21 позачергова сесія Броварської районної ради VI скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІ скликання
від 29 грудня 2011 року № 222-15-VІ “Про районний бюджет
Броварського району на 2012 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни    до рішення сесії районної ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 222-15-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2012 рік” :
1.1. у абзаці першому пункту 1 цифру „249406,7” замінити на „262808,808”
1.2. у абзаці другому пункту 1 цифру „243005,8”, „62521,3”, „6400,9” замінити на   „255777,608”, „ 69732,166”, „7031,2”
1.3. у абзаці другому пункту 2 цифру „249406,7”, „242505,8” „6900,9” замінити на „265022,008”, „257328,608”, „7693,4”
1.4. у абзаці третьому цифру „500,0” замінити на „238,0”
1.5. у абзаці четвертому цифру „500,0” замінити на „238,0”
1.6. у пункті дев’ятому  цифру „1378,5” замінити на „1677,75”
1.7. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по загальному фонду районного бюджету в сумі 1789,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–    Відділ освіти   – 868,8 тис. грн.
–    Райдержадміністрація    – 100,0 тис. грн.
–    Управління праці та соціального захисту населення    –  40,0 тис. грн.
–    Відділ з питань фізкультури та спорту  –  25,0 тис. грн.
–    Районна рада  –  65,2 тис. грн.
–    Фінансове управління – 690,0 тис. грн.
1.8. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 325,2 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Районна рада   – 160,0 тис. грн.
– Відділ освіти   – 165,2 тис. грн.
1.9. кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 7).
1.10. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по спеціальному фонду (кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) районного бюджету в сумі 99,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Управління агропромислового розвитку   – 99,0 тис. грн.
1.11.  внести зміни у додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
8 листопада 2012 року
№ 371 – 21 позач.-VІ

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 6
Додаток 7
Додаток 8


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації  з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Фесенку Григорію Івановичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,0498 га ріллі становить 31 273,21 грн. (тридцять одна тисяча двісті сімдесят три гривні 21коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2014 га  багаторічних насаджень становить 11 063,20 грн. (одинадцять тисяч шістдесят три гривні 20 коп.).
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Сергієнко Анастасії Петрівні для ведення особистого селянського господарства в межах Погребської та Княжицької сільських рад Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5798 га сіножаті становить 2 981,09 грн. (дві  тисячі дев’ятсот вісімдесят одна гривня 09 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3832 га ріллі становить 8 255,34 грн. (вісім тисяч двісті п’ятдесят п’ять гривень 34 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0981га сіножаті становить 1 163,33 грн. (одна тисяча сто шістдесят три гривні 33 коп.).
3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Примі Надії Володимирівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,3072 га становить 44 314,14 грн. (сорок чотири тисячі триста чотирнадцять гривень 14 коп.).
4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Бондар Марії Федорівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,9505 га ріллі становить 8 658,68 грн. (вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім гривень 68 коп.).
5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Бондар Марії Федорівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Пухівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2810 га ріллі становить 7 850,08 грн. (сім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 08 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1600 га сіножаті становить 1 032,06 грн. (одна тисяча тридцять дві гривні 06 коп.).
6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Федоренку Миколі Омеляновичу, для ведення особистого селянського господарського в межах Погребської  сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0500 га сіножатей становить 252,54 грн. (двісті п’ятдесят дві гривні 54 коп.).
7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Федоренку Миколі Омеляновичу, для ведення особистого селянського господарства на території Жердівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1800 га ріллі становить 2 334,27 грн. (дві тисячі триста тридцять чотири гривні 27 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5000 га сіножатей становить 3 473,47 грн. (три тисячі чотириста сімдесят три гривні 47 коп.).
8. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Денисюк Оксані Дмитрівні, для ведення індивідуального садівництва на території Погребської  сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1200 га багаторічних насаджень становить 12 852,29 грн. (дванадцять тисяч вісімсот п’ятдесят дві гривні 29 коп.).
9. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Гуцалу Михайлу Івановичу, для ведення особистого селянського господарства в межах Погребської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,8000 га сіножатей  становить 7 203,07 грн. (сім тисяч двісті три гривні 07 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0995 га сіножатей становить 895,87 грн. (вісімсот дев’яносто п’ять гривень           87 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,7495 га сіножатей становить 6 724,96 грн. (шість тисяч сімсот двадцять чотири гривні 96 коп.).
10. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Ячнику Павлу Петровичу, для товарного сільськогосподарського виробництва в межах Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,0811 га ріллі становить 28 471,64 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста сімдесят одна гривня 64 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,4762 га сіножатей становить 11 335,46 грн. (одинадцять тисяч триста тридцять п’ять гривень 46 коп.).
11. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Касян Марії Миколаївні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Княжицької  сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,3140 га ріллі становить 17 123, 39 грн. (сімнадцять тисяч сто двадцять три гривні 39 коп.).
12. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у спільну сумісну власність гр.гр. Гераськіну Сергію Володимировичу, Собко Олені Миколаївні, Бондаренку Вадиму Миколайовичу, для будівництва індустріального логістичного центру (землі промисловості) на території  Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,5699 га становить 1 702 556, 55 грн. (один мільйон сімсот дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 55 коп.).
13. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Сімчуку Володимиру Миколайовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Літківської сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,9719 га ріллі становить 21 839,64 грн. (двадцять одна тисячі вісімсот тридцять дев’ять гривень 64 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,4000 га сіножатей становить 10 414,40 грн. (десять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 40 коп.).
14. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Негоді Галині Василівні, для ведення особистого селянського господарства в межах Погребської та Княжицької сільських рад Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5286 га сіножатей становить 3 018,18 грн. (три тисячі вісімнадцять гривень 18 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3834 га ріллі становить 8 259,66 грн. (вісім тисяч двісті п’ятдесят дев’ять гривень 66 коп.); нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2408 га сіножатей становить 2 855,58 грн. (дві тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 58 коп.).
15. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Вишненку Микиті Йосиповичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Гоголівської  сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,9597 га ріллі становить 40 420,82 грн. (сорок тисяч чотириста двадцять гривень 82 коп.).
16. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр. Костюк Катерині Іванівні, для ведення садівництва на території Руднянської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0640 га багаторічних насаджень становить 4 223,33 грн. (чотири тисячі двісті двадцять три гривні 33 коп.).
17. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Гришко Парасковії Петрівні, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Світильнянської  сільської ради Броварського району Київської області: нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,8979 га ріллі становить 28 464,79 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста шістдесят чотири гривні 79 коп.);  нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5138 га ріллі становить 7 706,00 грн. (сім тисяч сімсот шість гривень 00 коп.);  нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,8489 га сіножатей становить 14 393,15 грн. (чотирнадцять тисяч триста дев’яносто три гривні 15 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
8 листопада 2012 року
№ 372 – 21 позач.-VІ