4 позачергова сесія Броварської районної ради VI скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2011 рік

Відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  від 21.05.1997  № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 9 статті 75, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 252540,5 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 248631,6 тис.грн., спеціального фонду бюджету  3908,9 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 252540,5 тис.грн.,  у тому числі обсяг дотації вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 96212,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету у сумі 99912,2 тис.грн.

Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 222906,2 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету  29634,3 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 25725,4 тис.грн., в тому числі:

– загального фонду районного бюджету у сумі 25725,4 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі  25725,4 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

– надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 25725,4 тис.грн.

5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200,0 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2011 рік:

– дотації вирівнювання місцевим бюджетам  у сумі 10540,1тис.грн.;

– коштів, що передаються до районного  бюджету, у сумі 8427,6 тис.грн.;

– субвенція на утримання об’єктів спільного користування з бюджету міста Бровари у сумі 80,0 тис.грн.;

– субвенція на утримання об’єктів спільного користування до бюджету міста Бровари у сумі 50,0 тис.грн.;

– субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм з бюджетів сільських, селищних рад у сумі 400,0 тис.грн.;

– субвенція на виконання власних повноважень сільським, селищним бюджетам у сумі 24394,8 тис.грн.;

– субвенція на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень сільським, селищним бюджетам у сумі 101,0 тис.грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам з районного бюджету та коштів, що передаються до районного бюджету з бюджетів сіл, селищ здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду  відповідних місцевих бюджетів згідно із додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною  структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

– нарахування на заробітну плату (код 1120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ( код 1132);

– забезпечення продуктами харчування ( код 1133);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 1160);

– поточні трансферти населенню ( код 1340);

– поточні трансферти місцевим бюджетам ( код 1320).

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 680,0 тис.грн. (додаток 8).

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації протягом бюджетного періоду у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету.

12. Надати право районній державній  адміністрації здійснювати протягом року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та у разі здійснення Кабінетом Міністрів України протягом року перерозподілу загального їх обсягу між видами чи додаткового виділення, з послідуючим поданням внесених змін районній раді на затвердження.

13. Установити,  що  кошти  від  продажу  земель   несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.

14. Установити, що  обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахуванням на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та пенсійного фонду в обов’язковому порядку покриваються управлінням державного казначейства України в Київській області в межах планового бюджетного періоду за рахунок  коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Надати право Броварській районній державній адміністрації укладати в установленому порядку договори про надання зазначених короткотермінових позичок з управлінням державного казначейства України в Київській області

15. Надати право Броварській районній державній адміністрації укладати угоди з головним управлінням Державного казначейства України в Київській області на отримання середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів  місцевих бюджетів на  2011  рік,  що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та  передбачені  у  додатку  6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”,  за рахунок  коштів  єдиного  казначейського  рахунку  без нарахування  відсотків за користування цими коштами .

16. Надати право фінансовому управлінню районної державної  адміністрації укладати в установленому порядку угоди з установами банків про розміщення  на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів районного бюджету з метою ефективного використання фінансових ресурсів.

17. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

18. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

19. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

19.1. У двотижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх до відділення державного казначейства у Броварському районі та до фінансового управління райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків.

19.2. Не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що існує станом на 01 січня 2011 року.

19.3. Спрямувати перевищення власних надходжень бюджетних установ над відповідними видатками, затвердженими рішенням про районний бюджет, у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, кошти спрямовуються:

– 50 відсотків –  на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

– 50 відсотків  –  на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду районного бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.

20. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

21.  Додатки 1, 2, 3, 4, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Голова ради                                                                                                                                   М.О.Царенко

м.Бровари
16 грудня 2010 року
№ 44 – 4 позач. – VІ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 8


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження витрат на утримання
районної ради та її виконавчого апарату на 2011 рік

Відповідно до п.4 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  витрати на утримання районної ради та її  виконавчого апарату згідно з додатком.

2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці.

4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова ради                                                                                                                                                 М.О.Царенко

м.Бровари
16 грудня 2010 року
№ 45 – 4 позач. – VІ