38 сесія Броварської районної ради V скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід  виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за І квартал 2010 року

        Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської районної державної адміністрації Чернової М.А. про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за І квартал 2010 року, керуючись п.п. 16, 28 ч. І ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення районної ради від 25.02.2010 № 463-35-V «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного і духовного  розвитку Броварського району на 2010 рік», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за І квартал 2010 року начальника управління економіки Броварської районної державної адміністрації Чернової М.А. прийняти до відома.

Голова ради                                                Ю.І. Кушніренко
м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 500 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення 37 позачергової сесії районної ради V скликання від 13 травня 2010 року № 493-37 позач.-V “Про районний бюджет Броварського району на 2010 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни    до рішення 37 позачергової сесії районної ради V скликання від 13 травня 2010 року № 493  “Про районний бюджет Броварського району на 2010 рік” :
1.1.  у абзаці першому пункту 1 цифри  „198008,7”; „41085,2” ; замінити відповідно на цифри „198251,8” ;  „41060,2”;
1.2. у абзаці другому пункту 1 цифри „185248,9”; 12759,8; 183,0 замінити відповідно на цифри „185223,9”; 13027,9;  451,1;
1.3. у абзаці першому пункту 2 цифри „198008,7” , „185248,9”; 12759,8; 183;  замінити відповідно   цифрами  „200620,8” ,  „187592,9”; 13027,9;  451,1;
1.4. направити вільні залишки , що утворилися станом на 01.01.2010 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 2369,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
– Відділ освіти                  – 62,0 тис.грн.
– Райфінуправління          – 1475,0 тис.грн.
– Управління праці           – 405,0 тис. грн.
– Районна рада                   – 94,0 тис. грн.
– Райдержадміністрація    – 102,0 тис. грн.
– Відділ фізкультури і спорту – 231,0 тис. грн.
1.5. внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7  до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додається.
2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                             Ю.І. Кушніренко

м. Бровари
24 червня 2010 р.
№  501 – 38 – V

 


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання делегованих повноважень щодо здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок

          Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Миронця М.П.  про хід виконання делегованих повноважень щодо здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Миронця М.П.  прийняти до відома.
2. Броварській райдержадміністрації посилити контроль щодо використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.
3. Рекомендувати головам селищних та сільських рад використовувати кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок  на проведення грошової оцінку вартості землі.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Голова ради                                                             Ю.І. Кушніренко

м. Бровари
24 червня 2010 р.
№ 502 – 38 – V

 


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження передавального акту товариства з обмеженою відповідальністю «Броварський торговий дім» у зв’язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне підприємство «Броварський торговий дім» Броварської районної ради
Київської області

Керуючись ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», ч.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Броварської районної ради від 27.08.2009 № 402-29-V «Про реорганізацію товариства з обмеженою відповідальністю «Броварський торговий дім» шляхом перетворення у комунальне підприємство «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити передавальний акт товариства з обмеженою відповідальністю «Броварський торговий дім» (ідентифікаційний код 31015661) у зв’язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне підприємство «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області (ідентифікаційний код 31015661), що додається.
2. Доручити директору комунального підприємства провести експертну оцінку вартості майна, що перебуває на балансі підприємства з врахуванням поліпшень проведених орендарем.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                 Ю.І. Кушніренко

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 503 – 38 – V

 


 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження статуту комунального підприємства «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області»

Керуючись ч.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Броварської районної ради від 27.08.2009 № 402-29-V «Про реорганізацію товариства з обмеженою відповідальністю «Броварський торговий дім» шляхом перетворення у комунальне підприємство «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити статут комунального підприємства «Броварський торговий дім» Броварської районної ради Київської області (ідентифікаційний код 31015661), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                           Ю.І. Кушніренко

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 504 -38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід  виконання Програми протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії у Броварському районі на 2004-2010 роки

        Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Деменка А.В. про хід виконання Броварською районною державною адміністрацією Програми протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії у Броварському районі на 2004-2010 роки, керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства та соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Деменка А.В. прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації, координаційній раді з питань профілактики та боротьби з наркоманією при райдержадміністрації, Броварському МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області, відділам у справах сім’ї та молоді, освіти, культури та туризму, фізичної культури і спорту, службі у справах дітей, центральній районній лікарні, управлінню агропромислового розвитку, редакції газети «Нове життя» активізувати виконання заходів щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, передбачених Програмою протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії у Броварському районі на 2004-2010 роки.
3. Рекомендувати сільським та селищним головам регулярно розглядати на виконкомах сільських та селищних рад питання щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширення наркоманії в населених пунктах, вживати дієвих заходів та інформувати відповідні служби райдержадміністрації про виявлені порушення.
4. Рекомендувати Броварському МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області при перевірці додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних речовин, в населених пунктах району, особливу увагу звернути на с.Літки та смт Калита.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова ради                                                                           Ю.І.Кушніренко

 

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 505 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Броварському районі на 2010 – 2012 роки

Керуючись п.п. 16, 28, ч І ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської районної державної адміністрації Чернової М.А. щодо виконання Броварською районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційній діяльності на території району, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Броварському районі на 2010 – 2012 роки.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань інвестиційної діяльності та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                                      Ю.І. Кушніренко

м. Бровари
24 червня 2010 р.
№ 506 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми покращення транспортного обслуговування населення району на 2010 – 2012 роки

Керуючись п.п. 16, 28, ч І ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект Програми покращення транспортного обслуговування населення району на 2010 – 2012 роки, схвалений розпорядженням голови Броварської районної державної адміністрації від 31.03.2010 р. № 574, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Програму покращення транспортного обслуговування населення району на 2010 – 2012 роки.
2.Рекомендувати райдержадміністрації:
2.1.Довести Програму покращення транспортного обслуговування населення району на 2010 – 2012 роки до виконавців та забезпечити безумовне її виконання.
2.2.Фінансовому управлінню передбачити фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.
2.3.Управлінню економіки районної державної адміністрації здійснювати координацію робіт щодо виконання Програми, періодично інформувати про хід її виконання районну раду.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

Голова ради                                                   Ю.І. Кушніренко

м. Бровари
24 червня 2010 р.
№ 507 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Муравйовій Марії Андріївні

Керуючись ст.23 Закону України “Про оцінку земель”, ст 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0609 га, що надана гр. Муравйовій Марії Андріївні для ведення садівництва на території ст. «Тарасівський» Жердівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0609 га, що надана гр. Муравйовій Марії Андріївні для ведення садівництва на території ст. «Тарасівський» Жердівської сільської ради Броварського району Київської області за межами населеного пункту, нормативна грошова оцінка землі становить 1030,88 грн. (Одна тисяча  тридцять гривень 88 коп.).

Голова ради                                            Ю.І.Кушніренко

 

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 508 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження розпоряджень про встановлення надбавок голові та заступнику Броварської районної ради V скликання

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 (із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 700 від 12.05.2007) “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, п.4 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити  розпорядження голови Броварської районної ради від 25 січня 2010 року № 8 «Про встановлення надбавки працівникам районної ради за січень 2010 року», від 24 лютого 2010 року № 18 «Про встановлення надбавки працівникам районної ради за лютий 2010 року», від 25 березня 2010 року № 30 «Про встановлення надбавки працівникам районної ради за березень 2010 року», від 26 квітня 2010 року № 40 «Про встановлення надбавки працівникам районної ради за квітень 2010 року».

Голова ради                              Ю.І.Кушніренко

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 509 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Регламенту  Броварської районної ради V скликання

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до статті 21 Регламенту Броварської районної ради V скликання:
1.1.  Абзац 1 викласти в наступній редакції:
«Про скликання сесії депутати повідомляються виконавчим апаратом ради в установленому порядку (повідомленням, телефонограмою) не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії ради публікується в черговому випуску газети «Нове життя» та офіційному сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації».
1.2.  Абзац 4 викласти в наступній редакції:
«В разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради, публікується в газеті «Нове життя» та офіційному сайті Броварської районної ради та Броварської районної державної адміністрації,  і доводиться до  відома депутатів виконавчим апаратом ради не пізніше як за три дні до сесії. Документи позачергової сесії ради депутати отримують безпосередньо при реєстрації на сесії ради».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                    Ю.І.Кушніренко

