20 позачергова сесія Броварської районної ради VIскликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про присвоєння звання
«Почесний громадянин Броварського району»

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положень про звання «Почесний громадянин Броварського району», затвердженого рішенням Броварської районної ради від 28 квітня 2011 року № 90-7-VІ, про Комісію з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району», затвердженого рішенням Броварської районної ради від 26 липня 2011 року № 150-9-VІ, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

Присвоїти звання «Почесний громадянин Броварського району»:
– Косенку Анатолію Тихоновичу;
– Коляді Володимиру Степановичу;
– Плаксі Сергію Лукичу;
– Прокопенку Віталію Артемовичу.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 360-20позач.-VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІ скликання
від 29 грудня 2011 року № 222-15-VІ “Про районний бюджет
Броварського району на 2012 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Внести наступні зміни    до рішення сесії районної ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 222-15-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2012 рік” :
1.1.    у абзаці першому пункту 1 цифру „249406,7” замінити на „257350,908”
1.2.   у абзаці другому пункту 1 цифру „243005,8”, „62521,3” замінити на   „250919,708”, „ 64682,0”
1.3.   у абзаці другому пункту 2 цифру „249406,7”, „242505,8” „6900,9”замінити на „259564,108”, „252520,708”, „7043,4”
1.4.    у абзаці третьому цифру „500,0” замінити на „188,0”
1.5.    у абзаці четвертому цифру „500,0” замінити на „188,0”
1.6.    у пункті дев’ятому  цифру „1378,5” замінити на „1618,5”
1.7.    направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 1789,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–    Відділ освіти   – 868,8 тис. грн.
–    Райдержадміністрація    – 100,0 тис. грн..
–    Управління праці та соціального захисту населення    –  40,0 тис. грн.
–    Відділ з питань фізкультури та спорту  –  25,0 тис. грн.
–    Районна рада  –  65,2 тис. грн.
–    Фінансове управління – 690,0 тис. грн.
1.8. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012  по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 325,2 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Районна рада   – 160,0 тис. грн.
– Відділ освіти   – 165,2 тис. грн.
1.9. кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 7).
1.10. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 по спеціальному фонду (кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) районного бюджету в сумі 99,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Управління агропромислового розвитку   – 99,0 тис. грн.
1.11.  внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 361-20позач.-VІ

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 6
Додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження переліку об’єктів що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ Броварського району
для передачі в оренду

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  Рішенням Броварської районної ради від 29.12.2011 року № 238-15-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди нежитлових приміщень, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району Київської області», з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад Броварського району, враховуючи рішення комісій з оренди об’єктів спільної  власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 4 від 21.08.2012, протокол № 5 від 11.09.2012), позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. За результатами розгляду комісії з оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, доручити балансоутримувачу, КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, укласти договір оренди з єдиним заявником Криворучко Людмилою Миколаївною, площею 83,3 кв, м., термін оренди – 2 роки 11 місяців, з цільовим використанням – надання стоматологічних послуг для жителів району, відповідно до вимог чинного законодавства.
2. За результатами розгляду комісії з оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, доручити балансоутримувачу, КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, укласти договір оренди з єдиним заявником Київською обласною філією ДП «Центр державного земельного кадастру», площею 52,1 кв.м., термін оренди – 2 роки 11 місяців, з цільовим використанням – розміщення офісу, відповідно до вимог чинного законодавства.
3. У разі не укладання договору оренди у строк 41 календарного дня з прийняття рішень районної ради, з вини заявників, рішення втрачають чинність, в частині надання дозволу орендодавцям на укладення договору оренди.
4. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 362-20позач.-VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу в орендне користування  комунального майна,
що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади
міста Бровари Київської області та територіальних громад
сіл та селищ Броварського району

Керуючись пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючі рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 02.07.2012 № 5, протокол від 09.08.2012 № 6) і позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити перелік об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади м. Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району для передачі в оренду згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 363-20позач.-VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту Броварської
центральної районної лікарні

Керуючись п. 20 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.8 Господарського кодексу України, п. 8.2. Статуту Броварської центральної районної лікарні, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Статуту Броварської центральної районної лікарні (додаються).
2. Доручити головному лікарю Броварської ЦРЛ здійснити реєстрацію змін до Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 364-20позач.-VІ

Зміни до Статуту Броварської центральної районної лікарні


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Ганнущенко Ніни Іванівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана    гр. Ганнущенко Ніні Іванівні для ведення особистого селянського господарства на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,2500 га сіножатей, що надана гр. Ганнущенко Ніні Іванівні для ведення особистого селянського господарства на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 427, 46 грн. (одна тисяча чотириста двадцять сім гривень 46 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 365-20позач.-VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Голець Ольги Павлівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані    гр. Голець Ользі Павлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ведення особистого селянського господарства в межах Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Голець Ользі Павлівні в межах Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, загальною площею 1,5046 га ріллі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 20 554,08 грн. (двадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири гривні 08 коп.) та загальною площею 0,2023 га багаторічних насаджень для ведення особистого селянського господарства, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 11 112,64 грн. (одинадцять тисяч сто дванадцять гривень 64 коп.).

 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 366-20позач.-VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок Снігур Марії Григорівни

 

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані      гр. Снігур Марії Григорівні для ведення особистого селянського господарства на території Княжицької та Погребської сільських рад  Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,1827 га сіножаті, що надана гр. Снігур Марії Григорівні для ведення особистого селянського господарства на території Княжицької сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1123,42 грн. (одна тисяча сто двадцять три гривні 42 коп.).
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок, загальною площею 2,1685 га, що надані гр. Снігур Марії Григорівні для ведення особистого селянського господарства в межах Погребської сільської ради Броварського району Київської області.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,0741 га сіножаті становить 6132,86 грн. (шість тисяч сто тридцять дві гривні 86 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,7487 га рілля становить 16568,04 грн. (шістнадцять тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 04 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3457 га рілля становить 7447,46 грн. (сім тисяч чотириста сорок сім гривень 46 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 367-20позач.-VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Соколової Наталії Іванівни

 

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана    гр. Соколовій Наталії Іванівні для ведення індивідуального садівництва на території  Погребської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, що надана гр. Соколовій Наталії Іванівні для ведення індивідуального садівництва на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 068,19 грн. (одна тисяча шістдесят вісім гривень 19 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 368-20позач.-VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Плиски Володимира Миколайовича

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр.Плиску Володимиру Миколайовичу, для ведення фермерського господарства в межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 2,5200 га рілля, що надана гр.Плиску Володимиру Миколайовичу, для ведення фермерського господарства в межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 30248,49 грн. (тридцять тисяч двісті сорок вісім гривень 49 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 369-20позач.-VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін та доповнень до Статуту комунального підприємства «Броварське районне
виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради

Керуючись пунктом 17 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Броварської районної державної адміністрації, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, що додаються.
2. Директору комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради внести відповідні зміни до установчих документів підприємства у встановленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 
м. Бровари
18 вересня 2012 року
№ 370-20позач.-VІ

Зміни та доповнення до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради