19 сесія Броварської районної ради VI скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного
і духовного розвитку Броварського району за І півріччя  2012 року

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Онашка О.В. про виконання районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за І півріччя 2012 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Онашка О.В. про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за І півріччя 2012 року прийняти до відома.
2. З метою забезпечення соціально – економічного, культурного і духовного розвитку територіальних громад сіл та селищ Броварського району у   2012 році:
2.1. Броварській об’єднаній державній податковій інспекції спільно з управлінням економіки:
–    посилити контроль та активізувати роботу з питання повноти сплати податків до бюджетів сільських рад (в т. ч. за рахунок проведення виїзних засідань, круглих столів з платниками податків);
– вжити заходів щодо залучення до сплати податку з доходів фізичних осіб юридичними особами (працедавцями) до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням їх уповноважених підрозділів;
– спільно з головами сільських, селищних рад проводити робочі зустрічі з суб’єктами підприємницької діяльності, в тому числі по виробничих, торгівельних та інших відокремлених підрозділах, що знаходяться на відповідних територіях та залучати їх до сплати податків;
– сприяти розгляду на сесіях сільських та селищних рад питання стану сплати податків та платежів до бюджетів суб’єктами господарювання, які зареєстровані на території відповідних сільських та селищних рад.

2.2. Рекомендувати сільським  та селищним  головам, Броварському міськрайонному Центру зайнятості:
– забезпечити виконання Програми участі безробітних в оплачуваних громадських роботах та поліпшення зайнятості сільського населення.
3. Управлінню агропромислового розвитку:
–    забезпечити нарощування поголів’я великої рогатої худоби і свиней з урахуванням діючих програм підтримки галузі тваринництва;
– активізувати продаж сільськогосподарської продукції безпосередньо виробниками на діючих продовольчих ринках району, створивши при цьому необхідні умови.
4. Фінансовому управлінню:
–    забезпечити фінансування затверджених районною радою цільових комплексних програм, виходячи з реальних можливостей бюджету;
–    здійснювати у повному обсязі розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії, не допускаючи заборгованості із зазначених послуг;
–    забезпечити неухильне виконання заходів щодо економії бюджетних коштів та ефективного витрачання коштів місцевих бюджетів.
5. Управлінню праці та соціального захисту населення:
– здійснювати подальший контроль за своєчасністю  виплат заробітної плати та інших соціальних виплат.
6. Відділу житлово-комунального господарства:
–    здійснювати моніторинг стану розрахунків споживачів за надані  комунальні послуги та погашення наявних боргів;
–    забезпечити виконання цільових комплексних програм  розвитку житлово-комунального господарства.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 321 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного ідуховного розвитку Броварського району за І півріччя 2012 року

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СІЛЬСЬКИМИ ТА СЕЛИЩНИМИ ГРОМАДАМИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО,  КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ (станом на 01.04.2011 р.)

Броварський район підсумки за I півріччя відповідно  2009, 2010, 2011, 2012 рік 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації
про виконання районного бюджету Броварського району
за I півріччя 2012 року

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно  до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши звіт фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за  І квартал 2012 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року по доходах у сумі 128779,1 тис.грн. і по видатках у сумі 136128,4 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 7349,3 тис.грн., в тому числі:1.    По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 124626,0 тис.грн. і по видатках у сумі 131574,9  тис.грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 6948,9 тис.грн.
2.    По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі  4153,1 тис.грн. і по видатках у сумі  4553,5 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 400,4 тис.грн.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 322 – 19 
– VІ

Довідка про виконання районного бюджету  Броварського району за 1 піврічча  2012 рік      

Виконання доходної частини районного бюджету  Броварського району за I піврічча 2012


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІ скликання
від 29 грудня 2011 року № 222-15-VІ “Про районний бюджет
Броварського району на 2012 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Внести наступні зміни    до рішення сесії районної ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 222-15-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2012 рік” :
1.1.    у абзаці першому пункту 1 цифру „249406,7” замінити на „257473,908”
1.2.   у абзаці другому пункту 1 цифру „243005,8”, „62521,3” замінити на   „251042,708”, „ 64832.0”.
1.3.   у абзаці другому пункту 2 цифру „249406,7”, „242505,8” „6900,9”замінити на „259687,108”, „252646,708”, „7040,4”
1.4.    у абзаці третьому цифру „500,0” замінити на „185,0”
1.5.    у абзаці четвертому цифру „500,0” замінити на „185,0”
1.6.    у пункті дев’ятому  цифру „1378,5” замінити на „1618,5”
1.7.    направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 1789,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–    Відділ освіти   – 868,8 тис. грн.
–    Райдержадміністрація    – 100,0 тис. грн..
–    Управління праці та соціального захисту населення    –  40,0 тис. грн.
–    Відділ з питань фізкультури та спорту  –  25,0 тис. грн.
–    Районна рада  –  65,2 тис. грн.
–    Фінансове управління – 690,0 тис .грн.
1.8. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 325,2 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Районна рада   – 160,0 тис. грн.
– Відділ освіти   – 165,2 тис. грн..
1.9. кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 7).
1.10. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2012 року по спеціальному фонду (кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) районного бюджету в сумі 99,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
–  Управління агропромислового розвитку   – 99,0 тис. грн.
1.11.  внести зміни у додатки 1, 2, 3, 4, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 323 – 19 
– VІ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт голови Броварської районної ради
щодо його діяльності

Заслухавши звіт голови Броварської районної ради Деменка А.В. про свою діяльність з липня 2011 по серпень 2012  року, керуючись ст.ст.43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.15 Регламенту Броварської районної ради VІ скликання, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт голови районної ради прийняти  до відома.
2. Відмітити, що робота голови районної ради організована відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Броварської районної ради VІ скликання, рішень районної ради, інших діючих нормативних актів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування.
3. Голові районної ради Деменку А.В.:
– підвищити вимоги до райдержадміністрації, головних розробників проектів рішень районної ради, виконавчого апарату ради щодо якості та своєчасності підготовки матеріалів сесії відповідно до Регламенту Броварської районної ради VІ скликання та Порядку підготовки проектів рішень Броварської районної ради;
– посилити контроль за виконанням рішень ради, рекомендацій постійних комісій;
– продовжувати висвітлювати роботу районної ради на офіційному сайті Броварської районної ради та в засобах масової інформації;
– більше приділяти уваги питанням захисту інтересів громадян району в межах компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 324 – 19 
– VІ

Звіт голови районної ради 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження списку присяжних Броварського міськрайонного суду
Київської області

Відповідно до ст. 581 Закону України «Про судоустрій та статус суддів України» керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити список присяжних Броварського міськрайонного суду Київської області у складі 15 осіб:

1.    Акімова Ольга Степанівна 1959 р.н.; вул.Шевченка, 20 кв.16,           смт Калита;
2.    Галушко Валентина Олексіївна 1952 р.н.; вул.Шевченка, 13,         с.Рожни
3.    Глущенко Олександр Петрович 1970 р.н.; пров.Базарний, 22,               с.Літки;
4.    Компанець Ольга Петрівна 1957 р.н.; вул.Леніна, 7, с. Рудня;
5.    Кухтій Любов Любомирівна 1979 р.н.; вул.Бориспольця, 1 кв. 5,  с.Гоголів;
6.    Недашківський Валентин Вікторович 1958 р.н; вул.Північна, 4   кв.26, смт Калинівка;
7.    Овдієнко Раїса Миколаївна, 1948 р.н. вул.Амбулаторна, 6,                     с.Требухів;
8.    Озадовська Ганна Пилипівна, 1948 р.н., вул.Поповича,6,                     с.Княжичі;
9.    Олексієнко Марія Миколаївна, 1961 р.н; вул.Космонавтів, 17,               с.Тарасівка;
10.    Рябцов Сергій Миколайович 1964 р.н.; вул.Гвардійська, 16 кв.54,   в/м Семиполки;
11.    Самсоненко Ірина Миколаївна 1968 р.н., вул.Будівельників 3а,           кв.16, с.Красилівка;
12.    Селик Ганна Миколаївна 1961 р.н.; вул.Кірова 23, с.Зазим’є;
13.    Строй Ганна Григорівна 26.01.1950 р.н.; вул.Жовтневої революції, 51, с.Рожівка;
14.    Теплюк Володимир Григорович 1980 р.н.; вул.П.Поповича, 83,           смт В.Димерка.
15.    Тимошенко Анатолій Анатолійович 1969 р.н.; вул.Ковпвака, 25,    с.Шевченкове.

