Інформація щодо страхувальників Броварського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області

До уваги страхувальників!

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – управління) повідомляє, що згідно з постановою правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 в Україні номер банківського рахунку буде формуватися за стандартом IBAN та складатиме 29 літерно – цифрових символів:
– з 05.08.2019 до 31.10.2019 – перехідний період;
– з 01.11.2019 – у постійному режимі.
Враховуючи зазначене, у казначействі з 01.10.2019 змінено аналітичні параметри рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3717 (дохідний) на ім’я управління та відділень управління, відповідно до вимог стандарту IBAN.
Наголошуємо, що з 01.10.2019 по 31.10.2019 діє перехідний період і зарахування коштів до 31.10.2019 буде здійснюватися на розрахункові рахунки як за стандартом IBAN так і на рахунки, які діяли до введення даного стандарту.
Враховуючи зазначене, з метою своєчасної та належної сплати страхових коштів Фонду наголошуємо на необхідності починаючи з 01.10.2019 здійснювати платежі за новими реквізитами рахунків.

Назва відділення IBAN
Білоцерківське UA818999980000037175000110043
Богуславське UA908999980000037172000110080
Бориспільське UA988999980000037170000110004
Броварське UA848999980000037176000110149
Васильківське UA208999980000037172000110176
Вишгородське UA308999980000037179000110243
відділення у м. Біла Церква UA628999980000037172000110002
відділення у м. Славутич UA748999980000037171000110014
Іванківське UA268999980000037171000110296
Ірпінське UA908999980000037177000110007
Києво-Святошинське UA178999980000037174000110356
Обухівське UA878999980000037177000110449
Ставищенське UA578999980000037178000110567
Фастівське UA958999980000037170000110640
Яготинське UA938999980000037176000110666

Методика проведення обстежень стану охорони праці на підприємстві
Страховий експерт та експертка з охорони праці відповідно до покладених на них обов’язків, зобов’язані проводити перевірку на підприємстві (в структурних підрозділах) дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Це робиться з метою оцінки відповідності стану охорони праці структурного підрозділу (підприємства в цілому) вимогам нормативно-правових актів по охороні праці і підготовці управлінських рішень, направлених на створення здорових і безпечних умов праці.
Перевірка повинна проводитися у присутності керівника структурного підрозділу, а під час перевірки експлуатації об’єктів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – у присутності інженерно-технічного працівника, що відповідає за їх технічний стан.
Як підготуватися до перевірки і на що звертати увагу під час перевірки?
Перед відвідинами того або іншого структурного підрозділу необхідно:
– визначити перелік нормативно-правих актів, дотримання яких повинно бути забезпечене в цьому підрозділі і виписати їх основні вимоги безпеки з зазначенням пунктів цих вимог. З’ясувати, скільки і яких інструкцій по охороні праці має діяти в цьому структурному підрозділі;
– з’ясувати в травмпункті (якщо такий є на підприємстві) кількість звернень працівників цього структурного підрозділу по медичну допомогу у зв’язку з нещасним випадком і провести їх аналіз по професіях і по ступеню тяжкості пошкодження здоров’я;
– перевірити по протоколах дотримання термінів проведення перевірки знань з питань охорони праці інженерно-технічних працівників і робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
– за результатами атестації робочих місць за умовами праці (параметрам шкідливих та небезпечних виробничих чинників) визначити робочі місця, на яких перевищуються гранично допустимі рівні шкідливих виробничих чинників (випромінювання, шум, вібрація тощо) і гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони (запилення, загазованість тощо);
– зробити вибірку по кількості працівників, що підлягають періодичним медичним оглядам і перевірити своєчасність їх проведення;
– у службі головного енергетика перевірити наявність протоколів вимірювання заземлення, опору ізоляції і петлі фаза-нуль, паспортів на системи припливно-витяжної вентиляції і дотримання термінів чергового вимірювання, випробувань і оглядів;
– у службі головного механіка перевірити дотримання термінів проведення технічного обслуговування та ремонтів устаткування; ознайомитися з паспортом на будівлю, в якій знаходиться цей структурний підрозділ.
У самому структурному підрозділі необхідно перевірити:
– наявність схеми розташування технологічного устаткування і відповідність його визначеній схемі;
– наявність журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці і його відповідність типовому, дотримання термінів проведення інструктажів;
– матеріали (протоколи, акти обстеження, журнали реєстрації) системи контролю за станом умов і безпеки праці, що діє в структурному підрозділі;
– наявність і ведення журналу обліку нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (за наявності таких робіт);
– наявність на робочих місцях інструкцій, плакатів і попереджувальних написів по охороні праці, знаків безпеки, технологічних карт з основними вимогами безпеки під час виконання тієї або іншої операції;
– наявність переліку об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; графіка їх періодичного огляду і його виконання;
– наявність засобів колективного захисту: захисних пристроїв, запобіжних пристосувань для запобігання аваріям і руйнуванням окремих частин устаткування, гальмівних пристроїв для швидкої зупинки устаткування і окремих його елементів, пристроїв сигналізації (звуковій сигналізації, покажчиків рівня, тиску, температури);
– пристроїв дистанційного управління виробничим устаткуванням, технологічними процесами, пов’язаними з виробництвом і використанням вибухових, токсичних, легкозаймистих речовин і радіоактивних матеріалів;
– пристроїв дистанційного керування замикаючою і регулюючою апаратурою, розміщеною у важкодоступних, вогненебезпечних і інших зонах, тривале перебування обслуговуючого персоналу в яких неприпустимо;
– наявність і стан первинних засобів пожежогасіння;
– наявність і роботу загально-обмінної, припливно-витяжної і місцевої вентиляції;
– дотримання термінів навчання працівників по охороні праці;
– знання у працюючих вимог інструкцій з охорони праці і їх дотримання;
– виконання заходів щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою), розпорядженнями органів державного нагляду і служби охорони праці, наказів керівника підприємства.
– виконання доведеного плану технічного обслуговування та ремонтів устаткування, механізмів, машин, вентиляційних установок;
– забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і правильність їх використання;
– наявність і укомплектованість аптечок першої долікарської допомоги;
– організацію робочих місць і відповідність їх вимогам норм і правил охорони праці, дотримання габаритів безпеки;
– дотримання регламентів технологічних процесів;
– стан санітарно-побутових приміщень і пристроїв, проходів, проїздів, місць евакуації людей.
Під час оформлення результатів перевірки страховий експерт чи експертка з охорони праці повинні видати керівнику підприємства подання про порушення законодавства про охорону праці та соціального страхування з посиланням на конкретний пункт порушених правил.