ІІ пленарне засідання 47 чергової сесії Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за  I квартал 2015 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за I квартал 2015 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2015 року по доходах у сумі 83445,8 тис. грн і по видатках у сумі 79496,1 тис. грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 3949,7 тис. грн, в тому числі:
1.По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 81191,3 тис. грн і по видатках у сумі 75077,3 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками у сумі 6114,0 тис. грн.
2.По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 2254,5 тис. грн і по видатках у сумі  4418,8 тис. грн, з перевищенням видатків над доходами у сумі 2164,3 тис. грн.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 772-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.- VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “362 548,6”, “352 827,4”, “9 721,2”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “366 358,36879”, “353 917,3”, “12 441,06879” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2”  замінити на  “353 917,3”, “12 441,06879”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “1 778,9”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 393,0 тис. грн, (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі 393,0 тис. грн, джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 1482,9 тис. грн по головних розпорядниках:
– районна рада                          – 30,0 тис. грн;
– райдержадміністрація            – 575,0 тис. грн;
– відділ фізкультури та спорту – 99,0 тис. грн;
– управління фінансів                – 630,0 тис. грн;
– резервний фонд                       –  40,0 тис. грн;
– відділ освіти                            – 97,9 тис. грн;
– управління соціального захисту населення      – 11,0 тис. грн.
 по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 1 958,97681 тис. грн;
– відділ освіти                           – 237,89198 тис. грн;
– районна рада                         – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на  2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N –  нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статтей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6).
1.11. Внести зміни у додатки 1 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 773-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми зайнятості населення Броварського району на період до 2017 року

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми зайнятості населення Броварського району на період до 2017 року, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Інформацію про хід виконання Програми зайнятості населення Броварського району на період до 2017 року прийняти до відома.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 774-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальноїроботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013-2015 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013-2015 роки, керуючись  п.16  ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту  населення, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013-2015 роки прийняти до відома.
2. Активізувати роботу з  впровадження у життя методики соціального супроводження осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які після закінчення інтернатних та навчальних закладів повертаються на постійне місце проживання до Броварського району.
3. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомні та опікунські сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Забезпечити через засоби масової інформації популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та формування позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту  населення.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 775-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Броварському районі на 2013-2016 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Броварському районі на 2013-2016 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз в Броварському районі на 2013-2016 роки прийняти до відома.
2. Головному лікарю Броварської ЦРЛ, начальнику управління соціального захисту, начальнику відділу освіти, начальнику служби у справах дітей та сім’ї, директору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, редакції газети «Нове життя» активізувати роботу щодо інформаційної обізнаності населення з питань профілактики туберкульозу та забезпечити подальше виконання заходів програми.
3. Рекомендувати Броварській райдержадміністрації покращити роботу координаційної ради, з питань протидії туберкульозу та ВіД-інфекції, активізувати роботу круглих столів з питань боротьби з туберкульозом.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 776-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання районної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1.Інформацію про хід виконання районної Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2017 роки прийняти до відома.
2.Рекомендувати Броварському районному відділу ГУ ДСНС у Київській області,  відділу ДАІ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області, Броварському районному управлінню ГУ ДСЕС, Броварському відділенню виконавчої дирекції  фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Броварській центральній районній лікарні посилити роботу за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, зниженням виробничого травматизму, професійної захворюваності, попередженню аварійності та  поліпшенню роботи з питань охорони праці.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 777-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, керуючись п. 16 ч. 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування України», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою щодо забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти прийняти до відома.
2. Заступнику голови райдержадміністрації (згідно розподілу обов’язків) здійснювати постійний контроль за станом розвитку освіти Броварського району.
3. Рекомендувати сільським та селищним радам при розробці відповідних бюджетів та цільових програм передбачити в установленому порядку кошти на зміцнення матеріально-технічної бази та утримання навчальних закладів району.
4.Відділу освіти райдержадміністрації:
4.1. Вжити організаційних заходів для забезпечення належного початку нового 2015-2016 навчального року та підготовки закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період.
4.2. Сприяти виконанню загальнодержавних та регіональних освітніх програм, спрямованих на розвиток та вдосконалення системи освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.
4.3. Вжити заходів щодо подальшого розширення мережі дошкільних, оптимізації загальноосвітніх закладів з урахуванням необхідності підвищення якості та доступності освіти.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 778-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання пільг  сім’ям загиблих під час бойових дій в Республіці Афганістан та в зоні проведення Антитерористичної операції

