51 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.- VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року №738-44 позач.-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “381 411,818”, “366 721,2”, “14 690,618”  та доповнити словами  “згідно з додатком №1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “386 108,58679”, “362 867,1”, “23241,48679” та доповнити словами  “згідно з додатком №3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2”  замінити на  “362 867,1”, “23241,48679”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2444,9”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6224,0 тис. грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі 6224,0 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2369,9 тис. грн. по головних розпорядниках:
– районна рада                      – 120,0 тис. грн.,
– райдержадміністрація           – 756,0 тис. грн.,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн.,
– управління фінансів             – 630,0 тис. грн.,
– резервний фонд                  – 40,0 тис. грн.,
– відділ освіти                       – 396,9 тис. грн.,
– відділ культури                   – 70,0 тис. грн.,
– управління соціального захисту населення – 159,0 тис. грн.
 по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн. по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 1 958,97681 тис. грн.,
– відділ освіти                        – 237,89198 тис. грн.,
– районна рада                      – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N –  нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6).
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
 
м. Бровари
11 серпня 2015 року
№ 828-51 позач.-VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до районної Програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2015 році» 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законів України «Про ветеринарну медицину України», «Про державну підтримку сільського господарства», з метою виконання «Плану заходів щодо локалізації та ліквідації захворювання на африканську чуму свиней в Броварському районі Київської області та недопущення його розповсюдженням на інші території,  враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.  Внести зміни до районної Програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2015 році», виклавши розділ 4. Шляхи та обсяги фінансування програми  в наступній  редакції: «Для виконання завдань програми у видатковій частині бюджету району на 2015 рік необхідно передбачити кошти на:
1. Придбання засобів для дезінфекції:
    – «Біоклін» біоцид – розчин для дезінфекції 200 л х 86,00 грн = 17200,00 грн.;
    – сода каустична 500 кг х 23,14 грн = 11570,00 грн;
    – хлорне вапно 1260 кг х 25,135 грн = 31670,00 грн;
    – формалін 2500 л х 20,00 грн = 50000,00 грн.
2. Придбання спецодягу:
    – комбінезон протичумний 93 шт  х 41,90 грн = 3896,70 грн;
    – комбінезон протичумний 400 шт х 42,00 грн = 16800,00 грн;
    – халати спеціальні 300 шт х 243,00 грн = 72900,00 грн;
    – бахіли 600 шт  х 3,09 грн = 1854,00 грн;
    – бахіли 1000 шт х 3,20 грн = 3200,00 грн;
    – респіратор 390 шт х 2,00 грн = 780,00 грн;
    – перчатки гумові 600 пар х 36 грн = 21600,00 грн;
    – ботинки 300 пар х 297 грн = 89100 грн;
    – чоботи гумові 100 пар х 165 грн = 16500,00 грн;
3. Придбання засобів для лабораторних досліджень:
    – пробірка циліндричн 1000 шт х 2,34 грн = 2340,00 грн.
4. Придбання паливно-мастильних матеріалів:
    – бензин 3200 л х 19,20 грн = 61440,00 грн;
    – бензин 4150 л х 19,17 грн = 79549,30 грн.
5. Придбання засобів для проведення вакцинації:
    – шприц ін’єкційний одноразового застосування (5 мл) 5 000 шт х 1,22 грн = 6100,00 грн;
    – шприц ін’єкційний пластиковий 150 шт х 90,00 грн = 13500,00 грн.
Всього на суму: 500000,00 грн».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
11 серпня 2015 року
№ 829-51 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису на 2015 рік до Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013-2015 роки

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити кошторис на 2015 рік до Програми щодо вдосконалення соціальної роботи із сім‘ями, дітьми та молоддю у Броварському районі на 2013-2015 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
11 серпня 2015 року
№ 830-51 позач.-VІ