23 сесїя Броварської районної ради VI скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації
про виконання районного бюджету Броварського району
за 9 місяців 2012 року

Заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року, відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року по доходах у сумі 189 692,1 тис. грн. і по видатках у сумі 194 312,5 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 4620,4 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 183 056,1 тис. грн. і по видатках у сумі 187 300,4 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 4244,3 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 6 636,0 тис. грн. і по видатках у сумі  7 012,1 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 376,1 тис. грн.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 375 – 23 -VІ
Виконання доходної частини районного бюджету  Броварського району за 9 місяців 2012 року
Довідка про виконання районного бюджету  Броварського району за 9 місяців  2012 рік 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

 Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІ скликання
від 29 грудня 2011 року № 222-15-VІ “Про районний бюджет
Броварського району на 2012 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 222-15-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2012 рік” :
1.1.    у абзаці першому пункту 1 цифру „249406,7” замінити на „271495,808”
1.2.   у абзаці другому пункту 1 цифру „243005,8”, „62521,3”, „6400,9” замінити на   „264249,408”, „ 71511,7”, „7246,4”
1.3.  у абзаці другому пункту 2 цифру „249406,7”, „242505,8” „6900,9”замінити на „273709,008”, „265619,208”, „8089,8”
1.4.    у абзаці третьому цифру „500,0” замінити на „419,2”
1.5.    у абзаці четвертому цифру „500,0” замінити на „419,2”
1.6.    у пункті дев’ятому  цифру „1378,5” замінити на „1546,65”
1.7.    направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по загальному фонду районного бюджету в сумі 1789,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–    Відділ освіти   – 868,8 тис. грн.
–    Райдержадміністрація    – 100,0 тис. грн.
–    Управління праці та соціального захисту населення    –  40,0 тис. грн.
–    Відділ з питань фізкультури та спорту  –  25,0 тис. грн.
–    Районна рада  –  65,2 тис. грн.
–    Фінансове управління – 690,0 тис .грн.
1.8. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 325,2 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Районна рада   – 160,0 тис. грн.
– Відділ освіти   – 165,2 тис. грн.
1.9. кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 7).
1.10. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по спеціальному фонду (кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) районного бюджету в сумі 99,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Управління агропромислового розвитку   – 99,0 тис. грн.
1.11. пункт 15 викласти в наступній редакції: «Відповідно до п.п. 3 п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України надати право голові Броварської районної державної адміністрації, за результатами виконання бюджету Броварського району, отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів  місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за  рахунок  коштів  єдиного  казначейського  рахунку  на умовах її повернення без нарахування  відсотків за користування цими коштами» .
1.12.  внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7, 8  до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 376 – 23 -VІ

