4 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI «Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року №738-44 позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “423 318,34077”, “403 540,50427”, “19 777,8365” та доповнити словами “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “428 164,94956”, “395 070,92427”, “33 094,02529” та доповнити словами “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2” замінити на “395 070,92427”, “33 094,02529”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41 такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2 818,742”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 10 889,48 тис. грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 10 889,48 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2419,9 тис. грн. по головних розпорядниках:
– районна рада – 120,0 тис. грн.,
– райдержадміністрація – 756,0 тис. грн.,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн.,
– управління фінансів – 630,0 тис. грн.,
– резервний фонд – 40,0 тис. грн.,
– відділ освіти – 396,9 тис. грн.,
– відділ культури – 70,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту населення – 209,0 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн. по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація – 1 958,97681 тис. грн.,
– відділ освіти – 237,89198 тис. грн.,
– районна рада – 130,0 тис. грн..
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N – нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6).
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                          С.М.Гришко

м. Бровари
22 грудня 2015 року
№ 18-4 позач.-VІІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України

У зв’язку з оприлюдненням Міністерством фінансів України проектів Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» від 11.12.2015р. реєстраційний №3630 (щодо внесення змін до Податкового кодексу України) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства) від 11.12.2015р. реєстраційний №3629, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Підтримати звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України (додається).
2. Доручити голові районної ради направити текст звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної ради України.
3. Оприлюднити дане рішення в міськрайонній газеті «Нове життя».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                                 С.М.Гришко

м. Бровари
22 грудня 2015 року
№ 19-4 позач.-VІІ

Звернення