2. Направити  дане рішення начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області та голові Броварського міськрайонного суду
3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 325 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку Броварської міськрайонної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2009-2013 роки

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 14 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України», заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2009-2013 роки, з метою надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством, підвищення іміджу Товариства серед громадськості, здійснення акцій милосердя і допомоги для ветеранів, виконання державної програми “Турбота”, враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2009-2013 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 326 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання Програми розвиткуБроварської міськрайонної організації Товариства Червоного ХрестаУкраїни на 2009-2013 роки 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку хокею
в  Броварському районі на 2008-2012 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку хокею в Броварському районі на 2008-2012 роки,  з метою посилення підтримки розвитку хокею в районі, враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку хокею в Броварському районі на 2008-2012 роки прийняти до відома.
2. Сільським та селищним головам, відділу з питань фізичної культури     та спорту райдержадміністрації, ФСТ «Колос», комітету по фізичній культурі і спорту при відділі освіти районної державної адміністрації:
2.1. Сприяти розвитку хокею в селах та селищах району, поліпшенню матеріально-технічної бази хокею і передусім будівництву сучасних спортивних споруд .
3. Вивчити питання щодо створення спеціалізованих класів з хокею в загальноосвітніх школах району.
4. Організувати залучення різних груп населення району до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя.
5. Забезпечити участь збірної команди Броварського району з хокею в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
6. Райдержадміністрації вжити заходів для подальшого виконання Програми.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 327 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання Програми розвитку хокею в Броварському районі на 2008-2012 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку системи освіти
Броварського району на 2011-2014 роки

Керуючись Законом України «Про освіту», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2011-2014 роки, з метою збереження якісного забезпечення функціонування закладів освіти, враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової  К.В. про хід виконання   Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2011-2014 роки  прийняти до відома.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації спільно з відділом освіти забезпечити фінансування заходів:
– Програми за рахунок загальних асигнувань, передбачених в районному бюджеті зазначеному відділу освіти на відповідні роки;
– сприяти створенню сучасної матеріально-технічної бази для організації якісного навчання шестирічної дитини в школі.
3. Рекомендувати сільським та селищним радам при розробці відповідних бюджетів та цільових програм передбачити в установленому порядку кошти на зміцнення матеріально-технічної бази та утримання навчальних закладів району.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 328 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання   Програмирозвитку системи освіти Броварського району на 2011-2014 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків
традиційної народної творчості, національно-культурних традицій
населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної художньої творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної художньої творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій, прийняти до відома.
2. Рекомендувати селищним та сільським головам:
2.1. Селища Велика  Димерка, сіл Богданівка, Заворичі, Погреби, Красилівка, Мокрець, Світильня, Кулажинці створити умови для задоволення культурних потреб населення.
2.2. Виготовити правоустановчі документи на об’єкти нерухомості закладів культури та земельних ділянок, необхідних для їх обслуговування.
3. Рекомендувати райдержадміністрації забезпечити відділ культури і туризму  автобусом.
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту. 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 329 – 19 
– VІ

Інформація про виконання районною державноюадміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяннявідродженню осередків традиційної художньої творчості,національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок таінших громадських організацій


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою з питань управління майном, що є спільною
комунальною власністю сіл та селищ району

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Онашка О.В., з метою поліпшення управління майном, що є спільною комунальною власністю сіл та селищ району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Онашка О.В. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень,  делегованих районною радою з питань управління майном, що є спільною комунальною власністю сіл та селищ району прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації посилити роботи по виконанню завдань передбачених заходами з питань управління майном (об’єктами), що є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 330 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання районною державноюадміністрацією повноважень,  делегованих районною радою з питаньуправління майном, що є спільною комунальною власністю сіл та селищрайону


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт директора комунального підприємства
«Трудовий архів Броварського району»
Броварської районної ради Київської області