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 510 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження проектно-кошторисної документації та надання дозволу відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на виконання робіт по поточному ремонту системи каналізації приміщення за адресою м. Бровари, вул. Шевченка,21

Розглянувши лист відділу освіти Броварської районної державної адміністрації щодо надання дозволу на виконання робіт по поточному ремонту  системи   каналізації   приміщення   за   адресою   м.   Бровари, вул. Шевченка,21, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району та передане в оренду відділу освіти Броварської районної державної адміністрації згідно з договором оренди № 1/235 комунального майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району від 07.04.2010 (далі-Договір), проектно – кошторисну документацію на виконання вказаних робіт, керуючись пунктом 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 4.2, 5.6, 6.2, 11.6. Договору, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити проектно-кошторисну документацію на виконання робіт по  поточному   ремонту   системи   каналізації   приміщення   за   адресою м. Бровари, вул. Шевченка,21, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району та передане в оренду відділу освіти Броварської районної державної адміністрації згідно з договором оренди № 1/235 комунального майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ  Броварського району від 07.04.2010,   на   суму 41 885,00 (сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят п’ять) грн. 00 коп.
2. Надати дозвіл відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на виконання робіт по поточному ремонту системи каналізації приміщення, вказаного в пункті 1 цього рішення.
3. Роботи, передбачені пунктом 2 цього рішення, виконуються за рахунок коштів відділу освіти Броварської районної державної адміністрації без здійснення компенсації Броварською районною радою.
4. Контроль за виконання цього рішення покласти на відділ комунального майна виконавчого апарату Броварської районної ради та постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                  Ю.І.Кушніренко

м. Бровари
24 червня 2010 р.
№ 511 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження комунальному підприємству «Броварське РайВУЖКГ» Броварської районної ради зменшення початкової вартості продажу майна при повторному проведенні аукціону

Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 47 «Порядку відчуження об’єктів державної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6.06.2007 № 803, пунктами 5.5, 6.2 Статуту комунального підприємства «Броварське РайВУЖКГ» Броварської районної ради, розглянувши подання директора комунального підприємства «Броварське РайВУЖКГ» Броварської районної ради щодо зменшення початкової вартості продажу майна при повторному проведенні аукціону, враховуючи позитивні висновки постійної комісії з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити комунальному підприємству «Броварське РайВУЖКГ» Броварської районної ради зменшення початкової вартості продажу майна при повторному проведенні аукціону:
– автомобіля Опель Астра, державний номер АІ 18-49 ВН, 2007 року випуску, початковою вартістю 76 710,00 гривень на 10 % (до 69 039,00 гривень);
– бульдозера ДЗ МОТ -170, державний номер 023-91 КА, початковою вартістю 119 836,20 гривень на 30 % (до 83 885,34 гривень).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                  Ю.І.Кушніренко

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 512 – 38-V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми «Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у Броварському районі»

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.ст.89, 91 Бюджетного кодексу України та з метою поліпшення житлово-побутових умов, медичного та транспортного обслуговування ветеранів війни району, які потребують соціальної допомоги і підтримки, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити  районну  Програму  «Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у Броварському районі» (додається).

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова  ради                                                    Ю.І. Кушніренко

м. Бровари
24 червня 2010 р.
№ 513 – 38 – V


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну найменування Територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, затвердження Положення про Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Броварського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (з наступними змінами), враховуючи позитивні висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства та соціального захисту населення, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Змінити найменування юридичної особи – «Територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» (ідентифікаційний код 23241278), створеного відповідно до рішення Броварської районної ради від 20.05.1999 № 85 на «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
2. Затвердити Положення про Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Броварського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що додаються.
3. Директору Броварського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) здійснити реєстрацію Положення про Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення Броварської районної ради від 20.05.1999 № 85 «Про створення територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян району» в частині затвердження Положення про територіальний центр обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова ради                                                  Ю.І. Кушніренко

м.Бровари
24 червня 2010 р.
№ 514 – 38 – V