46 чергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за  2014 рік

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2014 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік по доходах у сумі 299 983,0 тис. грн і по видатках у сумі 296 134,3 тис. грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 3 848,7 тис. грн, в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 282 263,6 тис. грн і по видатках у сумі 279 617,4 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками у сумі 2 646,2 тис. грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 17 719,4 тис. грн і по видатках у сумі  16 516,9 тис. грн, з перевищенням доходів над видатками у сумі 1 202,5 тис. грн.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 742-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач. – VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів Броварської райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач. – VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6” замінити на “336 873.8”, “328 605,6” та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”,  “8 268,2” замінити на “340 050,66879”, “329 105,6”, “10 945,06879” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 3 цифру ”328 205,6” замінити на  “329 105,6”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “1 479,9”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 350,0 тис. грн, (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі 350,0 тис. грн, джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 850,0 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 130,0 тис. грн,
– відділ фізкультури та спорту – 50,0 тис. грн,
– управління фінансів               – 630,0 тис. грн,
– резервний фонд                       – 40,0 тис. грн;
по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 1 958,97681 тис. грн,
– відділ освіти                           – 237,89198 тис. грн,
– районна рада                         – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на  2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N –  нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статтей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6)
1.11. Внести зміни у додатки  2, 3, 5, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 743-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2014 рік

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2014 рік, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт про виконання районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2014 рік.
2. Доручити Броварській районній державній адміністрації інформувати населення щодо виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Броварського району на 2014 рік через засоби масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 744-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання плану роботи Броварської районної ради за 2014 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1  статті 43   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Звіт про    виконання    плану    роботи   Броварської  районної    ради за 2014 рік затвердити.
2. Постійним комісіям посилити контроль за виконанням рішень прийнятих районною радою.
3.  Депутатам районної ради до 01.06.2015 подати до виконавчого апарату звіти перед виборцями за 2014 рік для розміщення на сайті районної ради  та в міськрайонній газеті «Нове життя».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 745-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2014-2016 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання  Програма розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2014-2016 роки,  керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Інформацію про хід виконання Програми розвитку Броварської міськрайонної   організації   Товариства Червоного  Хреста  України на 2014-2016 роки прийняти до відома.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 746-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру в Броварському районі на 2014-2017 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської райдержадміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в Броварському районі на 2014-2017 роки,   керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання Програми організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру в Броварському районі на 2014-2017 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам активно залучати місцевих жителів, що перебувають на обліку в Броварському міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт для благоустрою території та вирішення соціально-побутових проблем села, селища.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 747-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2011-2014 роки

Заслухавши звіт заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2011-2014 роки, керуючись Законом України «Про освіту», п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання Програми розвитку системи освіти Броварського району на 2011-2014 роки.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 748-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки

Заслухавши звіт заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання Програми правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт про виконання Програми правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки.
2. При виконанні Програми правової освіти населення Броварського району на 2011-2014 роки активізувати роботу Броварської районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 749-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми правової освіти населення Броварського району на 2015-2018 роки

На виконання Указу Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001 «Про національну Програму правової освіти населення», відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення більш широкого доступу громадян до джерел правової інформації, визначення напрямків правоосвітньої діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Програму правової освіти населення Броварського району на 2015-2018 роки (далі – Програма), що додається.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час формування показників районного бюджету на відповідний рік враховувати видатки на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.
3. Рекомендувати сільським, селищним радам при розробці відповідних бюджетів та цільових програм передбачити в установленому порядку кошти на реалізацію заходів Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 750-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання Програми розвитку хокею в Броварському районі на 2013-2017 роки

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання Програми розвитку хокею в Броварському районі на 2013-2017 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою посилення підтримки розвитку хокею в районі, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку хокею в Броварському районі на 2013-2017 роки прийняти до відома.
2. Сільським та селищним головам, сектору  фізичної культури  молоді та спорту райдержадміністрації, ФСТ “Колос”, комітету по фізичній культурі і спорту при відділі освіти районної державної адміністрації та ДЮСШ.
2.1. Сприяти розвитку хокею в селах та селищах району, поліпшенню матеріально-технічної бази хокею і передусім будівництву сучасних спортивних споруд .
2.2. Вивчити питання щодо створення спеціалізованих класів з хокею в загальноосвітніх школах району.
2.3. Організувати залучення різних груп населення району до масових занять з хокею з метою формування здорового способу життя.
2.4. Забезпечити участь збірної команди Броварського району з хокею в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
3. Броварській районній державній адміністрації вжити заходів для подальшого виконання Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 751-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я