Керуючись ст.ст.43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», заслухавши звіт директора комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області Месянжинової І.В., враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити   звіт директора   комунального підприємства «Трудовий  архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області Месянжинової Ірини В’ячеславівни.
2. Рекомендувати райдержадміністрації підняти питання перед сільськими та селищними радами щодо розрахунку і впорядкуванню документів ліквідованих КСП.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 331 – 19 
– VІ

Звіт директора   комунального підприємства «Трудовий  архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт редактора міськрайонної газети «Нове  життя»

  Керуючись ст.ст.43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт виконуючої обов’язки редактора міськрайонної газети «Нове життя» Шапки Л.С., враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності,  районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт виконуючої обов’язки редактора міськрайонної газети «Нове життя» Шапки Лариси Сергіївни.

2. Рекомендувати засновникам міськрайонної газети «Нове життя» визначитись із кандидатурою щодо призначення головного редактора та подати на затвердження наступної чергової сесії районної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності. 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 332 – 19 
– VІ

Звіт виконуючої обов’язки редактора міськрайонної газети «Нове життя» 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт головного лікаря про діяльність комунального закладу
«Броварська центральна районна лікарня»

Керуючись   ст.ст.43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт головного лікаря Багнюка В.В. про діяльність комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоті та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт головного лікаря Багнюка В.В. про діяльність комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня».
2. Рекомендувати Броварській ЦРЛ:
2.1. З метою здешевлення витрат на паливно-мастильні матеріли проводити переобладнання транспортних засобів на газобалонне обладнання.
2.2. Провести необхідні роботи по підготовці медичних закладів до зими.
2.3. Направити основні зусилля на зниження захворюваності соціально-небезпечними хворобами, а саме, туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, онкохвороби.
3. Рекомендувати селищним, сільським головам:
3.1. Приділяти постійну увагу стану будівель медичних закладів.
3.2. Забезпечити функціонування аптечних пунктів у кожному селищі та селі.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, з питань освіти, культури, сім’ї, молоті та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 333 – 19 
– VІ

Звіт головного лікаря Багнюка В.В. про діяльність комунального закладу «Броварська центральна районна лікарня»


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту про свою роботу,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту визнати задовільною.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту:
–  брати активну участь при розробці та розгляді районних програм, проектів рішень ради;
– посилити контроль за виконанням рішень районної ради, цільових програм, висновків та рекомендацій комісії, вносити власні пропозиції раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Шульгу В.Є. 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 334 – 19 
– VІ

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради
з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального
господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки
підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків

Відповідно до пункту 8 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради  з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків про свою роботу, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Роботу постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків визнати задовільною.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків:
–  брати активну участь при розробці та розгляді районних програм, проектів рішень ради;
– посилити контроль за виконанням рішень ради, висновків та рекомендації комісії, вносити власні пропозиції районній раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Шульгу В.Є.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 335 – 19 
– VІ

Звіт постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального  господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми по укріпленню берегів р. Десна
на території Броварського району

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Миронця М.П. про хід виконання Програми по укріпленню берегів р. Десна на території Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Миронця М.П. про хід виконання Програми по укріпленню берегів р. Десна на території Броварського району  прийняти до відома.
2. Рекомендувати Літочківській, Літківській, Рожнівській, Пухівській, Зазимській, Погребській сільським радам активізувати роботи щодо проведення берегоукріплення р.Десна за рахунок коштів, що надходять до місцевого бюджету у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, власних коштів підприємств і організацій.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 336 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання Програми по укріпленню берегів р. Десна натериторії Броварського району 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень,
делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної
діяльності на території району

Керуючись п. 16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Онашка О.В. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Онашка О.В. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території району прийняти до відома.
2. З метою забезпечення виконання програми та реалізації інвестиційної політики Броварського району у 2012 році:
– активізувати роботу щодо залучення інвестицій в розвиток сільськогосподарського комплексу району, сприяти впровадженню інвестиційних проектів по будівництву молочно – товарних ферм;
–   налагодити співпрацю з міжнародними та іноземними організаціями та інформувати їх щодо інвестиційних пропозицій, що і є необхідною умовою для покращення процесу залучення інвестицій в економіку району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 337 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання районною державноюадміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприянняінвестиційної діяльності на території району


