5 чергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року №738-44 позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “423 748,34077”, “403 970,50427”, “19 777,8365” та доповнити словами “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “428 594,94956”, “394 840,95427”, “33 753,99529” та доповнити словами “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2” замінити на “394 840,95427”, “33 753,99529”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41 такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2 818,742”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 11 549,45 тис. грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 11 549,45 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2419,9 тис. грн. по головних розпорядниках:
– районна рада – 120,0 тис. грн.,
– райдержадміністрація – 756,0 тис. грн.,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн.,
– управління фінансів – 630,0 тис. грн.,
– резервний фонд – 40,0 тис. грн.,
– відділ освіти – 396,9 тис. грн.,
– відділ культури – 70,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту населення – 209,0 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн. по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація – 1 958,97681 тис. грн.,
– відділ освіти – 237,89198 тис. грн.,
– районна рада – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N – нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6).
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                      С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 20-5-VІІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за 9 місяців 2015 року

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі 290546,4 тис. грн. і по видатках у сумі 258766,6 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 31779,5 тис. грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 269002,9 тис. грн. і по видатках у сумі 245965,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 23037,1 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 21543,5 тис. грн. і по видатках у сумі 12800,8 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 8742,7 тис. грн.

Голова ради                                                                                                                          С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 21-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2016 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 9 статті 75, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2016 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 350 557,53 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 334 890,195 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 15 667,335 тис. грн.;
– видатки районного бюджету у сумі 350 557,53 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 334 890,195 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 15 667,335 тис. грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 334 890,195 тис. грн. та спеціальному фонду 15 667,335 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 цього рішення.
Відповідно до п. 20 Розділу VI. «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити розрахунок субвенції на утримання закладів дошкільної освіти на 2016 рік (додаток № 5/1) згідно формули:
S = ((Z+N)*1.1+(V*1.30)+E)*1.643, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2016 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в 2016 році (обов’язкові виплати),
– N – нарахування на заробітну плату в 2016 році,
– (Z+N)*1.1 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2016 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2015 році,
– 1,30 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на 2016 рік,
– 1,643 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований в бюджеті на 2015 рік”.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою :
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– трансферти органам державного управління інших рівнів.
6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 880,020 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік: до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 , 71 Бюджетного кодексу України.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати)обсяги доходної та видаткової частини обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.
12. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
13. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.
15. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень
16. Установити, що кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.
17. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
– у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків,
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань,
– не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2016 року.
18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в
межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
19. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках.
20. Додатки № 1, 3, 5, 5/1, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 22-5-VІІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2015 року

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2015 року, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району за 9 місяців 2015 року прийняти до відома.
2. Доручити Броварській районній державній адміністрації здійснювати координацію виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2015 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                     С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 23-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІІ скликання на 2016 рік

Відповідно до п.6 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити план роботи Броварської районної ради VІІ скликання на 2016 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови ради Гоголіну А.В.

Голова ради                                                                                                                                    С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 24-5-VІІ

План роботи


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження витрат на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2016 рік

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату згідно з додатком.
2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці, але не більше середнього розміру премії працівників виконавчого апарату.
4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова ради                                                                                                                                    С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 25-5-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту, охорони здоров`я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку галузі культури Броварського району на 2011-2015 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати відділу культури райдержадміністрації активізувати роботу сільських та селищних Будинків культури та посилити контроль за їх роботою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту, охорони здоров`я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                             С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 26-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2012-2015 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2012-2015 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районної Програми «Турбота» на 2012-2015 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                               С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 27-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій на 2013-2015 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання Програми розвитку Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій на 2013-2015 роки, керуючись п.16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми розвитку Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій на 2013-2015роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                  С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 28-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту, охорони здоров`я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, роботі творчих спілок та інших громадських організацій прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                                    С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 29-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2016 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2016 рік, що додається.
2. Управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми при формуванні бюджету на 2016 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 30-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми “Турбота” на 2016-2020 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, розпорядження Президента України від 14.09.2000 № 280/2000-рп “Про щорічне проведення Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя”, з метою посилення соціального захисту вразливих верств населення, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму “Турбота” (далі Програма) на 2016-2020 роки, що додається.
2. Управлінню соціального захисту населення та управлінню фінансів Броварської райдержадміністрації, при формуванні бюджету, врахувати потреби в асигнуваннях на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                                     С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 31-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3531, враховуючи позитивні висновки постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки діяльності Броварської районної організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій на 2016-2020 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                              С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 32-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3531, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму забезпечення Броварської районної організації ветеранів війни і праці, Збройних сил, правоохоронних органів на 2016-2020 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                           С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 33-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін у додаток до рішення сесії районної ради VI скликання від 25 грудня 2014 року № 723-43-VІ «Про порядок визначення категорії учнів, які забезпечуються безкоштовним харчуванням»

