49 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач. – VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року №738-44 позач. – VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “366 538,318”, “355 592,3”, “10 946,018”  та доповнити словами  “згідно з додатком №1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “371 025,08679”, “357 023,2”, “14 001,88679” та доповнити словами  “згідно з додатком №3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2”  замінити на  “357 023,2”, “14 001,88679”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2024,9”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 729,0 тис. грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком №2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі 729,0 тис. грн., джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком №2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2159,9 тис. грн. по головних розпорядниках:
– районна рада                          – 100,0 тис. грн.,
– райдержадміністрація           – 636,0 тис. грн.,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн.,
– управління фінансів               – 630,0 тис. грн.,
– резервний фонд                      –  40,0 тис. грн.,
– відділ освіти                            – 396,9 тис. грн.,
– управління соціального захисту населення      – 159,0 тис. грн.
 по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн. по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 1 958,97681 тис. грн.,
– відділ освіти                           – 237,89198 тис. грн.,
– районна рада                          – 130,0 тис. грн..
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на 2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N –  нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статтей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток №6)
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
25 червня 2015 року
№ 813-49 позач.-VІ
 
БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про прийняття видатків, що враховуються при визначенні  міжбюджетних трансфертів до бюджету Броварського району

Відповідно  до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Дати згоду на прийняття з бюджету міста Бровари у бюджет Броварського району асигнувань 2016 року в розрахунковому об’ємі бюджету охорони здоров’я міста для надання необхідної спеціалізованої медичної допомоги жителям міста Бровари у Броварській районній лікарні, за винятком видатків на утримання міського центру первинної медико-санітарної допомоги .
2. Уповноважити голову Броварської районної ради Гришка С.М. підписати договір між Броварською районною радою та Броварською міською радою на прийняття видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в розрахунковому об’ємі бюджету охорони здоров’я міста для надання необхідної спеціалізованої медичної допомоги жителям міста Бровари у Броварській районній  лікарні, за винятком видатків на утримання міського центру первинної медико-санітарної допомоги.
3. Затвердити договір з даного питання між Броварською міською радою та Броварською районною радою, що додається.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
 
м. Бровари
25 червня 2015 року
№ 814-49 позач.-VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про уповноваження голови Броварської районної ради на підписання договорів про прийняття та передачу міжбюджетних трансфертів на 2016 рік

Відповідно  до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Уповноважити голову Броварської районної ради Гришка С.М. на підписання договорів між Броварською районною радою, Броварською міською радою, сільськими, селищними радами про прийняття-передачу міжбюджетних трансфертів в 2016 році.
2. Затвердити договори про прийняття та передачу міжбюджетних трансфертів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
 
м. Бровари
25 червня 2015 року
№ 815-49 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу коштів на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Броварського району до бюджету міста Бровари в 2016 році

Відповідно  до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в 2016 році з районного бюджету Броварського району до бюджету міста Бровари видатки, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на надання послуг мешканцям району Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідно до фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.
2. Затвердити договір про прийняття-передачу міжбюджетних трансфертів на надання послуг мешканцям району Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідно до фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.
3. Доручити голові Броварської районної ради Гришку С.М. підписати договір про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів на надання послуг мешканцям району Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів відповідно до фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.
Голова ради                                                                                                     С.М.Гришко
м. Бровари
25 червня 2015 року
№ 816-49 позач.-VІ