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми підвищення безпеки дорожнього руху
на території Броварського району на 2009-2012 роки

Керуючись п. 16, ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Онашка О.В. про хід виконання Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Броварського району на 2009-2012 роки, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Онашка О.В. про хід виконання Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Броварського району на 2009-2012 роки прийняти до відома.
2.    З метою виконання Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території Броварського району:
– вжити заходів щодо суттєвого покращення дорожнього руху й регулювання транспортних потоків на дорогах,підвищення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі району;
– забезпечити систематичні перевірки перевізників щодо технічного стану рухомого складу, наявності матеріально-технічної бази, організації безпеки руху та медичного огляду водіїв;
– організувати належний контроль за рухом транспортних засобів, дотримання ними швидкісних режимів на дорогах району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 338 – 19 
– VІ

Інформація про хід виконання Програми підвищення безпекидорожнього руху на території Броварського району на 2009-2012 роки


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди Броварській центральній районній лікарні на списання
майна, що належить до основних фондів лікарні та є спільною власністю
територіальної громади міста Бровари Київської області та
територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.01 № 142/181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.09.01 за № 787/5978, розглянувши звернення Броварської центральної районної лікарні від 25.06.2012 № 2378, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду Броварській центральній районній лікарні на списання майна, що належить до основних фондів лікарні, які не підлягають для подальшого використання та є спільною власністю територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, згідно з додатком 1.
2. Головному лікарю Броварської центральної районної лікарні відобразити в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі актів на списання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.


Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

 

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 339 – 19 
– VІ

Додаток


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення 16 сесії Броварської районної ради
VI скликання від 28.02.2012 № 271-16-VI  «Про передачу в оренду
комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності
територіальної громади міста Бровари Київської області та
територіальних громад сіл та селищ Броварського району і знаходяться
на балансі Броварської ЦРЛ»

Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  рішенням Броварської районної ради від 03.12.2009 року № 439-32-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району», з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальних громад м.Бровари та Броварського району, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протоколи від 07.02.2012 № 3 та від 14.10.2011 № 8), та враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Пункт 1.2. додатку 1 до рішення 16 сесії Броварської районної ради VI скликання від 28.02.2012 № 271-16-VI  «Про передачу в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району і знаходяться на балансі Броварської ЦРЛ» викласти в новій редакції:

№ з/п

Характеристика

об’єкта оренди

Адреса об’єкта оренди

Площа, кв.м.

Цільове використання

Термін  оренди

Додаткові обов’язкові  умови до договору оренди

1

2

3

4

5

6

7

І.

Орендодавець – Броварська центральна районна лікарня

1.2.

об’єкт

№ 1/07.02.2012 Шн/п:

частина нежитлового приміщення 1-го поверху поліклініки

вул. Шевченка, 14

15,00

Підбір та реалізація слухових апаратів

(погодинна оренда

Пн.-Пт.

з 1500 – 1700)

2 роки

11 місяців

з обов’язковим виконанням конкурсних пропозицій

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності. 

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 340 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Дорошенко Раїси Миколаївни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана   гр. Дорошенко Раїсі Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 1,6169 га ріллі, що надана гр. Дорошенко Раїсі Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка землі становить 19137,82 грн. (дев’ятнадцять тисяч сто тридцять сім гривень 82 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 341 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Білан Марії Петрівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана гр.Білан Марії Петрівні для ведення особистого селянського господарства на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,2116 га ріллі, що надана гр.Білан Марії Петрівні для ведення особистого селянського господарства на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1927,61 грн. (одна тисяча дев’ятсот двадцять сім гривень 61 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 342 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Дідківської Ганни Адольфівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок, що надані гр. Дідківській Ганні Адольфівні для ведення товарного сільського-сподарського виробництва на території Мокрецької  сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок загальною площею 3,5875 га, що надані гр. Дідківській Ганні Адольфівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мокрецької сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,5159 га ріллі становить 21824,07 грн. (двадцять одна тисяча вісімсот двадцять чотири гривні 07 коп.) та нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 2,0716 га ріллі становить 71578,44 грн. (сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят вісім гривень 44 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 343 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок Гайового Костянтина Васильовича