Розглянувши клопотання голови райдержадміністрації, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни у додаток до рішення сесії районної ради VI скликання від 25 грудня 2014 року № 723-43-VІ «Про порядок визначення категорії учнів, які забезпечуються безкоштовним харчуванням»
1.1. У абзаці першому пункту 1 цифру “5”, замінити на “10”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                       С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 34-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2016-2018 роки

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення необхідних умов для вирішення найбільш гострих соціальних проблем для соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну Програму щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2016-2018 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                                    С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 35-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про безкоштовне харчування дітей дошкільного віку, батьки яких є учасниками АТО

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вирішення питань щодо безкоштовного харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Управлінню фінансів Броварської райдержадміністрації передбачити з 01.01.2016 року в установленому порядку кошти з районного бюджету на харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, у дошкільних навчальних закладах.
2. Відділу освіти Броварської райдержадміністрації з 01.01.2016 року забезпечити безкоштовним харчуванням за рахунок районного бюджету дітей, батьки яких є учасниками АТО, у дошкільних навчальних закладах.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 36-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності Броварської районної громадської організації «Чорнобильський Спас» на 2016-2017 роки

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи», враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму діяльності Броварської районної громадської організації «Чорнобильський Спас» на 2016-2017 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                                                    С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 37-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території Броварського району

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території Броварського району, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань сприяння інвестиційної діяльності на території Броварського району прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській районній державній адміністрації:
2.1. Сприяти залученню та збільшенню інвестицій в розвиток економіки, та покращення інвестиційного клімату району.
2.2. Розробити інвестиційний паспорт Броварського району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                                                                                                               С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 38-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою прийняти до відома.
2. Забезпечити подальше виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.

Голова ради                                                                                                                          С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 39-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів,які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2015-2016 роки

Заслухавши інформацію керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2015-2016 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2015-2016 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 40-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2015 рік

Заслухавши звіт керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2015 рік, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2015 рік.

Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 41-5-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2015 рік

Заслухавши звіт керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2015 рік, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Звіт про виконання Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети «Нове життя» на 2015 рік затвердити.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 42-5-VІІ

Звіт


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2016 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про телебачення і радіомовлення», Указом Президента України від 09.12.2000 №1323 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення на 2016 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 43-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети “Нове життя” на 2016 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу в Україні)”, Указом Президента України від 09.12.2000 №1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства редакції газети “Нове життя” на 2016 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 44-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2016 рік

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, з метою збереження архівного фонду Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій з питань комунальної власності, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2016 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                   С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 45-5-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми використання та охорони земель Броварського району на період 2014-2015 роки

Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Щербакова О.О., відповідно до Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Інформацію про хід виконання Програми використання та охорони земель Броварського району на період 2014-2015 роки прийняти до відома.

Голова ради                                                                                                                               С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 46-5-VІІ

Інформація


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки

Заслухавши інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Щербакова О.О. про хід виконання Програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській райдержадміністрації, сільським та селищним радам активізувати роботи по виконанню заходів передбачених зазначеною Програмою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 47-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу основних засобів та малоцінних матеріальних активів (кухонного обладнання), які знаходяться на балансі КЗ БРР «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності Великодимерської селищної ради

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 1-4 Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доручити голові Броварської районної ради звернутись до Великодимерської селищної ради щодо надання згоди на прийняття у спільну власність територіальної громади селища Велика Димерка основних засобів та малоцінних матеріальних активів (кухонного обладнання), які знаходяться на балансі КЗ БРР «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», згідно з додатком.
2. Передати майно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району у спільну власність територіальної громади смт. Велика Димерка.
3. Передачу здійснити згідно з актом прийому-передачі рухомого майна.
4. Рекомендувати голові Великодимерської селищної ради при формуванні комісії з прийняття-передачі основних засобів та малоцінних матеріальних активів включити до її складу представників Броварської районної ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                   С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 48-5-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження об’єкту, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл, селищ Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011 № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 12 від 25.09.2015), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити об’єкт для передачі в оренду, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл, селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 49-5-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про продовження договорів оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл, селищ Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011 № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 11 від 18.09.2015р.), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити термін дії договорів оренди об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. За результатами розгляду комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (надалі Комісія), доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                               С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 50-5-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011 № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, (протоколи від 18.09.2015 № 11 та від 25.09.2015 № 12) і позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати в оренду майно, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Доручити балансоутримувачу (орендодавцю) – Броварській центральній районній лікарні – укласти договори оренди із заявниками відповідно до вимог чинного законодавства.
3. У разі неукладання договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника рішення втрачає чинність у частині надання дозволу орендодавцю на укладення договору оренди.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                   С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 51-5-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Броварської районної ради

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Броварської районної ради № 808-48 позач.-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 31 серпня 2010 року №527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Броварської районної ради , враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Броварської районної ради (додається).
2. Директору комунального підприємства «Архітектурно-планувальне бюро» Броварської районної ради здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 52-5-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Броварської районної ради від 26.05.2015 № 808-48 позач.-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 31 серпня 2010 року № 527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради , враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради (додається).
2. Директору комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 53-5-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Броварської районної ради від 26.05.2015 № 808-48 позач.-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 31 серпня 2010 року № 527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства України Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (додається).
2. Головному лікарю комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                             С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 54-5-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району »

