Проект рішення “Про затвердження нової редакції Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження нової редакції  Положення  про комунальний заклад Броварської районної ради  «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

 В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни та доповнення до Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», а саме:

– доповнити  пункт 1.1 розділу І «Загальні положення» реченням наступного змісту: «…рішення щодо його утворення, ліквідації або реорганізації приймає сесія Броварської районної ради» та викласти його у наступній редакції: «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – Територіальний центр) є комунальним закладом Броварської районної ради, рішення щодо його утворення, ліквідації або реорганізації приймає сесія Броварської районної ради.»;

– доповнити пункт 1.2 розділу І «Загальні положення» реченням наступного змісту: «Діяльність територіального центру відповідає критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги» та викласти його у наступній редакції:

«Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру відповідає критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.»;

– доповнити розділ 2 «Організаційно – правові засади діяльності територіального центру» пунктом 2.3 в наступній редакції – «Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально – технічної бази, приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно – гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства»;

– пункти 2.4  і 2.5 вважити пронумерованими в логічному порядку;

– доповнити розділ 5 «Фінансово – господарська діяльність та матеріально – технічна база територіального центру» пунктом 5.4 в наступній редакції «Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних  засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів»;

– пункти 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11  вважити пронумерованими в логічному порядку.

  1. Затвердити нову редакцію Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додається).
  2. Затвердити Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додається).
  3. Директору комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» здійснити реєстрацію Положення в новій редакції відповідно до вимого чинного законодавства.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                         С.М.Гришко

м. Бровари
___  _______ 2019 року
№ ____-_______-VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

перелік соціальних послуг