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2013 рік

Відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 9 статті 75, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 268 483,8 тис.грн.
Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 260 783,9 тис.грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 120 061,4 тис.грн., субвенції з державного бюджету у сумі 77 292,0 тис.грн.., спеціального фонду бюджету в сумі 7 699,9 тис.грн., в тому числі субвенція з державного бюджету у сумі 2 645,9 тис.грн. (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 268 483,8 тис.грн. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 260 783,9 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 7 699,9 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3) та за програмно-цільовим методом планування видатків (додаток 3.1).
3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200,0 тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2013 рік:
– загальний фонд:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам  у сумі 11 530,2 тис.грн.;
коштів, що передаються до районного  бюджету у сумі 8 601,6 тис.грн.;
субвенція на утримання об’єктів спільного користування з бюджету міста Бровари у сумі 80,0 тис.грн.;
субвенція на утримання об’єктів спільного користування до бюджету міста Бровари у сумі 100,0 тис.грн.;
субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Бровари в сумі 132,0 тис.грн.;
субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з сільських, селищних бюджетів  у сумі  1 147,9 тис.грн.;
–    спеціальний фонд:
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 2 645,9 тис.грн.
субвенція на утримання об’єктів спільного користування з бюджету міста Бровари у сумі 500,0 тис.грн.
5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам з районного бюджету та коштів, що передаються до районного бюджету з бюджетів сіл, селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду  відповідних місцевих бюджетів згідно із додатком 4 до цього рішення.
6. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету в сумі 2,0тис.грн. та надання кредитів з районного бюджету в сумі 2,0 тис.грн. в 2013 році (додаток 5).
7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);
– нарахування на заробітну плату (код 2120);
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 2220);
– забезпечення продуктами харчування ( код 2230);
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
– інші виплати  населенню ( код 2730);
– трансферти органам державного управління інших рівнів( код 2620).
9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 1 354,9 тис.грн. (додаток 8).
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації протягом бюджетного періоду у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.
12. Надати право районній державній  адміністрації приймати рішення протягом року щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету у період між сесіями районної ради, з наступним внесенням змін  до рішення про районний бюджет.
13. Установити, що кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.
14. Установити, що  обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахуванням на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та пенсійного фонду в обов’язковому порядку покриваються головним управлінням Державної казначейської служби України у Київській області в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.
Надати право Броварській районній державній адміністрації укладати в установленому порядку договори про надання зазначених короткотермінових позичок з Броварським управлінням Державної казначейської служби  Київської області.
15. Відповідно до п.п.3 п.1 ст.73 Бюджетного кодексу України надати право голові Броварської районної державної адміністрації, за результатами виконання бюджету Броварського району, отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів  місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за  рахунок  коштів  єдиного  казначейського  рахунку  на умовах її повернення без нарахування  відсотків за користування цими коштами .
16. Надати право фінансовому управлінню районної державної  адміністрації укладати в установленому порядку угоди з установами банків про розміщення  на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів районного бюджету з метою ефективного використання фінансових ресурсів.
17. Надати право районному фінансовому управлінню  затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.
18. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.
19.  Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
19.1. У тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх до Броварського управління державної казначейської служби України Київської області та до фінансового управління райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків.
19.2. Не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 01 січня 2013 року.
20. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
21.  Додатки № 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.
23. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 377 – 23 -VІ

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 3.1
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 7
Додаток 8


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного
і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2012 року

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Онашка О.В. про виконання районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9місяців 2012 року, керуючись  п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада    

ВИРІШИЛА:

1.  Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2012 року прийняти до відома.
2. З метою забезпечення соціально – економічного, культурного і духовного розвитку територіальних громад сіл та селищ Броварського району у   2012 році:
2.1. Броварській об’єднаній державній податковій інспекції спільно з управлінням економіки:
–    посилити контроль та активізувати роботу з питання повноти сплати податків до бюджетів сільських рад (в т. ч. за рахунок проведення виїзних засідань, круглих столів з платниками податків);
– вжити заходів щодо залучення до сплати податку з доходів фізичних осіб юридичними особами (працедавцями) до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням їх уповноважених підрозділів;
– спільно з головами сільських, селищних рад проводити робочі зустрічі з суб’єктами підприємницької діяльності, в тому числі по виробничих, торгівельних та інших відокремлених підрозділах, що знаходяться на відповідних територіях та залучати їх до сплати податків;
– сприяти розгляду на сесіях сільських та селищних рад питання стану сплати податків та платежів до бюджетів суб’єктами господарювання, які зареєстровані на території відповідних сільських та селищних рад.
2.2. Рекомендувати сільським  та селищним  головам, Броварському міськрайонному Центру зайнятості:
– забезпечити виконання Програми участі безробітних в оплачуваних громадських роботах та поліпшення зайнятості сільського населення.
3. Управлінню агропромислового розвитку:
–    забезпечити нарощування поголів’я великої рогатої худоби і свиней з урахуванням діючих програм підтримки галузі тваринництва;
– активізувати продаж сільськогосподарської продукції безпосередньо виробниками на діючих продовольчих ринках району, створивши при цьому необхідні умови.
4. Фінансовому управлінню:
–    забезпечити фінансування затверджених районною радою цільових комплексних програм, виходячи з реальних можливостей бюджету;
–    здійснювати у повному обсязі розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, не допускаючи заборгованості із зазначених послуг;
–    забезпечити неухильне виконання заходів щодо економії бюджетних коштів та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів.
5. Управлінню праці та соціального захисту населення:
– здійснювати подальший контроль за своєчасністю  виплат заробітної плати та інших соціальних виплат.
6. Відділу житлово-комунального господарства:
–    здійснювати моніторинг стану розрахунків споживачів за надані  комунальні послуги та погашення наявних боргів;
–    забезпечити виконання цільових комплексних програм  розвитку житлово-комунального господарства.
7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 378 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2012 року