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Гайовому Костянтину Васильовичу для ведення садівництва в межах ОК «С/Т «Десна-Сад» Літківської сільської ради та ведення особистого селянського господарства в межах Княжицької та Погребської сільських рад  Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,1000 га, що надана гр. Гайовому Костянтину Васильовичу для ведення садівництва в межах ОК «С/Т «Десна-Сад» Літківської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 3 606,30  грн. (три тисячі шістсот шість гривень 30 коп.). 2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок, що надані гр. Гайовому Костянтину Васильовичу для ведення особистого селянського господарства межах Княжицької та Погребської сільських рад Броварського району Київської області:
– нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2772 га сіножатей в межах Княжицької сільської ради становить 1034,88 грн. (одна тисяча тридцять чотири гривні 88 коп.);
– нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,6526 га сіножатей в межах Погребської сільської ради становить 2470,02 грн. (дві тисячі чотириста сімдесят гривень 02 коп.);
– нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1000 га сіножатей в межах Погребської сільської ради становить 900,38 грн. (дев’ятсот гривень  38 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 344 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Сом Ніни Василівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр.Сом Ніні Василівні для ведення особистого селянського господарства на території Погребської та Жердівської сільських рад Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0500 га сіножаті, що надана гр.Сом Ніні Василівні для ведення особистого селянського господарства на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 252,54  грн. (двісті п’ятдесят дві гривні 54 коп.).
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок загальною площею 0,6800 га, що надані гр.Сом Ніні Василівні для ведення особистого селянського господарства на території Жердівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5000 га рілля становить 6484,11грн. (шість тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні 11 коп.) та нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1800 га пасовища становить 964,80 грн. (дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 345 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Савосіна Анатолія Івановича

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок гр.Савосіну Анатолію Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 3-х земельних ділянок загальною площею 5,3410 га, що надані гр. Савосіну Анатолію Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 3,1280 га становить 42719,35 грн. (сорок дві тисячі сімсот дев’ятнадцять гривень 35 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,6190 га становить 22110,82 грн. (двадцять дві тисячі сто десять гривень 82 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5940 га становить 3577,98 грн. (три тисячі п’ятсот сімдесят сім гривень 98 коп.)

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 346 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Біленко Євдокії Федорівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана   гр. Біленко Євдокії Федорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Літківської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 1,3999 га, що надана гр. Біленко Євдокії Федорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Літківської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка землі становить 20 643,82 грн. (двадцять  тисяч шістсот сорок три гривені 82 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 347 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Слюсар Марії Никифорівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок, що надані гр. Слюсар Марії Никифорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  в межах Літківської  сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок, що надані гр. Слюсар Марії Никифорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Літківської  сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,7125 га ріллі становить 16010,62 грн. (шістнадцять  тисяч десять гривень 62 коп.) та нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,8188 га сіножаті становить 11328,06 грн. (одинадцять тисяч триста двадцять вісім гривень 06 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 348 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Шпак Уляни Іванівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана   гр. Шпак Уляні Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 2,2379 га ріллі, що надана гр. Шпак Уляні Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка землі становить 24686,94 грн. (двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 94 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 349 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Баглай Ольги Григорівни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр.Баглай Ольги Григорівни, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Світильнянської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Баглай Ользі Григорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Світильнянської сільської ради Броварського району Київської області.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,9470 га становить 29201,18 грн. (двадцять дев’ять тисяч двісті одна гривня 18 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1941 га становить 7568,89 грн. (сім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 89 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,9636 га становить 14538,62 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять вісім гривень   62 коп.)

