В.Гоголіна

м. Бровари
14 січня 2016 року
№ 66-7 позач.-VІІ

Програма