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Київської обласної державної адміністрації від 03.10.2001 № 11-20-12402 «Про фінансову допомогу батькам, чиї сини загинули під час бойових дій в Республіці Афганістан»,  з метою створення належних умов життєдіяльності сім’ям, які втратили рідних в зоні бойових дій, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати за рахунок місцевого бюджету пільги по оплаті за користування житлом (квартирна плата) та оплаті комунальних послуг (користування водою, газом, теплопостачанням, електроенергією) в межах норм, передбачених чинним законодавством:
Батькам, чиї сини загинули в Афганістані             на 50 відсотків
Батькам, чиї сини загинули під час проведення
бойових дій в зоні АТО                                             на 50 відсотків
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Броварської районної ради від 27.03.2008 р. № 239-16-V «Про надання пільг інвалідам та сім’ям загиблих під час бойових дій в Республіці Афганістан» з 01.05.2015.
3. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 779-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про втрату чинності рішення сесії районної ради від 26 липня 2011 року №159-9-VІ  «Про затвердження районної Програми інвентаризації земель та проведення нормативно-грошової оцінки в межах та за межами населених пунктів Броварського району Київської області на 2011-2015 роки»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи зміни у законодавстві України та позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії районної ради від   26 липня 2011 року №159-9-VІ «Про затвердження районної Програми інвентаризації земель та проведення нормативно-грошової оцінки в межах та за межами населених пунктів Броварського району Київської області   на 2011-2015 роки».
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 780-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Броварському районі на 2013-2015 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання районною державною адміністрацією Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Броварському районі на 2013-2015 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Броварському районі на 2013-2015 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації:
– забезпечити виконання заходів спрямованих на формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості району, за рахунок інформаційного забезпечення, підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку району;
– сприяти виконанню заходів спрямованих на реалізацію спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» фаза-ІІІ.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 781-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2015-2016 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в районі, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2015-2016 роки (додається).
2. Броварській районній державній адміністрації довести Програму розвитку малого та середнього підприємництва у Броварському районі на 2015-2016 роки до виконавців та забезпечити її виконання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 782-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарства та технічного переоснащення теплового господарства населених пунктів Броварського району на 2014-2017 роки

Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Кукшина В. М., керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання районної Програми енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарства та технічного переоснащення теплового господарства населених пунктів Броварського району на 2014-2017 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати райдержадміністрації, сільським та селищним головам активізувати роботи по виконанню заходів передбачених зазначеною Програмою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 783-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника голови Броварської районної державної адміністрації Кукшина В.М. про хід виконання районною державною адміністрацією Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання Програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки (далі – Програма) прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації:
– сприяти реалізації заходів Програми;
– посилити співпрацю з Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва з метою виконання Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 784-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій і кадрового резерву Броварського району на 2015 – 2016 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою професійного зростання кадрового потенціалу району шляхом удосконалення системи навчання, урізноманітнення форм і методів навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери управління району, враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту,  районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Програму навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій і кадрового резерву Броварського району на 2015 – 2016 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора  дитячого будинку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Заслухавши звіт директора дитячого будинку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування Довгопола Андрія Олександровича, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт директора дитячого будинку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Роботу дитячого будинку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування визнати задовільною.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 786-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт головного лікаря про діяльність комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»

Заслухавши звіт головного лікаря Броварської центральної районної лікарні Багнюка В.В. про діяльність комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»,  керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоті та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт головного лікаря Багнюка В.В. про діяльність комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».
2. Роботу комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня» визнати задовільною.
3. Рекомендувати Броварській ЦРЛ:
3.1. Направити основні зусилля на зниження захворюваності соціально-небезпечними хворобами, а саме, туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, онкохворобами.
3.2. Продовжити виконання програми енергозабезпечення з проведенням робіт по заміні вікон, утепленню стін корпусів лікарні.
3.3. Продовжити роботу по укріпленню матеріально-технічної бази лікарні. Ввести в експлуатацію дизель-електрогенератор для резервного енергоживлення.
3.4. Забезпечити подальше підвищення рівня кваліфікації лікарів та підвищити якість діагностики і лікування хвороб. Провести реконструкцію котельні і теплотраси лікарні. Побудувати шатрові покрівлі над пологовим, терапевтичним корпусами.
3.5. Поліпшити водозабезпечення лікарні за рахунок буріння глибоководної свердловини.
3.6. Проводити роботу по оснащенню лікарні сучасною лікувально-діагностичною апаратурою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 787-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт головного лікаря про діяльність комунального закладу «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Заслухавши звіт головного лікаря Гаркуші О.П. про діяльність комунального закладу «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт головного лікаря Гаркуші О.П. про діяльність комунального закладу «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».
2. Роботу комунального закладу «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» визнати задовільною.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 788-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора Броварської редакції міськрайонного радіомовлення

