44 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік

Відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини 9 статті 75, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2015 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 336 473,8 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 328 205,6 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 8 268,2 тис. грн;
– видатки районного бюджету у сумі 336 473,8 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 328 205,6 тис. грн, видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 8 268,2 тис. грн;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 328 205,6 тис. грн та спеціальному фонду 8 268,2 тис. грн згідно з додатком до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:
– оплата праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти  населенню;
– трансферти органам державного управління інших рівнів.
6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1 379,9 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
7.  Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження,  визначені  ст.69-1 , 71 Бюджетного кодексу України.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України,
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:
– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати)обсяги доходної та видаткової частини обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.
12. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
13. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної  адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.
15. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених бюджетним Кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень
16. Установити, що кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів зараховуються до бюджету розвитку районного бюджету.
17. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
– у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України Київської області та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків;
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
– не приймати власні рішення щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалася на 1 січня 2015 року.
18. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні  видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в
межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
19. Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів в I кварталі 2015 року.
20. Передбачити, як виняток, на перехідний період 3 місяці, до 1 квітня 2015 року субвенцію з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів (додаток 5).
21.  Додатки  1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
23. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                       С.М.Гришко
м. Бровари
30 грудня 2014 року
№ 738-44 позач.- VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження витрат на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2015 рік

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити  витрати на утримання районної ради та її  виконавчого апарату  згідно з додатком.
2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в межах затверджених видатків на оплату праці.
3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці, але не більше середнього розміру премії працівників виконавчого апарату.
4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.
Голова ради                                                                                                       С.М.Гришко
м. Бровари
30 грудня 2014 року
№ 739-44 позач.- VІ