Броварський район запідсумками 9 місяців 2009, 2010, 2011, 2012 року

ВИКОРИСТАННЯ  КОШТІВ СІЛЬСЬКИМИ ТА СЕЛИЩНИМИ ГРОМАДАМИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО –  ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  (станом на 01.10.2012)


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи
Броварської районної ради VІ скликання на 2013 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІ скликання на 2013 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Шульгу В.Є.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 379 – 23 -VІ

План роботи Броварської районної ради VІ скликання на 2013 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку
та результати діяльності на території Броварського району

Заслухавши інформацію  начальника Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Семікопа С.М. про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Броварського району, керуючись п.36 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада


В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Броварського району прийняти до відома.
2. Рекомендувати райдержадміністрації:
2.1 Провести роботу, спрямовану на охорону об’єктів усіх форм власності, забезпечення особистої безпеки громадян та їхнього майна, участі у попередженні та розкритті злочинів, забезпеченні громадського порядку, відсутності злочинного посягання на власність в торгівельних і розважальних закладах та інших місцях масового скупчення людей.
2.2. Здійснити відповідні заходи щодо технічного укріплення та впровадження систем охоронної сигналізації до своєчасного озброєного реагування (прибуття на місце наряду міліції), а саме: забезпечити встановлення в  торгівельних і розважальних закладах та інших місцях масового скупчення людей тривожних кнопок екстреного виклику нарядів міліції (служб охорони) і систем відео спостереження.
3. Рекомендувати Броварському МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району)  ГУ МВС України в Київській області:
3.1. Вжити невідкладних заходів щодо покращення роботи дільничних інспекторів міліції по профілактиці злочинності в районі.
4.  Рекомендувати селищним, сільським радам:
4.1. Здійснювати заходи щодо створення належних умов праці дільничним інспекторам міліції, забезпечити їх: службовими кабінетами, телефонним зв’язком.
4.2. Активізувати роботу громадських формувань.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 380 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати
діяльності на території Броварського району

Заслухавши інформацію Броварського міжрайонного прокурора Гарника М.В. про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території Броварського району, керуючись п.36 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію  про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території Броварського району прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 381 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку футболу
в  Броварському районі на 2009-2013 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку футболу в Броварському районі на 2009-2013 роки, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку футболу в Броварському районі на 2009-2013 роки прийняти до відома.
2. Сільським та селищним головам, відділу з питань фізичної культури     та спорту, відділу освіти районної державної адміністрації, ФСТ “Колос”:
2.1. Сприяти розвитку футболу в селах та селищах району, поліпшенню матеріально-технічної бази футболу і передусім будівництву сучасних спортивних споруд та стадіонів.
2.2. Організувати залучення різних груп населення району до масових занять з футболу з метою формування здорового способу життя.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 382 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання Програми розвитку футболу в Броварському районі на 2009-2013 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку галузі культури
Броварського району на 2011-2015 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1. Сіл Богданівка, Заворичі, Погреби, Красилівка створити умови для задоволення культурних потреб населення; надати доступність мистецької освіти та здобуття творчого інтелектуального і духовного розвитку молоді   та збереження національної культурної спадщини.
2.2. Виготовити правоустановчі документи на об’єкти нерухомості закладів культури та земельних ділянок необхідних для їх обслуговування.
2.3. Головам смт В.Димерка, с. Богданівка, с. Семиполки вирішити питання з приміщеннями для занять по класу хореографії філій ДШМ смт Калинівка.
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї,  молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 383 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми з правової освіти населення
Броварського району на 2011-2014 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми з правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання районної Програми з правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 384 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання районної Програми з правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної  Програми щодо вдосконалення
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі
на 2011 – 2012 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації  Прянішнікової  К.В. про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2011 – 2012 роки,  керуючись п. 16 ч.1   ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи  із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2011 – 2012 роки прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 385 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи  із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2011 – 2012 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2012 рік

