ІІ пленарне засідання 2 позачергової сесії Броварської районної ради VІІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Регламенту Броварської районної ради Київської області VІІ скликання

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 13 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Регламент Броварської районної ради Київської області VІІ скликання (додається).
2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                                                                  С.М.Гришко

м. Бровари
19 листопада 2015 року
№ 10-2.2-VІІ

Регламент


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про постійні комісії Броварської районної ради VІІ скликання

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 43, пункту 13 частини 1 статті 46, пункту 15 статті 47, пункту 4 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про постійні комісії Броварської районної ради VІІ скликання (додається).
2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.

Голова ради                                                                                                                          С.М.Гришко

м. Бровари
19 листопада 2015 року
№ 11-2.2-VІІ

Положення


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач. – VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “414 567,03977”, “394 252,17427”, “20 314,8655” та доповнити словами “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “419 413,64856”, “387 383,59427”, “32 030,05429” та доповнити словами “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2” замінити на “387 383,59427”, “32 030,05429”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41 такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2 728,84”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 9 288,48 тис. грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 9 288,48 тис. грн., (джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2419,9 тис. грн. по головних розпорядниках:
– районна рада – 120,0 тис. грн.,
– райдержадміністрація – 756,0 тис. грн.,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн.,
– управління фінансів – 630,0 тис. грн.,
– резервний фонд – 40,0 тис. грн.,
– відділ освіти – 396,9 тис. грн.,
– відділ культури – 70,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту населення – 209,0 тис. грн.;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн. по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація – 1 958,97681 тис. грн.,
– відділ освіти – 237,89198 тис. грн.,
– районна рада – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N – нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6)
1.11. Внести зміни у додатки 1, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                                                    С.М.Гришко

м. Бровари
19 листопада 2015 року
№ 12-2.2-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення надбавки та преміювання голови районної ради та його заступника

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити надбавку голові районної ради та його заступнику за високі досягнення у праці в розмірі 50%.
2. Преміювання голови районної ради та його заступника проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці на 2015 рік.
3. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова ради                                                                                                                                   С.М.Гришко

м. Бровари
19 листопада 2015 року
№ 13-2.2-VІІ