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 350 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки
Якуши Василя Трохимовича

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана     гр. Якуші Василю Трохимовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки № 1, загальною площею 0,8430 га ріллі, що надана гр. Якуші Василю Трохимовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 8787,56 грн. (вісім тисяч сімсот вісімдесят сім гривень 56 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 351 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Ковбасинського Василя Григоровича

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок, що надані гр. Ковбасинському Василю Григоровичу для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок загальною площею 1,8880 га, що надані гр. Ковбасинському Василю Григоровичу для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,6865 га ріллі становить 21015,92 грн. (двадцять одна тисяча п’ятнадцять гривень 92 коп.) та нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2015 га багаторічних насаджень становить 11068,70 грн. (одинадцять тисяч шістдесят вісім гривень 70 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 352 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання погодження на отримання спеціального дозволу (ліцензії)
ПП «БУК-2006» на користування надрами з метою геологічного
вивчення, видобування та переробки корисних копалин (торфу)
в адміністративних межах Світильнянської сільської ради

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 18, 23 Кодексу України «Про надра», розглянувши листа ПП «БУК-2006», враховуючи рішення виконавчого комітету Світильнянської сільської ради № 19 від 27 липня 2012 року та позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати погодження ПП «БУК-2006» на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами з метою геологічного вивчення, видобування та переробки корисних копалин (торфу) в адміністративних межах Світильнянської сільської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 353 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Дем’яненко Надії Яківни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок, що надані гр. Дем’яненко Надії Яківні для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-ох земельних ділянок загальною площею 1,7985 га, що надані гр. Дем’яненко Надії Яківні для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 1,5970 га ріллі становить 20955,68 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 68 коп.) та нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2015 га багаторічних насаджень становить  9223,90 грн. (дев’ять тисяч двісті двадцять три гривні 90 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 354 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок
Проскурка Миколи Андрійовича

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані  гр.Проскурка Миколі Андрійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр.Проскурка Миколі Андрійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 4,7420 га становить 64761,84 грн. (шістдесят чотири тисячі  сімсот шістдесят одна гривня 84 коп.).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,4900 га становить 4415,90 грн. (чотири тисячі чотириста п’ятнадцять гривень 90 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 355 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок Марченко Марії Гордіївни

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надані гр. Марченко Марії Гордіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території Рожівської та Пухівської сільських рад  Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 1,1580 га ріллі, що надана гр. Марченко Марії Гордіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 8439,14 грн. (вісім тисяч чотириста тридцять дев’ять гривень 14 коп.).
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр. Марченко Марії Гордіївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  на території Пухівської сільської ради Броварського району Київської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,3255 га ріллі становить 9093,21 грн. (дев’ять тисяч дев’яносто три гривні 21 коп.) та нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1762 га сіножаті становить 1136,54 грн. (одна тисяча сто тридцять шість гривень 54 коп.).

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 356 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження надання ПАТ «Комбінат «Тепличний» спеціального
дозволу з метою геологічного вивчення родовища підземних вод,  в тому
числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.10 Кодексу України «Про надра», розглянувши матеріали, зібрані ПАТ «Комбінат «Тепличний» щодо надання спеціального дозволу з метою геологічного вивчення родовища підземних вод, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, які знаходяться на території Калинівської селищної ради, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.    Погодити надання ПАТ «Комбінат «Тепличний» спеціального дозволу з метою геологічного вивчення родовища підземних вод, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, які знаходяться на території Калинівської селищної ради Броварського району Київської області.
2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 357 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження надання ТОВ «Асканія-Флора» спеціального дозволу
на користування надрами з метою видобування підземних вод

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10 Кодексу України «Про надра», розглянувши матеріали, зібрані ТОВ «Асканія-Флора» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування підземних вод на водозабірних ділянках «Димитрово», «Залісся» Київського родовища для виробничих та господарсько-питних потреб підприємства в адмінмежах Калинівської селищної ради та Богданівської сільської ради, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити надання ТОВ «Асканія-Флора» спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування підземних вод на водозабірних ділянках «Димитрово», «Залісся» Київського родовища для виробничих та господарсько-питних потреб підприємства в адмінмежах Калинівської селищної ради та Богданівської сільської ради Броварського району Київської області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 358 – 19 
– VІ


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про зміни у складі постійних комісій
Броварської районної ради VІ скликання

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Фещуна О.В., районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до складу постійних комісій Броварської районної ради, затверджених рішенням районної ради від 18.11.2010 № 14-2 позач.-VІ:
– вивести Фещуна Олександра Валерійовича зі складу постійної комісії з питань екології та охорони навколишнього середовища та ввести до складу постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                                                              А.В. Деменко

м.Бровари
21 серпня 2012 року
№ 359- 19 
– VІ