Заслухавши інформацію керівника апарату Броварської райдержадміністрації  Кушніренка Ю.І. про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2012 рік,  керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2012 рік прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 386 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2012 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

 

Про хід виконання районної Програми «Протиепізоотичні заходи
та боротьба з хворобами тварин у 2012 році»

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Миронця М.П. про хід виконання районної Програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2012 році», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання районної Програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2012 році» прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 387 – 23 -VІ
Інформація про хід виконання районної Програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2012 році»


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми діяльності та фінансової
підтримки комунального підприємства редакції газети
«Нове життя» на 2012 рік

Заслухавши інформацію керівника апарату Броварської райдержадміністрації  Кушніренка Ю.І. про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2012 рік, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада


ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на  2012 рік прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 388 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на  2012 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

 

Про хід виконання Програми збереження фондів
Трудового архіву Броварського району на 2012рік

Заслухавши інформацію керівника апарату Броварської райдержадміністрації Кушніренка Ю.І. про хід виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2012 рік, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно до вимог Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи»,  ст. 91 Бюджетного кодексу України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2012 рік прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 389 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2012 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми відпочинку та
оздоровлення дітей Броварського району на 2012 рік

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2012 рік, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Інформацію про хід виконання районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2012 рік прийняти до відома.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 390 – 23 -VІ

Інформація про хід виконання районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2012 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми «Турбота»
на 2012-2015 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Пряншнікової К.В. про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2012-2015 роки, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії  районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання районної Програми «Турбота» на    2012-2015 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 391 – 23 -VІ
Інформація про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2012-2015 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих
районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів прийнятих районною радою

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Онашка О.В. про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою прийняти до відома.
2.  Забезпечити реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 392 – 23 -VІ

Інформація про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження акту ліквідаційної комісії з ліквідації
комунального підприємства «Госпрозрахункове бюро
з питань зовнішньої реклами»

Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення сесії районної ради № 269-16-VI від 28.02.2012 «Про припинення діяльності комунального підприємства «Госпрозрахункове бюро з питань зовнішньої реклами» шляхом його ліквідації», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт ліквідаційної комісії з ліквідації комунального підприємства «Госпрозрахункове бюро з питань зовнішньої реклами», що додається.
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 393 – 23 -VІ

Акт ліквідаційної комісії з ліквідації комунального підприємства «Госпрозрахункове бюро з питань зовнішньої реклами»


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін в рішення Броварської районної ради від 26.07.2011 № 150-9-VI
«Про затвердження Положення та персонального складу Комісії з питань присвоєння звання
«Почесний громадянин Броварського району»

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада


В И Р І Ш И Л А:

1.    Внести зміни в рішення Броварської районної ради від 26.07.2011  № 150-9-VI «Про затвердження Положення та персонального складу Комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району», а саме:
–    вивести із персонального складу комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району» – Дідусь Інесу Василівну начальника організаційного відділу виконавчого апарату Броварської районної ради;
–    ввести до персонального складу комісії з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району» – Старікову Юлію Володимирівну начальника організаційного відділу виконавчого апарату Броварської районної ради
2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 394 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення розміру орендної плати комунальному підприємству «Трудовий архів Броварського району»
за надання в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Броварського району
Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  Рішенням Броварської районної ради від 29.12.2011 року № 238-15-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди нежитлових приміщень, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району Київської області», з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, враховуючи що комунальне підприємство «Трудовий архів Броварського району» є неприбутковим, рішення комісії з оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 06 від 30.11.2012),  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада


В И Р І Ш И Л А:

1.    Встановити розмір орендної плати комунальному підприємству «Трудовий архів Броварського району», за орендне приміщення площею 53,20 кв.м. з орендною ставкою 1% експертної оцінки.
2.    Доручити балансоутримувачу, комунальному підприємству «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, переукласти договір оренди із затвердженою орендною ставкою 1% експертної оцінки.
3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 395 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку виробництва альтернативних видів палива
в Броварському районі на період 2013-2015 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про альтернативні види палива», на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку виробництва альтернативних видів палива в Броварському районі на період 2013-2015 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 396 – 23 -VІ
Програма розвитку виробництва альтернативних видів палива в Броварському районі на період 2013-2015 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про списання основних засобів відділу культури і туризму
Броварської районної державної адміністрації