Заслухавши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання районною державною адміністрацією повноважень делегованих районною радою з питань розвитку охорони здоров’я прийняти до відома.
2. Броварській районній державній адміністрації передбачити виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 200 тис.грн. для поповнення незнижуваного запасу (НЗ) центральної районної лікарні по 143 найменуваннях, передбаченого для використання в надзвичайних ситуаціях.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районного ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 752-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження районної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2015 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи підтримки сім’ї, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити районну Програму відпочинку та оздоровлення дітей Броварського району на 2015 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 753-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки

Заслухавши та обговоривши звіт заступника голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В. про виконання районною державною адміністрацією Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки.
2. Доручити Броварській районній державній адміністрації інформувати населення щодо виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Броварському районі Київської області на 2013-2014 роки.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 754-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2014 році»

Заслухавши звіт першого заступника голови Броварської районної державної адміністрації Кукшина В.М. про виконання районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2014 році», відповідно до п. 16 ч. 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин та агропромислового розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання районної програми «Протиепізоотичні заходи та боротьба з хворобами тварин у 2014 році».
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 755-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання районної Програми забезпечення пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та розвитку місцевої сільської пожежної охорони в населених пунктах Броварського району на період 2011-2015 роки

Заслухавши інформацію першого заступника голови Броварської районної державної адміністрації Кукшина В.М. про хід виконання районної Програми забезпечення пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та розвитку місцевої сільської пожежної охорони в населених пунктах Броварського району на період 2011-2015 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища і з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Інформацію про хід виконання районної Програми забезпечення пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту та розвитку місцевої сільської пожежної охорони в населених пунктах Броварського району на період 2011-2015 роки прийняти до відома.
2. Рекомендувати Броварській райдержадміністрації, сільським та селищним головам активізувати роботи по виконанню заходів передбачених зазначеною Програмою.
3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища і з питань архітектури, будівництва, промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, інформатизації, підтримки підприємництва, інвестицій та міжнародних зв’язків.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 756-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2014 рік

Заслухавши звіт керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Кушніренка Ю.І. про виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2014 рік, відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», вимог Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання Програми збереження фондів Трудового архіву Броварського району на 2014 рік.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 757-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми збереження архівних фондів Броварського району на 2014 рік

Заслухавши звіт керівника апарату Броварської районної державної адміністрації Кушніренка Ю.І. про виконання Програми збереження архівних фондів Броварського району на 2014 рік, керуючись  п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання Програми збереження архівних фондів Броварського району на 2014 рік.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 758-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про  виконання Програми навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних підприємств, установ та організацій і  кадрового резерву на 2013-2014 роки

Заслухавши звіт керівника апарату Броварської райдержадміністрації Кушніренка Ю.І. про виконання Програми навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних підприємств, установ та організацій і кадрового резерву  на 2013-2014 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт  про  виконання  Програми навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів працівників райдержадміністрації, районної ради, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників бюджетних підприємств, установ та організацій і кадрового резерву на 2013-2014 роки.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 759-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт про виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів,які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2013-2014 роки

