34 чергова сесія Броварської районної ради VI скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про дострокове припинення повноважень голови
Броварської районної ради

У зв’язку зі зверненням Деменка А.В. з особистою заявою до Броварської районної ради про складання ним повноважень голови районної ради від 24 лютого 2014 року, керуючись  пунктом 1 частини 5 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

1. Заяву голови Броварської районної ради Деменка А.В. взяти до відома.
2. Вважати повноваження голови Броварської районної ради Деменка А.В. достроково припиненими з 27 лютого 2014 року за власним бажанням у зв’язку із виходом на пенсію.

Головуючий на сесії                                                                                 Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 575 – 34 -VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про дострокове припинення повноважень заступника голови 
Броварської районної ради

У зв’язку зі зверненням Шульги В.Є. з особистою заявою до Броварської районної ради про складання нею повноважень заступника голови районної ради від 24 лютого 2014 року, керуючись  частиною 4 статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

 В И Р І Ш И Л А :

1. Заяву заступника голови Броварської районної ради Шульги В.Є. взяти до відома.
2. Вважати повноваження заступника голови Броварської районної ради Шульги В.Є. достроково припиненими з 27 лютого 2014 року за власним бажанням.

Головуючий на сесії                                                                Ю.І.Кушніренко         

                         

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 576 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про обрання тимчасової лічильної комісії

Відповідно до статті 22 Регламенту Броварської районної ради VІ скликання, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

Обрати тимчасову лічильну комісію Броварської районної ради VІ скликання Броварської районної ради у складі:

1. Ігнатенка Петра Пилиповича

2. Книша Станіслава Степановича
3. Філіпової Тетяни Анатоліївни.

Головуючий на сесії                          Ю.І.Кушніренко           

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 577 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про обрання голови Броварської районної ради

В И Р І Ш И Л А :

1.За результатами таємного голосування вважати обраним головою Броварської районної ради Гришка Сергія Миколайовича.

2.Присвоїти голові ради Гришку Сергію Миколайовичу у межах відповідної категорії посад 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

3.До виконання обов’язків голови ради приступити після проведення спеціальної перевірки відомостей щодо запобігання і протидії корупції.

Головуючий на сесії                                                                               Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 578 – 34 -VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про обрання заступника голови
Броварської районної ради

Відповідно до статей 14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», керуючись пунктом 1 частини 1 статті 43, частиною 2 статті 56 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.12 Регламенту роботи Броварської районної ради, районна рада:

 В И Р І Ш И Л А :

1.За результатами таємного голосування вважати обраним заступником голови Броварської районної ради Симиненка Василя Івановича.

2.Взяти до відома, що заступник голови ради Симиненко Василь Іванович має 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

3.До виконання обов’язків заступника голови ради приступити після проведення спеціальної перевірки відомостей щодо запобігання і протидії корупції.

 

Головуючий на сесії                                                                                 Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 579 – 34 -VІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту Броварської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Броварського району за 2013 рік

Заслухавши та обговоривши звіт управління фінансів районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2013 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А: 
 
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2013 рік по доходах у сумі 274 159,4 тис.грн. і по видатках у сумі 276 195,1 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами в сумі 2 035,7 тис.грн., в тому числі:
1. По загальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 261 102,2 тис.грн. і по видатках у сумі 263 850,7 тис.грн.. з перевищенням видатків над доходами у сумі 2 748,5 тис.грн.
2. По спеціальному фонду районного бюджету по доходах у сумі 13 057,2 тис.грн. і по видатках у сумі  12 344,4 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 712,8 тис.грн.

Головуючий   на сесії                                                                                               Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 580 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2014 року № 573-33 позач.-VІ “Про районний бюджет Броварського району на 2014 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції фінансового управління райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2014 року № 573-33позач.-VI “Про районний бюджет Броварського району на 2014 рік” :
1.1. у абзаці першому пункту 1 цифру „296231,6” замінити на „298261,6”
1.2. у абзаці другому пункту 1 цифру „287660,7”, „8570,9”, „2478,9” замінити на „287890,7”, „10370,9”, „3978,9”.
1.3. у пункті 2 цифру „296231,6”, „287593,7”, „8637,9”, „67,0”замінити на „299131,9”, „287956,7”, „11175,2”, „1104,3”.
1.4. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2014 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 133,0 тис. грн. по головних розпорядниках:
– Райдержадміністрація – 133,0 тис. грн..
1.5. направити вільні залишки, що утворилися станом на 01.01.2014 року по спеціальному фонду (бюджету розвитку) районного бюджету в сумі 737,3 тис. грн. по головних розпорядниках:
– Райдержадміністрація – 231,6 тис. грн.
– Відділ освіти – 505,7 тис. грн..
1.6. абзац перший пункту 4 доповнити словами:
– інші субвенції районному бюджету з бюджету сільських рад у сумі 230,0тис.грн.
1.7. абзац другий пункту 4 доповнити словами :
– інші субвенції районному бюджету з бюджету сільських рад у сумі 300,0тис.грн.
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та\або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 1500,0 тис.грн.
1.8. внести зміни у додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