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства  України та Міністерства  економіки України від 10.08.01 № 142/181  та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.01 за № 787/5978, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Списати з балансу відділу культури і туризму Броварської районної державної адміністрації основні засоби, які не придатні для подальшого використання, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 397 – 23 -VІ

Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Броварському районі

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою стабілізації показників епідемічного процесу з захворюваності, поширеності, смертності від ВІЛ/СНІДу, запобігання виникнення випадків інфікування ВІЛ від матері до дитини та через донорську кров, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Броварському районі (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 398 – 23 -VІ

Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Броварському районі


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки
комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2013 рік

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу в Україні)», Указом Президента України від 09.12.2000 №1323 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  діяльності   та   фінансової   підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2013 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 399 – 23 -VІ

Програма  діяльності   та   фінансової   підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2013 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки
Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2013 рік

Керуючись п. 16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  ст.91 Бюджетного кодексу України,  Законами України «Про телебачення і радіомовлення»,  «Про Цивільну оборону в Україні», Указом  Президента України від 09.12.2000 № 1323 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні»,  а також   враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2013 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 400 – 23 -VІ

Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2013 рік
Додаток 1
Додаток 2


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної програми
«Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами
тварин у 2013 році»

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про ветеринарну медицину України», «Про державну підтримку сільського господарства», з метою підтримки сільськогосподарських товаровиробників району у виробництві стратегічно важливих видів сільськогосподарських продуктів для забезпечення продовольчої безпеки, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2013 році» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 401 – 23 -VІ

Програма «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2013 році»


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

 

Про призначення Шапки Лариси Сергіївни на посаду
редактора  міськрайонної газети «Нове життя»
Розглянувши заяву Шапки Лариси Сергіївни про призначення її на посаду редактора міськрайонної газети «Нове життя», рекомендації трудового колективу комунального підприємства редакції газети «Нове життя», керуючись пунктом 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 4.4, 4.6 Редакційного статуту комунального підприємства редакції газети «Нове життя», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Призначити Шапку Ларису Сергіївну на посаду редактора міськрайонної газети «Нове життя».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності .

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 403 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження витрат на утримання
районної ради та її виконавчого апарату на 2013 рік

Керуючись п.4 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  витрати на утримання районної ради та її  виконавчого апарату  згідно з додатком 1.
2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в межах затверджених видатків на оплату праці.
3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці.
4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 404 – 23 -VІ

Додаток 1


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я
Про надання погодження видачі дозволу ТОВ « Гідроекоресурс»
на проведення комплексних робіт з покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів
в адміністративних межах Погребської та Зазимської сільських рад

