53 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “410 063,87075”, “390 595,27025”, “19 468,60050”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “414 910,47954”, “383 503,29025”, “31 407,18929” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2”  замінити на  “383 503,29025”, “31 407,18929”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2 670,74”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі  9 511,88 тис. грн, (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі  9 511,88 тис. грн, джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2419,9 тис. грн по головних розпорядниках:
– районна рада                          – 120,0 тис. грн,
– райдержадміністрація            – 756,0 тис. грн,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн,
– управління фінансів                – 630,0 тис. грн,
– резервний фонд                       –  40,0 тис. грн,
– відділ освіти                             – 396,9 тис. грн,
– відділ культури                        –  70,0 тис. грн,
– управління соціального захисту населення   – 209,0 тис. грн;
 по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 1 958,97681 тис. грн,
– відділ освіти                           – 237,89198 тис. грн,
– районна рада                         – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N –  нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6)
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                       С.М.Гришко
м. Бровари
06 жовтня 2015 року
№ 859-53 позач.-VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положень про звання «Почесний громадянин Броварського району», затвердженого рішенням Броварської районної ради від 28 квітня 2011 року № 90-7-VІ, про Комісію з питань присвоєння звання «Почесний громадянин Броварського району», затвердженого рішенням Броварської районної ради від 26 липня 2011 року № 150-9-VІ, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Присвоїти звання «Почесний громадянин Броварського району»   Постолу Віктору Васильовичу.
Голова ради                                                                                                       С.М.Гришко
 
м. Бровари
06 жовтня 2015 року
№ 860-53 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в Броварському районі на 2015 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», з метою підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації, організації та проведення приписки та призову на строкову військову службу в Броварському районі, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку  та з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в Броварському районі на 2015 рік, що додається.
2. Доручити Броварській районній державній адміністрації доопрацювати Програму підготовки та виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді, організації та проведення приписки, призову на строкову військову службу в Броварському районі на 2015 рік та подати нову редакцію Програми на розгляд та затвердження наступної сесії.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                       С.М.Гришко
 
м. Бровари
06 жовтня 2015 року
№ 861-53 позач.-VІ