Заслухавши звіт директора Броварської редакції міськрайонного радіомовлення Кривобок Н. А., відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт директора Броварської редакції міськрайонного радіомовлення Кривобок Н. А.
2. Роботу  Броварської редакції міськрайонного радіомовлення визнати задовільною.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 789-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора  комунального  підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області Запольської Л.А., керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт директора комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області.
2. Роботу комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради Київської області визнати задовільною.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 790-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку про свою роботу, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Звіт постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку прийняти до відома.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку:
– здійснювати постійний контроль за виконанням рішень ради, висновків та рекомендацій комісії;
 – завершити виконання плану заходів по зміцненню законності та профілактиці правопорушень;
– спільно з профільними комісіями сільських та селищних рад, громадськими формуваннями, правоохоронними органами продовжити роботу з питань профілактики правопорушень та боротьбі зі злочинністю на території району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Симиненка В.І.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 791-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань екології та охорони навколишнього середовища про свою роботу, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Звіт постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища прийняти до відома.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища:
–  брати активну участь при розробці та розгляді районних програм, проектів рішень ради;
– посилити контроль за виконанням рішень ради, висновків та рекомендацій комісії, вносити власні пропозиції районній раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Симиненка В.І.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 792-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін в рішення Броварської районної ради від 26.07.2011р. № 150-9-VI «Про затвердження Положення та персонального складу Комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни в Положення затверджене рішенням Броварської районної ради від 28.04.2011 року № 90-7-VI «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин Броварського району»:
1.1. Доповнити розділ 1 «Загальні положення» п.1.5 наступного змісту:
«Звання Почесний громадянин Броварського району присвоюється одній особі на рік».
1.2. Доповнити пункт 2.2 абзацом другим наступного змісту:
«Клопотання про присвоєння звання Почесний громадянин Броварського району подаються до виконавчого апарату Броварської районної ради до 1 (першого) червня наступного року включно».
1.3. Призупинити дію розділу 5 «Пільги для громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Броварського району» до 01 січня 2016 року.
1.4. Повернутись до розгляду питання про відновлення дії розділу 5 Положення при затвердженні витрат на Програму «Турбота» на наступний бюджетний рік при наявності коштів в районному бюджеті на надання пільг.
2. Внести зміни до складу Комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району», затвердженого рішенням Броварської районної ради від 5 червня 2014 року № 644-36-VІ «Про внесення змін в рішення Броварської районної ради від 26.07.2011 № 150-9-VI «Про затвердження Положення та персонального складу Комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району», виклавши його в наступній редакції:
1. Гришко Сергій Миколайович – голова Броварської районної ради, депутат Броварської районної ради VI скликання, голова комісії;
2. Симиненко Василь Іванович – заступник голови Броварської районної ради, депутат Броварської районної ради VI скликання, заступник голови комісії;
3. Старікова Юлія Володимирівна – начальник організаційного відділу виконавчого апарату Броварської районної ради, секретар комісії;
4. Сінько Володимир Олександрович – голова Броварської районної державної адміністрації;
5. Кушніренко Юрій Іванович – керівник апарату Броварської районної державної адміністрації, депутат Броварської районної ради  VI скликання;
6. Максак Світлана Михайлівна – керуюча справами виконавчого апарату Броварської районної ради;
7. Тітарєва Галина Володимирівна – голова райкому профспілки працівників АПК;
8. Гришко Катерина Трохимівна – голова Броварського райкому профспілки працівників держ-установ;
9. Чернишенко Володимир Ілліч – голова правління ВАТ «Комбінат «Тепличний», Почесний громадянин Броварського району, Герой України;
10. Бабич  Петро Іванович – депутат Броварської районної ради                VI скликання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 793-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну назви районного Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді та затвердження нової редакції Статуту комунального закладу

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту районного Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Змінити назву районного Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді на «Комунальний заклад «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді».
2. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» (додається).
3. Директору комунального закладу «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 794-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу основних засобів (рухомого майна), які використовувались у межах майнового комплексу, розташованого в смт. Велика Димерка по вул. Комунальна, 6, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності Великодимерської селищної ради