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 Водного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити ТОВ «Гідроекоресурс» видачу дозволу на проведення комплексних  робіт  з покращення санітарно-екологічного стану земель водного фонду, днопоглиблення, розчищення та берегоукріплення річки Десенка («Чорторий»),  озер   «Кільнище»,   «Глибоке» в Броварському районі Київської області,  а також  водойм та озер згідно рішень Погребської сільської ради  «Штани», «Вовче око», «Яценкове озеро», «Кодак», «Троїцький кодачок», «Бичова», р. «Старуха», «Стара Десна та Озеро» (водовідвідний канал в заплаві р. Десна на території Погребської сільської ради «Погребський старик») і меліоративних каналів та озер на території Зазимської сільської  ради «Покал», «Ковалівське».
2. Доручити постійній комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища провести аналіз виконання попередньо прийнятих рішень про надання погоджень видачі дозволу юридичним особам на проведення робіт з днопоглиблення, розчищення та берегоукріплення р. Десна на території Броварського району.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 405 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр. Литовченко Ульяні  Минівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Русанівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,2561 га ріллі становить 36774,97  грн. (тридцять шість тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 97 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0434 га  багаторічних насаджень становить 3090,72 грн. (три тисячі дев’яносто гривень 72 коп.).
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Дашко Оксані Петрівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,2639 га ріллі становить  30938,19 грн. (тридцять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень    19 коп.).
3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Литвиненко Ользі Лукічні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3388 га ріллі становить 7298,84 грн. (сім тисяч двісті дев’яносто вісім гривень 84 коп.).
4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр. Божук Петру  Мартиновичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Русанівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,6769 га ріллі становить 36622,24 грн. (тридцять шість тисяч шістсот двадцять дві гривні 24 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0435 га  багаторічних насадженнь становить 3097,86 грн. (три тисячі дев’яносто сім гривень 86 коп.).
5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок, що надані гр. Марченку Федору Леонтійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 3,0527 га ріллі становить 40894,80 грн. (сорок тисяч вісімсот дев’яносто чотири гривні 80 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2015 га  багаторічних насаджень становить 11068,70 грн. (одинадцять тисяч шістдесят вісім гривень 70 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2015 га  багаторічних насаджень становить 11068,70 грн. (одинадцять тисяч шістдесят вісім гривень 70 коп.).
6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок, що надані гр. Гузенку Василю Григоровичу, для ведення особистого селянського господарства на території Княжицької та  Погребської сільських рад Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1832 га сіножаті становить 683,94 грн. (шістсот вісімдесят три гривні 94 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5580 га  сіножаті становить 3150,94 грн. (три тисячі сто п’ятдесят гривень 94 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3730 га  ріллі становить 8294,84грн. (вісім тисяч двісті дев’яносто чотири гривні 84 коп.).
7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр. Колко Марії Олександрівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,4238 га ріллі становить 20007,44 грн. (двадцять тисяч сім гривень 44 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2023 га  багаторічних насаджень становить 11112,64 грн. (одинадцять тисяч сто дванадцять гривень 64 коп.).
8. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок, що надані гр. Дяченко Вірі Іванівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Світильнянської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,8718 га ріллі становить 28073,30 грн. (двадцять вісім тисяч сімдесят три гривні 30 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5076 га  ріллі становить 7613,00 грн. (сім тисяч шістсот тринадцять гривень 00 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,9885 га  сіножаті становить 14938,34 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот тридцять вісім гривень 34 коп.).
9. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Охріменко Ользі Іванівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,5060 га ріллі становить 20573,24 грн. (двадцять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні 24 коп.).
10. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  2-х земельних ділянок, що надані гр. Савченко Уляні Степанівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,7400 га ріллі становить 23769,83 грн. (двадцять три тисячі сімсот шістдесят дев’ять гривень 83 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2015 га  багаторічних насаджень становить 11068,70 грн. (одинадцять тисяч шістдесят вісім гривень 70 коп.).
11. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду гр. Ганжі Володимиру Вікторовичу під сінокосіння в межах Світильнянської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2992 га сіножаті становить 4521,54 грн. (п’ять тисяч п’ятсот двадцять одна гривня 54 коп.).
12. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Герасименко Харитині Григорівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,7727 га ріллі становить 37891,45 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня 45 коп.).
13. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Олексієнку Валерію Едуардовиу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території території Погребської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3387 га ріллі становить 7296,64 грн. (сім тисяч двісті дев’яносто шість гривень 64 коп.).
14. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  2-х земельних ділянок, що надані гр. Маркуці Валентині Василівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства на території Русанівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,2277 га ріллі становить 36572,17 грн. (тридцять шість тисяч п’ятсот сімдесят дві гривні 17коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0434 га  багаторічних насаджень становить 3090,72 грн. (три тисячі дев’яносто гривень 72 коп.).

