Проект рішення “Про затвердження Програми розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік”

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України з питань освіти, документами Міністерства освіти і науки України, з метою реалізації пріоритетних цілей, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014      № 856-44-VI, з метою забезпечення розвитку системи освіти в Броварському районі, з урахуванням досягнутого в результаті виконання  попередніх програм, формування оптимальної мережі закладів освіти, створення належних умов для забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до повноцінної і якісної дошкільної, загальної середньої та допрофесійної освіти, реалізації принципу безперервної освіти, задоволення освітніх запитів населення та забезпечення соціального захисту учнів та вихованців Броварського району, враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

Вирішила:

  1. Затвердити Програму розвитку та функціонування системи освіти Броварського району на 2020 рік (далі – Програма), додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                         С.М. Гришко

м. Бровари

_________________ 2020 року

№ ____________

Програма