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Броварської районної ради від 26.05.2015 № 808-48 позач.-VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.08.2010 № 527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району » (додаються).
2. Доручити директору комунального закладу «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району » здійснити реєстрацію змін до Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 55-5-VІІ

Зміни до Статуту


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення районної ради від 26.05.2015 № 808-48позач.-VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.08.2010 № 527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» (додаються).
2. Доручити директору комунального закладу «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» здійснити реєстрацію змін до Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                   С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 56-5-VІІ

Зміни до Статуту


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Броварської районної ради від 26.05.2015 № 808-48 позач.-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 31 серпня 2010 року № 527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради , враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради (додається).
2. Директору комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 57-5-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Дитячий будинок «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту Дитячого будинку «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Дитячий будинок «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (додається).
2. Директору комунального закладу Броварської районної ради «Дитячий будинок «Надія» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 58-5-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради та затвердження нової редакції Статуту підприємства

Керуючись п.20 ч.1 ст.43, та ч.4 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення Броварської районної ради від 26.05.2015 № 808-48 позач.-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 31 серпня 2010 року № 527-40-V «Про управління об’єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Збільшити Статутний фонд комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради на суму 130 000 грн.
2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, виклавши п.4.1 у наступній редакції: «Статутний капітал (фонд) підприємства становить 1138765,64 грн. (один мільйон сто тридцять вісім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень шістдесят чотири копійки) та формується за рахунок основних фондів підприємства, вартості техніки, обладнання та інших матеріальних цінностей і коштів, що передаються йому Засновником або Органом управління».
3. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради (додається).
4. Доручити директору комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради Куценку О.М. внести зміни до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради та здійснити реєстрацію нової редакції Статуту підприємства відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 59-5-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на списання основних засобів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши подання голови Броварської районної державної адміністрації Сінька В.О., враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району, мають тривалий термін експлуатації та не підлягають капітальному ремонту:
1.1. Пухівська ЗОШ І – ІІІ ступенів: КУВТ (комплект учбової обчислювальної техніки), 1990 року введення в експлуатацію. Зношеність – 100 %. Балансова вартість становить 40 995,00 гривень, залишкова вартість – 0,00 гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                   С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 60-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 29 грудня 2011 року № 239-15-VI «Про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад району»

Керуючись п.37 ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Вважити таким, що втратило чинність, рішення Броварської районної ради від 29 грудня 2011 року № 239-15-VI «Про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад району».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 61-5-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження персонального складу тимчасової контрольної комісії Броварської районної ради з проведення аналізу ефективності та законності використання земельних часток (паїв) жителів Броварського району орендарями

Відповідно до статей 43, 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Земельного кодексу України, рішення районної ради від 03.12.2015 № 17-3 позач.-VІІ «Про створення тимчасової контрольної комісії Броварської районної ради з проведення аналізу ефективності та законності використання земельних часток (паїв) жителів Броварського району орендарями», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити персональний склад тимчасової контрольної комісії Броварської районної ради з проведення аналізу ефективності та законності використання земельних часток (паїв) жителів Броварського району орендарями, згідно з додатком.
2. Надати тимчасовій контрольній комісії Броварської районної ради з проведення аналізу ефективності та законності використання земельних часток (паїв) жителів Броварського району орендарями наступні повноваження:
– залучати, в разі необхідності, до своєї роботи представників органів державної влади, які мають відношення до питань, що вивчаються тимчасовою комісією;
– перевіряти всі договори оренди землі сільськогосподарського призначення, укладені з мешканцями Броварського району;
– перевіряти державну реєстрацію договорів оренди землі;
– за результатами проведеної перевірки рекомендувати орендарям проводити державну реєстрацію договорі оренди землі згідно чинного законодавства України.
3. Про результати роботи комісії доповісти на засіданні сесії районної ради в ІІІ кварталі 2016 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку.

Голова ради                                                                                                                               С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 62-5-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про створення тимчасової комісії Броварської районної ради зі здійснення контролю за розробкою та користуванням корисними копалинами місцевого значення на території Броварського району

Відповідно до статей 43, 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та екології та охорони навколишнього середовища та охорони природного середовища, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити тимчасову комісію Броварської районної ради зі здійснення контролю за розробкою та користуванням корисними копалинами місцевого значення на території Броварського району в складі згідно з додатком.
2. Надати тимчасовій контрольній комісії Броварської районної ради повноваження надсилати запити до відповідних контролюючих органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організації, незалежно від форми власності, що розташовані на території Броварського району, з питань надання необхідної інформації, документації та дозволів, необхідних комісії для здійснення контролю за розробкою та користуванням корисними копалинами місцевого значення на території Броварського району.
3. Про результати роботи комісії доповіати на засіданні сесії районної ради раз у квартал.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Голова ради                                                                                                                          С.М.Гришко

м. Бровари
24 грудня 2015 року
№ 63-5-VІІ

Додаток