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 406 – 23 -VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів,
які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій
та інших сферах діяльності на 2013 – 2014 роки

Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії  районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2013 – 2014 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 407 – 23 -VІ
Програма відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2013 – 2014 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Програми навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів,
працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій району і кадрового
резерву Броварського району на 2013-2014 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійної  комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту,  районна рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій району і кадрового резерву Броварського району на 2013-2014 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 408 – 23 -VІ
Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних установ та організацій району і кадрового резерву Броварського району на 2013-2014 роки

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми збереження фондів
Трудового архіву Броварського району на 2013 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», відповідно до вимог Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», ст. 91 Бюджетного кодексу України, з метою збереження архівного фонду Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити   Програму   збереження   фондів   Трудового  архіву Броварського району на 2013 рік (додається).
2. Рекомендувати   Броварській   райдержадміністрації   забезпечити КП «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області приміщенням з належними умовами для зберігання документації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 409 – 23 -VІ

Програма   збереження   фондів   Трудового  архіву Броварського району на 2013 рік


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку хокею
в  Броварському районі на 2013-2017 роки

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою посилення підтримки розвитку хокею в районі, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку хокею в Броварському районі на 2013-2017 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації виходячи з реальних можливостей місцевого бюджету передбачити видатки на реалізацію Програми за рахунок загальних асигнувань по галузі “Фізична культура і спорт”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 410 – 23 -VІ

Програма розвитку хокею в Броварському районі на 2013-2017 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди Броварській центральній районній лікарні на списання майна, що належить до основних фондів лікарні та є спільною власністю територіальної громади міста Бровари Київської областіта територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.01 № 142/181, зареєстрованим в Міністерства юстиції України 05.09.01 за №787/5978, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Броварській центральній районній лікарні на списання майна, що належить до основних фондів лікарні, які не підлягають для подальшого використання та є спільною власністю територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Головному лікарю Броварської центральної районної лікарні відобразити в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі актів на списання.
3. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 411 – 23 -VІ

Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  районної  Програми щодо вдосконалення
соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі
на 2013 – 2015 роки

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем для соціально незахищених категорій сімей,  дітей  та молоді, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити районну Програму щодо вдосконалення соціальної роботи  із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013 – 2015 роки   (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 412 – 23 -VІ

Програма щодо вдосконалення соціальної роботи  із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013 – 2015 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми відпочинку та
оздоровлення дітей Броварського району на 2013 рік

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити районну Програму відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2013 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 413 – 23 -VІ

Програма відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2013 рік
Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу в орендне користування комунального майна,
що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішенням Броварської районної ради від 29.12.2011 року № 238-15-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди нежитлових приміщень, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району Київської області», з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, враховуючи рішення комісії з оренди об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 6 від 30.11.2012), позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати в орендне користування майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, згідно з додатком 1.
2. Доручити балансоутримувачу, КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, укласти договір оренди з єдиним заявником Броварською районною державною адміністрацією, площею 96,0 кв, м., термін оренди – 10 років відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Доручити балансоутримувачу, КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, укласти договір оренди з єдиним заявником Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпроект», площею 30,6 кв, м., термін оренди – 2 роки 11 місяців, з цільовим використанням – надання послуг населенню з проведення землевпорядних робіт, відповідно до вимог чинного законодавства.
4. У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з прийняття рішень районної ради, з вини заявників, рішення втрачають чинність, в частині надання дозволу орендодавцям на укладення договору оренди.
5. Погодити перелік об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району для передачі в оренду згідно з додатком 2.
6. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 414 – 23 -VІ

Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я
Про продовження терміну дії договорів оренди комунального майна, що перебуває у
спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та
територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючі рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 19.11.2012 № 9) і позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити термін дії договорів оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Балансоутримувачу (Орендодавцю) – Броварській центральній районній лікарні оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3. У разі не укладення договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладення договору оренди з заявником.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 415 – 23 -VІ

Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 9 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань  архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському  районі Київської області на 2013-2014 роки (додається).
2. Управлінню  економіки  районної   державної  адміністрації здійснювати координацію робіт щодо виконання Програми, періодично інформувати про хід її виконання районну раду.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 416 – 23 -VІ

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському  районі Київської області на 2013-2014 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про призначення директора комунального закладу «Броварська районна школа
муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області

Розглянувши заяву Скирти Миколи Миколайовича про призначення його на посаду директора комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 2.7. Статуту комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Призначити Скирту Миколу Миколайовича на посаду директора комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області з 02.01.2013 року.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності .

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
25 грудня 2012 року
№ 417 – 23 -VІ