Заслухавши звіт керівника апарату Броварської райдержадміністрації Кушніренка Ю.І. про виконання Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2013-2014 роки, керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
Затвердити звіт про виконання  Програми відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у державній, виробничій, творчій та інших сферах діяльності на 2013-2014 роки.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 760-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки Броварського району на 2015-2016 роки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 року № 894-09 «Положення про мобілізаційну підготовку національної економіки», Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 року
№ 15/2015, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» № 13-VIII від 15.01.2015,Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році» від 30.01.2015 року № 40/2015, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування до проведення мобілізації у районі та виконання визначених мобілізаційних завдань, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Програму мобілізаційної підготовки Броварського району на 2015-2016 роки (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 29.12.2011 року № 235-15-VI «Про затвердження довгострокової Програми мобілізаційної підготовки Броварського району на 2012-2015 роки».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 761-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку про свою роботу,  районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку:
– активніше приймати участь у підготовці та розгляді пропозицій до Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району;
– здійснювати постійний контроль за надходженням та використанням коштів районного бюджету;
– посилити контроль за виконанням рішень районної ради, цільових програм, висновків та рекомендацій комісії, вносити власні пропозиції раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Роботу постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку визнати задовільною.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 762-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту про свою роботу,  районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити звіт постійної комісії районної ради ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту:
–  брати активну участь при розробці та розгляді районних програм, проектів рішень ради;
– посилити контроль за виконанням рішень районної ради, цільових програм, висновків та рекомендацій комісії, вносити власні пропозиції раді щодо розгляду питань, віднесених до її компетенції.
3. Роботу постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту визнати задовільною.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 763-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення від 25 грудня 2014 року № 721-43-VІ «Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VІ скликання на 2015 рік»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до рішення сесії від 25 грудня 2014 року № 721-43-VІ «Про затвердження плану роботи Броварської районної ради VI скликання на 2015 рік», доповнивши розділ «Діяльність з підготовки проектів регуляторних актів» п.1.3. наступного змісту:
– Про внесення змін до п.1 рішення Броварської районної ради «Про затвердження тарифів на платні послуги в Броварській центральній районній лікарні» від 25 грудня 2014 року № 733-43-VI.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 764-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну назви Броварської районної вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве врядування в Україні»,   ст.9 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності і з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Змінити назву Броварської районної вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання на «Комунальний заклад «Броварська районна вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою навчання Броварського району Київської області»» у відповідності до Статуту.
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 765-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши подання виконуючого обов’язки голови Броварської районної державної адміністрації Прянішнікової К.В., враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати дозвіл відділу освіти Броварської районної державної адміністрації на списання транспортних засобів, що мають тривалий термін експлуатації та не підлягають капітальному ремонту, та є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району:
1.1.Трактор Т-40 (транзитний номер втрачений), 1973 року випуску, балансова вартість 2811 грн., зношеність – 100 %.
1.2. Причеп трактора Т-40, тип АН.С., 1970 року випуску, зношеність – 100 %.
2. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 766-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про зміну назви комунального закладу “Броварська районна школа муніципального управління та розвитку”,затвердження нової редакції Статуту та штатної чисельності працівників комунального закладу

Керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту комунального закладу “Броварська районна школа муніципального управління та розвитку”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Змінити назву комунального закладу “Броварська районна школа муніципального управління та розвитку” на “Комунальний заклад «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області”.
2. Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області (додається).
3. Затвердити граничну чисельність працівників комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області у кількості 6 штатних одиниць у відповідності до штатного розпису (додається).
4. Директору комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради Київської області здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Вважати такими, що втратило чинність рішення районної ради               № 375-27-V від 14.05.2009 року «Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу “Броварська районна школа муніципального управління та розвитку”».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 767-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди Броварській центральній районній лікарні на списання майна, що належить до основних фондів лікарні та є спільною власністю територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати згоду Броварській центральній районній лікарні на списання майна, що належить до основних фондів лікарні, яке не підлягає подальшому використанню та є спільною власністю територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Головному бухгалтеру Броварської центральної районної лікарні відобразити в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі актів на списання.
3. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 768-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження переліку об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району Київської області, для передачі в оренду

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011 № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району (протокол від 15.12.2014р. № 10), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади м. Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Погодити перелік об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району Київської області, для передачі в оренду, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 769-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про продовження договорів оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району Київської області

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011           № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 30.12.2014р. № 11), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1.  Продовжити термін дії договору оренди об’єкту, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари та територіальних громад сіл та селищ Броварського району Київської області, для передачі в оренду, згідно з додатком.
2. За результатами розгляду комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (надалі Комісія), доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку  комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл та селищ Броварського району Київської області.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 770-46-VІ

 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території  Броварського району Київської області на 2013 – 2017 роки

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до розділу VІІ «Обсяги та джерела фінансування програми» Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території Броварського району Київської області на 2013 – 2017 роки, затвердженої рішенням сесії  від 27 червня 2013 року № 509-26-VІ, доповнивши його абзацом: «Фінансування програми за рахунок коштів районного бюджету здійснюється відповідно до кошторису, який затверджується на кожен рік в межах фінансових можливостей».
2. Затвердити кошторис до «Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території  Броварського району Київської області на 2013 – 2017 роки» на 2015 рік, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
26 лютого 2015 року
№ 771-46-VІ