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 1-4 Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Доручити голові Броварської районної ради звернутись до Великодимерської селищної ради щодо надання згоди на прийняття у спільну власність територіальної громади селища Велика Димерка основних засобів (рухомого майна), які використовувались у межах майнового комплексу, розташованого в смт Велика Димерка по вул. Комунальна, 6, згідно з додатком.
2. Передати рухоме майно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у спільну власність територіальної громади смт. Велика Димерка.
3. Передачу здійснити згідно з актом прийому-передачі рухомого майна.
4. Рекомендувати голові Великодимерської селищної ради при формуванні комісії з прийняття-передачі рухомого майна включити до її складу представників Броварської районної ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 795-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради

Керуючись п.20 ч.1 ст.43, та ч.4 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Вивести зі Статутного фонду комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради майно згідно з додатком.
2. Зменшити Статутний фонд комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради на суму 1103856,20 грн.
3. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, виклавши п.4.1 у наступній редакції: «Статутний капітал (фонд) підприємства становить 1228345,31 грн. (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч триста сорок п’ять гривень тридцять одну копійку) та формується за рахунок основних фондів підприємства, вартості техніки, обладнання та інших матеріальних цінностей і коштів, що передаються йому Засновником або Органом управління».
4. Доручити  директору комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради Куценку О.М. внести зміни до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради та зареєструвати їх згідно з чинним законодавством.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 796-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання пільги Броварському відділенню № 30 ПАТ «Інтеграл-банк» на сплату орендної плати КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР терміном до 6 місяців

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  рішенням   Броварської   районної    ради    від   21.08.2014   року   № 677-38-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у новій редакції», з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад Броварського району, враховуючи клопотання керуючого Броварським відділенням № 30 ПАТ «Інтеграл-банк» Новика О.В., рішення комісії з оренди об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 28 від 12.03.2015), позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Доручити КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР укласти додаткову угоду  до договору оренди № 6/2014 від 18 липня 2014 року нежитлового приміщення першого поверху площею 10,5 м2 за адресою м. Бровари вул.Незалежності, 39, укладеного між КП «Броварське РайВУЖКГ» БРР та Броварським відділенням № 30 ПАТ «Інтеграл-банк», про встановлення пільгової орендної плати розміром 1 гривня терміном до 6 місяців.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 797-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011           № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 25.02.2015р. № 5), і позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Передати в оренду майно, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, поза конкурсом згідно з додатком.
2. Доручити балансоутримувачу (орендодавцю) – Броварській центральній районній лікарні – укласти договір оренди з заявником відповідно до вимог чинного законодавства.
3. У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладення договору оренди.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 798-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до договорів оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району 

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011р.  № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 р. № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протоколи № 5 від 25.02.2015р. та № 6 від 17.03.2015р.), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до договорів оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку  комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 899-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію  з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 3,3917 га, що надана гр. Семеног Марії Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка якої становить 88772,15 грн. (вісімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дві гривні 15 коп.).
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 800-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення депутатів Броварської районної ради Київської області до Кабінету Міністрів України, НКРЕ, Антимонопольного комітету України, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів із забезпечення прозорої, взаємовигідної політики в сфері надання послуг з постачання електричної енергії мешканцям Броварського району

Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Фастівської районної ради, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Схвалити звернення депутатів Броварської районної ради Київської області до Кабінету Міністрів України, НКРЕ, Антимонопольного комітету України, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів із забезпечення прозорої, взаємовигідної політики в сфері надання послуг з постачання електричної енергії мешканцям Броварського району (додається).
2. Доручити голові Броварської районної ради підписати звернення, схвалене цим рішенням, та направити адресатам.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 801-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення депутатів Броварської районної ради Київської області до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України про внесення до законодавчих актів України змін щодо напрямків використання коштів місцевих бюджетів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Обухівської районної ради, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Схвалити звернення депутатів Броварської районної ради Київської області до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України про внесення до законодавчих актів України змін щодо напрямків використання коштів місцевих бюджетів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (додається).
2. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. підписати звернення, схвалене цим рішенням, та направити його Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 802-47.2-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до структури виконавчого апарату районної ради

Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до структури виконавчого апарату районної ради згідно з додатком.
2. Фінансування витрат на утримання виконавчого апарату ради проводити в межах сум, передбачених бюджетом на 2015 рік зі змінами.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
14 травня 2015 року
№ 803-47.2-VІ