41 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІ скликання від 23 січня 2014 року № 573-33 позач.-VІ “Про районний бюджет Броварського району на 2014 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни    до рішення сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2014 року № 573-33позач.-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2014 рік” :
1.1. У абзаці першому пункту 1 цифру „296231,6” замінити на „301577,1133”.
1.2. У абзаці другому пункту 1 цифри „287660,7”, „82427,0”, „427,7”, „86416,9”,  „8570,9”, „2478,9”  замінити на „283304,8633”, „85365,5”, „0,0”,   „84958,3333”,  „18272,25”, „5321,5”.
1.3. У пункті 2 цифри „296231,6”, „287593,7”, „8637,9”, „67,0” замінити на „303032,9133”, „283967,3633”, „19065,55”, „7452,05”.
1.4. Направити вільні залишки,  що утворилися станом на 01.01.2014 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 708,8 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація    – 333,8 тис. грн;
– районна рада               – 31,0 тис. грн;
– резервний фонд            – 50,0 тис. грн;
– управління фінансів       – 294,0 тис. грн.
1.5. Направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2014 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 747,0 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація – 231,6 тис. грн;
– відділ освіти              – 515,4 тис. грн.
1.6. У абзаці першому пункту 4 цифри  „13427,3”,„8087,8”, „49718,4”  „141,1”, „889,5” замінити на „13720,2”, „6575,4”, „49346,23” „139,7”,„847,0”.
1.7. Абзац перший пункту 4 доповнити словами:
– інші субвенції районному бюджету з бюджету сільських, селищних рад у сумі 2277,8 тис. грн;
– інші субвенції сільському бюджету з районного бюджету у сумі 870,0 тис. грн;
– інші додаткові дотації сільському бюджету з районного бюджету  сумі 531,0 тис. грн.
1.8. У абзаці другому пункту 4 цифру  „2478,9” замінити на „3052,6”.
1.9. Абзац другий пункту 4 доповнити словами:
– інші субвенції районному бюджету з бюджету сільських рад у сумі 1339,7 тис. грн;
– інші субвенції селищному бюджету з районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та\або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 2268,9 тис. грн;
– субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 5519,05 тис. грн.
1.10. У пункті 7 цифру „67,0” замінити на „46,3”.
1.11. У пункті 8 цифру „67,0” замінити на „46,3”.
1.12. У пункті 10 цифру „1555,0” замінити на „1755,84”.
1.13. Кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 5).
1.14.  Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
 
Голова ради                                                                                                    С.М.Гришко
 
м.Бровари
6 листопада 2014 року
№ 718 – 41 позач. – VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії Броварської районної ради від 21 серпня 2014 року № 680-38-VI «Про встановлення орендної ставки за користування комунальним майном ТОВ  «Федорівський офтальмонологічний центр «Зір-2» та визнання таким, що втратило чинність, рішення сесії Броварської районної ради від 25 грудня 2007 року № 125-14-V «Про встановлення орендної ставки за користування комунальним майном Федорівському офтальмонологічному центру «Зір»

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  рішенням Броварської районної ради від 28.02.2012 № 276-16-VI «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції», враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади м. Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 3 від 11.07.2014), позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 1 рішення від 21 серпня 2014 р. № 680-38-VI викласти у наступній редакції: «Встановити орендну ставку за користування комунальним майном, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району Київської області,  ТОВ «Федорівський офтальмонологічний центр «Зір-2» у розмірі відповідно до «Методики розрахунку і порядку використання  плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції» затвердженої рішеннями Броварської міської ради від  29.12.2011 року № 457-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 року № 276-16-VI».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
 
Голова ради                                                                                                    С.М.Гришко
 
м.Бровари
6 листопада 2014 року
№ 719 – 41 позач. – VІ