Головуючий   на сесії                          Ю.І.Кушніренко

 

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 581 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про визначення балансоутримувачем КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради та закріплення за ним на праві господарського відання об’єкту нерухомого майна 

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 «Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району» Броварської районної ради від 28 лютого 2013 № 445-24-VI з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити балансоутримувачем КП “Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради та закріпити за ним на праві господарського відання об’єкт нерухомого майна – гараж № 6 – загальною площею 46,8 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Возз’єднання, 5 – вартістю 102 000 грн. і перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району Київської області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Головуючий   на сесії                                                                                               Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 582 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту КП «Броварське районне виробниче управління 
житлово-комунального господарства» Броварської районної ради 
Керуючись п.17 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 4.1 Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради і, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Збільшити статутний фонд комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради на суму 410000,00 грн.
2. Внести зміни до п. 4.1 Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради: Пункт 4.1 Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради викласти у наступній редакції: «Статутний капітал (фонд) підприємства становить 2332201,51 грн. та формується за рахунок основних фондів підприємства, вартості техніки, обладнання та інших матеріальних цінностей і коштів, що передаються йому Засновником або Органом управління».
3. Директору комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради внести відповідні зміни до установчих документів підприємства у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Головуючий   на сесії                                                                                               Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 583 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін в рішення сесії Броварської районної ради № 200–12позач.–VI від 08 листопада 2011 року  «Про передачу нерухомого майна, що перебуває у власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району до Статутного фонду КП «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» 
Броварської районної ради»

Керуючись п. 19 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району затверджене рішенням сесії Броварської районної ради № 445-24-VІ від 28 лютого 2013 року, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт рішення сесії Броварської районної ради № 200–12 позач.–VI від 08 листопада 2011 року «Про передачу нерухомого майна, що перебуває у власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району до Статутного фонду КП “Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради» викласти в наступній редакції:«Передати нерухоме майно, що знаходиться за адресою Промвузол, м.Бровари, Київської області, комунальному підприємству «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради на праві господарського відання та визначити балансоутримувачем зазначеного майна.

п/п

Найменування

Ін. №

Балансова вартість (грн.)

Залишкова вартість (грн.)

1 Будівля поліклініки №10310012 1395424 415633
2 Котельня поліклініки №10310008 40999 14601
3 Насос мережевий №10456788 3895 0
4 Насос мережевий №10456789 3895 0
5 Фільтр самопромивний №10456798 740 0
6 Гідроакумулятор №10456799 1298 0
7 Лічильник газу №10456791 649 0
8 Лічильник газу №10456793 649 0
9 Клапан ел.магнітний №10456795 1203 0
10 Клапан ел.магнітний №10456796 1204 0
11 Котел Пегас Р-2Т №10456782 13806 0
12 Котел Пегас Р-2Т №10456783 13806 0
13 Котел Пегас Р-2Т №1.0456784 13806 0
14 Котел Пегас ,Р-2Т №10456785 12952 0
15 Регулятор тиску №10440005 2233 326
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Головуючий   на сесії                                                                                               Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 584 – 34 -VІ
 

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічних документацій з нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок

Керуючись ст.23 Закону України «Про оцінку земель», ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр.Шевчук Ніні Іванівні на території Бобрицької сільської ради Броварського району Київської області:нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4808 га ріллі становить 16593,27 грн. (шістнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто три гривні 27 коп.);нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5739 га ріллі становить 7152,29 грн. (сім тисяч сто п’ятдесят дві гривні 29 коп.).

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр.Каціон Уляні Тимофіївні на території Літочківської сільської ради Броварського району Київської області:нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,1410 га ріллі становить 15223,42 грн. (п’ятнадцять тисяч двісті двадцять три гривні 42 коп.);нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,4100 га сіножаті становить 10488,77 грн. (десять тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень 77 коп.);

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр.Івченку Василю Андрійовичу на території Літківської сільської ради Броварського району Київської області:нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4828 га ріллі становить 13561,26 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят одну гривня 26 коп.);нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,40 га сіножаті становить 10414,40 грн. (десять тисяч чотириста чотирнадцять гривень 40 коп.).

4.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 2-х земельних ділянок, що надані гр.Харевич Надії Григорівні в межах Семиполківської сільської ради Броварського району Київської області:нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,5505 га ріллі становить 6 781,31 грн. (шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 31 коп.);нормативна грошова оцінка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,0939 га пасовищ становить 568,93 грн. (п’ятсот шістдесят вісім гривень 93 коп.).

Головуючий   на сесії                                                                                               Ю.І.Кушніренко

м. Бровари 
27 лютого 2014 року 
№ 585 – 34 -VІ