45 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.- VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.-VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6” замінити на “336 873.8”, “328 605,6”, та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6” замінити на “340 010,66879”, “329 065,6”, та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 3 цифру ”328 205,6” замінити на  “329 065,6”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “1 439,9”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 350,0 тис. грн, (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі 350,0 тис. грн, джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки , що утворилися станом на 01.01.2015 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 810,0 тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація             – 90,0 тис. грн;
– відділ фізкультури та спорту – 50,0 тис. грн;
– управління фінансів               – 630,0 тис. грн;
– резервний фонд                       –  40,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 доповнити словами “ згідно формули:
S = ((( Vzsr /11/ Kdr )*Kd grom) + (( Vzsr /11/Kdr )*Kd grom)*Iin/100))*3, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ на I квартал 2015 року,
– Vzsr – видатки на утримання ДНЗ Броварського району за 11 місяців         2014 року,
– Kdr – кількість дітей дошкільного віку по Броварському району згідно мережі дошкільних навчальних закладів на 2014/2015 роки,
– Kd grom – кількість дітей дошкільного віку по територіальній громаді,
– Iin – прогнозний індекс інфляції на 2015 рік”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6)
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
29 січня 2015 року
№ 740- 45 позач.- VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звільнення та призначення директора комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області

Розглянувши заяву директора комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області Скирти М.М. про звільнення та заяву Максака О.І. про призначення директором комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області, відповідно до п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.38 Кодексу Законів про працю України, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звільнити Скирту Миколу Миколайовича з посади директора комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області з 29 січня 2015 року.
2. Призначити директором комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області  Максака Олексія Івановича.
3. Доручити в.о. голови Броварської райдержадміністрації укласти контракт з директором комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області.
4. Скирті М.М. передати, Максаку О.І. прийняти матеріальні цінності комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області відповідно до акту приймання-передачі.
5. Доручити Максаку О.І. внести зміни до реєстраційної справи комунального закладу «Броварська районна школа муніципального управління та розвитку» Броварської районної ради Київської області.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
 
м. Бровари
29 січня 2015 року
№ 741- 45 позач.- VІ